Jesteś tutaj

Home » Wydarzenia w regionach » NOWE ZASADY SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW Szkolenie kadry nauczającej i zarządzającej OSK w Sieradzu
Region: 

Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Sieradzu  we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem  Ruchu Drogowego i Starostwem  Powiatowym w Sieradzu zorganizowali w dniu 11 stycznia 2013 r .seminarium o tematyce:

"NOWE ZASADY SZKOLENIA  I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW"

Celem seminarium jest przygotowanie instruktorów i kadry zarządzającej  OSK do prowadzenia szklenia  i zarządzania ośrodkiem
od dnia 19 stycznia 2013 r.  

Program seminarium

  9.45 - 10.00           Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki seminarium. 
                                Jan Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i OSK.

10.00 - 10.45           Zakres zmian dokonany nowelą ustawy o zmianie ustawy  o kierujących pojazdami.
                                Andrzej Poleszczuk, egzaminator WORD Sieradz.

10.45 - 11.15           Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w WORD Sieradz w 2012 r.  oraz najczęściej popełniane błędy w egzaminach praktycznych.
                                Daniel Kaźmierczak, egzaminator Nadzorujący WORD Sieradz

11.15 - 11.30           Przerwa

11.30 - 13.00           Zasady egzaminowania kierowców w myśl nowych przepisów.
                                Prezes PFSSK Krzysztof Szymański

13.00 - 13.45          Egzamin wewnęrzny, komunikacja ze starostwem, nowe oprogramowanie komputerowe dla OSK.
                                Edyta Mitura i Dariusz Młot z Grupy IMAGE w Warszawie.

13.45 - 14.15             Przerwa obiadowa.

14.15 - 15.00           Zadania Starosty w procesie szkolenia kierowców po zmianach  prawnych w 2013 r.
                                Kazimierz Strumiński, Naczelnik Wydziału  Komunikacji i Transportu SP.

15.00 - 15.45           Prezentacja materiałów szkoleniowych dla OSK.
                                Katarzyna Szulska – Studio Promocyjno-Handlowe Credo
                               Zbigniew Papuga - Liwona

15.45 - 16.00          Podsumowanie i zakończenie seminarium.
                               Jan Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i OSK.
                               Wręczenie CERTYFKATU uczestnictwa w szkoleniu

Przedstawiamy sylwetki prelegentów spotkania  

 • Anna Stefańska – Naczelnik wydziału Komunikacji w Poddębicach
 • Kazimierz Stromiński – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sieradzu
 • Joanna Szewłoga – Wydział Komunikacji w Zduńskiej Woli
 • Zbigniew Włodarczyk – Naczelnik Wydziały Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
 • Jan Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i OSK w Sieradzu
 • Stanisław Sobańda – Wiceprezes Stowarzyszenia Instruktorów i OSK w Sieradzu
 • Prezes PFSSK Krzysztof Szymański
 • Wiceprezes PFSSK Wojciech Szemetyłło
 • Katarzyna Szulska – Studio Promocyjno-Handlowe Credo
 • Andrzej Poleszczuk – Egzaminator – WORD Sieradz
 • Łukasz Piech – Starostwo Powiatowe w Łasku
 • Wiesława Kuc – Wydział Komunikacji w Zduńskiej Woli
 • Daniel Kaźmierczak, Egzaminator Nadzorujący WORD Sieradz
 • Zbigniew Frasiak – Naczelnik Wydziału Komunikacji w Łasku

Jan Szymczak , Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i OSK w Sieradzu przywitał uczestników szkolenia i zapoznał z programem seminarium.

Lista zaoroszonych gości była bardzo długa:

 • przedsatawiciele starostw
 • wydziałów komunikacji
 • egzaminatorzy z WORD-u 
 • właściciele ośrodków szkolenia kierowców 
 • członkowie zarządu PFSSK
 • przedstawiciele firm - Grupa IMAGE, LIWONA,  Studio Promocyjno - Handlowe Credo

Gorący temat a mianowicie zakres zmian dokonany nowelą ustawy o zmianie Ustawy o Kierujących Pojazdami omówił egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu  Andrzej Poleszczuk .

  Daniel Kaźmierczak, egzaminator Nadzorujący WORD Sieradz, zapoznał uczestników seminarium z wynikami zdawalności w 2012 r.podczas egzaminów na prawo jazdy w WORD Sieradz oraz najczęściej popełnianymi błędami podczas egzaminu.

Prezes PFSSK Krzysztof Szymański  przedstawił  zasady egzaminowania kierowców w myśl nowych przepisów wchodzących w życie 19 stycznia 2013 roku.                             

 

Edyta Mitura i Dariusz Młot Grupa Wydawnicza IMAGE w Warszawie zaprezentowali program komputerowy do przeprowadzania egzaminu wewnętrznego oraz komunikacji ze starostwem w sprawie sprawozdawczości OSK. 

 

Wersja Standard możliwości:

 • pobranie lub wprowadzenie danych z profilu Kandydata na Kierowcę
 • opracowanie harmonogramu zajęć
 • zmiany harmonogramów zajęć
 • raportowanie o zmianach w harmonogramach zajęć zgodne z wytycznymi w odpowiednich aktach prawnych
 • planowanie egzaminów wewnętrznych
 • eksport informacji o zakończonym szkoleniu

Wersja bezpłatna.


Wersja Professional możliwości:

 • pobranie lub wprowadzenie danych z profilu Kandydata na Kierowcę
 • opracowanie harmonogramu zajęć
 • zmiany harmonogramów zajęć
 • raportowanie o zmianach w harmonogramach zajęć zgodne z wytycznymi w odpowiednich aktach  prawnych
 • planowanie egzaminów  wewnętrznych
 • możliwość przeprowadzenia egzaminu w programie Egzamin OSK
 • archiwizacja informacji o egzaminie wewnętrznym
 • eksport informacji o zakończonym szkoleniu
 • prowadzenie elektronicznej książki ewidencji osób szkolonych
 • prowadzenie elektronicznej karty przeprowadzonych zajęć
 • zarządzanie ośrodkiem (rozliczanie wpłat kandydatów, kosztów samochodu, czasu pracy wykładowców i personelu ośrodka i wiele wiele więcej)  

Wersja płatna.

  Zobacz jak działa program

 

Nowy Egzamin wewnętrzny OSK obowiązujący od 19 stycznia 2013r.

Program zgodny z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

Cena detaliczna:  450,00 zł

Możliwości:

 • nielimitowany dostęp do wszystkich pytań 
 • dla kandydatów na kierowcę, w module nauka
 • kontroli postępów nauki kursanta (ilości pytań, 
 • na które odpowiedział prawidłowo, nieprawidłowo, 
 • pominął) i możliwość resetowania statystyk
 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego 
 • zgodne z wymogami prawa
 • wydruk wyników egzaminu
 • archiwizacja wyników egzamin
 • roczna aktualizacja bazy pytań
 • Podział na Egzamin i Naukę.

Dostępna wersja na 10 stanowisk - 750zł

Zobacz instrukcje obsługi

 

Kazimierz Strumiński, Naczelnik Wydziału  Komunikacji i Transportu SP, z adania Starosty w procesie szkolenia kierowców po zmianach  prawnych w 2013 r. 

 

Katarzyna Szulska – Studio Promocyjno-Handlowe Credo
zapoznała uczestników szkolenia z nowymi materiałami szkoleniowymi zgodnymi z programem szkolenia po 19 stycznia 2013 roku.                                                   

 

 • podręczniki w cenie szkolenia
 • baza klientów wyłączną własnością partnera
 • nadzór wykładowcy nad szkoleniem
 • nadzór partnera nad postępami kursantów
 • automatyczna generacja aktywności dziennej, dziennika zajęć i świadectwa kwalifikacji
 • bezpłatna administracja i serwis
 • zabezpieczenie przed szkoleniem poza ośrodkiem
 
 
Propozycja firmy LIWONA
 

  Zbigniew Papuga - Prezes Wydawnictwa Liwona przedstawił program do przeprowadzania egzaminu wewnętrznego w OSK zgodny z obowiązującymi przepisami od 19 stycznia 2013 roku zawierający 2500 pytań z odpowiedziami.

 

Prezes PFSSK Krzysztof Szymański  podsumował seminarium i i stwierdził,że takie szkolenia w tak gorącym okresie dla branży szkoleniowej są niezbędnym elementem podnoszenia kwalifikacji w OSK.  Jan Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i OSK w Sieradzu  zakończył seminarium a wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali CERTYFKIATY uczestnictwa w szkoleniu.       

 Opracował Dariusz Gil PFSSK

 

                    

                           

Galeria: