Jesteś tutaj

Strona główna » Regulamin zamieszczania komentarzy

Regulamin zamieszczania komentarzy

  1. Komentarze w portalu PFSSK służą do wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami portalu na różne tematy związane z branżą szkoleniową i ruchem drogowym.

    W komentarzach zabrania się:
  2. Obrażania w wypowiedziach osób bądź instytucji, w szczególności innych osób komentujących, poprzez lżenie, pomawianie, poniżanie, szyderstwa i okazywanie pogardy.
  3. Używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, pogardliwe bądź obraźliwe - także w formie wygwiazdkowanej czy wykropkowanej. Wszystko da się powiedzieć bez tego typu określeń.
  4. Celowego wywoływania sporów.
  5. Podszywania się za pomocą imienia i nazwiska pod inną osobę.

    Uwagi

Komentarze powinny być napisane zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego; polskie znaki diakrytyczne nie są wymagane, ale są zalecane.

Zanim wyślesz swoją wiadomość przeczytaj ją dokładnie: sprawdź, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i czy jest na temat.

Wszelkie komentarze, które w jakiś sposób będą łamały powyższy regulamin, mogą zostać usunięte. 

Słowo "niezweryfikowany" występujące obok nazwy osoby komentującej oznacza, że jest to osoba niezalogowana do naszego serwisu. Dla stałych, aktywnych komentatorów jest możliwość uzyskania loginu. W komentarzach osób zalogownych nie pojawia się status "niezweryfikowany", a ponadto obok podpisu jest zdjęcie tej osoby. Aby uzyskać login należy skontaktować się z opiekunem strony poprzez formularz kontaktowy, podając swoje dane kontaktowe.