Jesteś tutaj

Strona główna » Ogólnopolska konferencja - Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo

Ogólnopolska konferencja

Pod patronatem honorowym

 

    

Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych AMC-2

działające w Instytucie Transportu Samochodowego

21 maja 2015 r.

Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, Warszawa 

  9.30 – 10.00    Rejestracja

10.00 – 10.10    Powitanie uczestników

                            dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

10.10 – 10.40    Podsumowanie wyników projektu „Kompleksowy system wsparcia mobilności osób

                             niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center AMC-2” i koncepcji usług AMC-2

                             Małgorzata Zysińska, Instytut Transportu Samochodowego

                             Monika Ucińska, Instytut Transportu Samochodowego

                             Adam Sowiński, Instytut Transportu Samochodowego

10.40 – 11.00    Wyniki badań związanych z ergonomią i bezpieczeństwem pojazdów zaadaptowanych

                             dr hab. inż., prof. WAT Jerzy Małachowski, Wojskowa Akademia Techniczna

                             dr inż. Kamil Sybilski, Wojskowa Akademia Techniczna

11.00 – 11.30    Prezentacja floty pojazdów AMC-2

                             Zygmunt Fabisiak, Prezes AMZ BIS Sp. z o.o.

                             Adam Sowiński, Instytut Transportu Samochodowego

                             Robert Politowski, EFEKTOR Sp. z o.o.

11.30 – 11.50    Prezentacja demonstratorów detali adaptacyjnych wraz z wynikami analiz

                             Zbigniew Pączek, Instytut Odlewnictwa

                             Andrzej Gil, Instytut Odlewnictwa

11.50 – 12.30    Dyskusja

12.30 – 13.00    Lunch

13.00 – 13.20    Postulaty i potrzeby środowiska niepełnosprawnych kierowców

                             Beata Stasiak, Prezes Stowarzyszenia Zrzeszenie Kierowców Niepełnosprawnych

13.20 – 13.40    Prezentacja programu Autonomy i oferty dla osób niepełnosprawnych

                             Piotr Wróbel, Fiat Auto Poland S.A.

                             Tomasz Chojecki, Fiat Auto Poland S.A.

13.40– 14.00     Kawa, herbata

Z konferencją połączona jest wystawa pojazdów i sprzętu dla osób niepełnosprawnych

 

  

W ramach projektu opracowano koncepcję innowacyjnego systemu wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych. Zaadaptowano, na potrzeby dziewięciu konkretnych rodzajów dysfunkcji narządów ruchu i kręgosłupa, pilotażową flotę samochodową Auto Mobility Center /AMC-2/. Dzięki nowym technologiom i narzędziom możliwe będzie uruchomienie seryjnej produkcji urządzeń, które posłużą do modyfikacji pojazdów. 

               

Projekt, a następnie późniejsza komercjalizacja jego wyników, przyczyni się do lepszej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych /ON/ w Polsce.  

              

  W ramach projektu wykonano innowacyjne  adaptacje dziesięciu pojazdów, na podstawie  przeprowadzonej diagnozy potrzeb i oceny  możliwości zmian technicznych.  Dzięki przeprowadzonym w warunkach  rzeczywistych testom oraz analizom  numerycznym zachowania się kierowcy  i pasażera w pojeździe, opracowano wytyczne  w zakresie optymilizacji konstrukcji  i wyposażenia pod względem funkcjonalności,  ergonomii i bezpieczeństwa oraz prowadzenia  badań technicznych zaadoptowanych  pojazdów.

 

              

Do realizacji projektu zaangażowano  aktywne osoby niepełnosprawne z różnymi  dysfunkcjami ruchowymi.  Główne modyfikacje w pojazdach objęły  systemy układów sterowania, pozycję kierowcy  oraz urządzenia umożliwiające wsiadanie  i są ściśle związane z dysfunkcjami, które  uniemożliwiają prowadzenie standardowych  pojazdów.  Wszystkie zmiany wykonano z uwzględnieniem  zasad ergonomii kierowcy, nie naruszając  zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

              

Kontynuację projektu będzie uruchomieni  ogólnopolskiego punktu informacyjnego  dla osób niepełnosprawnych, związanego  z ich mobilnością motoryzacyjną.  Do inicjatywy zapraszamy: osoby  niepełnosprawne, środowisko medyczne,  firmy motoryzacyjne, w szczególności  adaptujące pojazdy, ośrodki szkolenia  kierowców oraz WORDy.

              

W planach jest otwarcie, na terenie  Instytutu Transportu Samochodowego,  nowoczesnego ośrodka nauki jazdy  dla osób niepełnosprawnych oraz  wypożyczalni pojazdów zaadoptowanych.

 

 

Projekt "Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center /AMC-2/" Członkowie Konsorcjum AMC-2:

 

- Instytut Transportu Samochodowego /koordynator/

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

- AMZ Kutno BIS Sp. z 0.0.

- Instytut Odlewnictwa

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH.

 

Prezentacje multimedialne członków konsorcjum AMC-2

 

 Powitanie uczestników dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

  

 

Podsumowanie wyników projektu „Kompleksowy system wsparcia mobilności osób  niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center AMC-2” i koncepcji usług AMC-2 

Małgorzata Zysińska, Instytut Transportu Samochodowego

 

 

Monika Ucińska, Instytut Transportu Samochodowego

 

 

Adam Sowiński, Instytut Transportu Samochodowego 

 

  

Robert Karwicki ITS

 

 

 

 Wyniki badań związanych z ergonomią i bezpieczeństwem pojazdów zaadaptowanych Wojskowa Akademia Techniczna

 

 

Prezentacja floty pojazdów AMC-2  AMZ BIS Sp. z o.o.  Producent Pojazdów

Henryk Wojciechowski

 

 

 
 Robert Politowski, EFEKTOR Sp. z o.o.  
 
 

 W trakcie dyskusji poświęconej problemom związanym z wykorzystaniem samochodów przystosowanych do różnych dysfunkcji niepełnosprawnych kierowców zwracano uwagę na potrzebę koordynacji działań niezbędnych do opracowania jednolitych standardów dotyczących dodatkowego wyposażenia. Przedstawiciele środowiska reprezentującego organizacje pozarządowe zwracali uwagę na podstawowe problemy socjalne związane z brakiem możliwości finansowania zakupów drogiego i niezbędnego w dzisiejszych czasach sprzętu, którego posiadanie umożliwiłoby niepełnosprawnym pełną aktywność zawodową oraz prawidłową adaptację w otaczającym świecie.

Nadzieją na poprawę stosunku państwa do problemów tej grupy uczestników ruchu jest fakt, że nasze społeczeństwo na skutek zmian demograficznych jest zmuszone do zwrócenia coraz większej uwagi na tę grupę obywateli. W krajach UE ten problem jest o wiele skuteczniej i od dawna postrzegany z pożytkiem dla tej grupy społecznej.

Dyskutanci podkreślali, że trendy promujące działania na korzyść niepełnosprawnych są coraz częściej zauważane praktycznie we wszystkich działaniach Rządu, Sejmu i jego agend takich jak na przykład organizator konferencji ITS. Tematem, który pojawiał się w wystąpieniach wielu mówców, było szkolenie i egzaminowanie tej grupy kandydatów. Wielokrotnie zwracano uwagę na ograniczenia i specyficzny indywidualny tok nauczania dostosowany do ograniczeń wynikających z dysfunkcji poszczególnych kursantów.

     

Dariusz Gil i Wojciech Szemetyłło, którzy reprezentowali PFSSK w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na bezwładność naszego ustawodawstwa dotyczącego szkolenia i egzaminowania, które nie zauważa, że mimo możliwości szkolenia najnowocześniejszymi pojazdami szkoleniowymi wyposażonymi w gadżety ułatwiające zarówno prowadzenie, jak i parkowanie pojazdem egzaminy państwowe odbywają się na podstawie ustawy i obowiązującej instrukcji. Praktycznie uniemożliwia to stosowanie nowoczesnych technologii w trakcie egzaminu. Zadeklarowali chęć współpracy w ramach prac prowadzonych w ITS nad likwidacją barier nie tylko technicznych, ale również legislacyjnych niezbędnych i co istotne działających z powodzeniem już dzisiaj w krajach UE. Zostało to pozytywnie ocenione przez zebranych na sali w tym również przedstawicieli dyrekcji ITS.

 

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
* Regulamin zamieszczania komentarzy