Jesteś tutaj

Strona główna » Wydarzenia w regionach

Wydarzenia w regionach

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie zaprasza Instruktorów Nauki Jazdy i Kierowników OSK na spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego organizowanego przez SOSK , Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy i  WORD Warszawa pod hasłem:

Prawo jazdy 2017 – szkolenie – egzaminowanie – uzyskiwanie uprawnień .

Region: 
 
Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku organizuje zebranie w dniu 22 marca 2016 r godz. 11.00 w budynku WORD w Białymstoku ul.
Region: 

 

Zarządy Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

zapraszają kierowników OSK i instruktorów nauki jazdy na konferencję poświęconą ostatnim zmianom w prawie. Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z  zasadami szkolenia i egzaminowania według nowo wprowadzonych rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców oraz egzaminowania na prawo jazdy.

Region: 
 
Prawo jazdy 2016

– szkolenie
– egzaminy
– okres próbny.

 

                                                                                                                    Gorzów Wlkp. 05.08.2015 r.

Region: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie informuje, że zawarł Umowę na dostawę samochodów osobowych na potrzebyWORD w Warszawie z firmą Auto Club Sp. z o.o., ul. Opłotki 15, 60-012 Poznań, adres do korespondencji: Ustowo 56, 70-001 Szczecin. W wyniku zawartej umowy Wykonawca ma dostarczyć samochody Hyundai i20, z silnikiem benzynowym o pojemności 1248 ccm i mocy 75KM, w kolorach: białym i srebrnym, przystosowane do egzaminowania na kat. B prawa jazdy, w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

 

Region: 

W dniu 17.01.2015 w Zajeździe Stary Młyn w Dobrzycy koło Piły odbyło się spotkanie noworoczno- karnawałowe członków SIiOSK Pile w, którym uczestniczyły 44 osoby.

Region: 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi współwłaściciela

Ośrodka Kształcenia Kursowego w Chojnicach.

Jana Ossowskiego

 

Region: 

                                                                          

 

W dniu 20.XII.2014 roku w warszawskim WORD odbyło się sympozjum poświecone tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

AGENDA

Region: 

 

Pierwsze inauguracyjne warsztaty dla instruktorów nauki jazdy prowadzone przez WORD odbyły się w siedzibie warszawskiego WORDU. Uczestników warsztatów powitali Pan Krzysztof Wójcik Kierownik Wydziału Szkoleń WORD Warszawa oraz Pan Mariusz Sztal Koordynator d/s BRD w WORD Warszawa.

Region: 

Regionalne Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w Bydgoszczy organizuje szkolenie dotyczące wdrażania polityki EKO drivingu. O szkoleniu i jego celach dowiemy się szczegółów w poniższym linku:

http://www.ekodriving-osk.pl/o_szkoleniu

Szkolenie odbędzie się w WORD Bydgoszcz ul.Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54 w dniach 16 i 17 stycznia.
Szczegółowe informacje będzie można uzyskać na początku stycznia u Prezesa Stowarzyszenia p.Henryka Pantkowskiego.

tel.602689022.

 

 Utworzone będą dwie grupy: 

Pierwsza odbędzie szkolenie 16 stycznia (piątek) w godzinach 9.00-16.00, druga grupa 17 stycznia (sobota) w godzinach  9.00-16.00. Dokumentację potrzebną do uczestnictwa będzie można uzupełnić bezpośrednio przed wykładami. Na miejscu do dyspozycji przybyłych gości, zapewniamy catering.

 

 

Artur Michałowski

Region: 

Region: 


Tomasz Matuszewski, dotychczasowy Pełnomocnik Dyrektora ds. Procesu Egzaminowania, Szkolenia i BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie jest nowym starostą powiatu gostynińskiego.

Region: 

Warsztaty dla instruktorów

Regionalne Stowarzyszenie OSK w Bydgoszczy informuje o możliwości zgłaszania chętnych do uczestnictwa w warsztatach dla instruktorów.Zainteresowani proszeni są o kontakt z p.Henrykiem Pantkowskim tel. 602689022 .Po utworzeniu grupy o dokładnym terminie poinformujemy telefonicznie i ukaże się notatka na stronie Federacji.

Opłata za warsztaty dla członków Stowarzyszenia i pracowników wyniesie 150 zł. 

Zapraszamy.

Artur Michałowski. 

 

 

PROGRAM ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W DNIU 16.10.2014r

Region: 

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, iż w dniu 24 sierpnia 2014 r., w związku z wejściem w życie przepisu art. 33 ust. 3 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.


o kierujących pojazdami – instruktorzy, wpisani do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie prawa jazdy kategorii:

 

1) A – uzyskują z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2;


2) B, C lub D – uzyskują z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1,C1 lub D1;


3) C+E lub D+E – uzyskują z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E;


4) B+E, C+E lub D+E – uzyskują z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T;


5) C+E posiadający uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D oraz prawo jazdy kategorii D+E – uzyskują z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E.

 

W celu wymiany legitymacji należy zgłaszać się do siedziby biura w Al. Jerozolimskich 28, pok. 2A (sala obsługi na parterze) w dni robocze w godzinach 8-16, ze zdjęciem o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz legitymacją instruktora.

 

źródło - Urząd m.st. Warszawy

 

Region: 

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne

             

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie

WORD Warszawa

Fundacja Zapobiegania Wypadkom Drogowym 

Grupa IMAGE

 

Region: 

 

Utworzono: 06 lipiec 2014

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku  organizuje cykliczną imprezę " Bezpieczna Jesień " Już po raz jedenasty
przypominamy kierowcom regionu o zwróceniu szczególnej uwagi na poprawne poruszanie się po drogach Podlasia aby dzieci bezpiecznie
dotarły do szkoły.

Region: 

XX- lat Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Sieradzu to okazja do uroczystej gali

Region: 

 

ZEBRANIE CZŁONKÓW RSWOSK w Bydgoszczy

w dniu 22.02.2014r.

Plan spotkania:

 

25 lutego 2014 roku pożegnaliśmy Wojciecha Rosieckiego – Redaktora Naczelnego Grupy IMAGE.

Humanistę, obdarzonego wieloma talentami, twórcę koncepcji wydawniczych, dziennikarza, scenarzystę, wizjonera. Nietuzinkowego, wszechstronnego, pełnego pasji Człowieka. Empatycznego i serdecznego. Przyjaciela i Kolegę. Wspaniałego Męża, Ojca, Dziadka.

Region: 

            

Po kilku miesięcznym okresie przygotowań w dniu dzisiejszym rozpoczęła działanie komisja złożona z przedstawicieli środowiska instruktorów skupionych wokół Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie oraz przedstawicieli WORD reprezentowanym przez Pana Tomasza Matuszewskiego. 

Region: 

  

Coroczne zebranie sprawozdawcze Małopolskiego Stowarzyszenia Kierowców i Instruktorów odbyło się w siedzibie jednego z założycieli Pana Janusza Ujmy w dniu 15.02 2014. Celem podstawowym zebranych członków stowarzyszenia było podsumowanie pracy zarządu w okresie sprawozdawczym 2013- 2014 r. Obrady otworzył prezes zarządu Pan Tadeusz Szewczyk a po kilku słowach wstępnych zaproponował  prowadzenie obrad koledze Januszowi Barankowi.

 

Szanowni Koledzy Prezesi – regionalnych  stowarzyszeń skupionych w  Polskiej Federacji  Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Jako  gospodarz najbliższego XVI -  Zjazdu Delegatów na  który serdecznie  zapraszam, chciałbym zwrócić się do Was  z propozycją przeanalizowania oraz podjęcia działań w sprawie niezmiernie ważnej dla dalszego  funkcjonowania PFSSK.  Uważam, że dotychczasowa formuła działalności zdecydowanie  się  zakończyła. Nadszedł  czas na wypracowanie nowych zasad działania, a takim forum powinien być najbliższy  KDZ ( Kolegium Doradcze Zarządu), które winno wypracować istotne kierunki działania  oraz przedstawić zjazdowi do zaakceptowania, a także wprowadzenie ich w życie do realizacji. Musimy zdecydowanie odciąć się od dotychczasowej działalności Zarządu PFSSK, które oceniamy, jako zdecydowanie negatywnie, głównie w reprezentowaniu naszego środowiska w procedowaniu nad Ustawą o kierujących pojazdami, a także w konsultacjach nad rozporządzeniami w tym o kontroli OSK. Jednym słowem całość wzbudza powszechne niezadowolenie środowiska zajmującego się szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców. Obecna próba nowelizacji UoKP, jest bardziej kosmetyczna niż merytoryczna.

Jak twierdzą znawcy tematu, cała ustawa nadaje się do uchwalenia na nowo, i to winno być naszym celem, na najbliższy czas działania. Musimy być inicjatorami takiego działania, a będziemy mieć wsparcie pozostałych organizacji społecznych.

Zwracam  uwagę, że jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych działań w nowej formie, musimy się liczyć z zakończeniem działalności federacji. Docierają do mnie liczne głosy niezadowolenia, a tym samym braku poparcia dla funkcjonowania PFSSK. Nie  możemy do tego dopuścić, bo w okresie 15 lat działalności, są również osiągnięcia pozytywne o których będziemy mówić na zjeździe.

Region: 

 

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w Bydgoszczy ul.Dworcowa 87 organizuje w dniu 22.02.2014 o godzinie 12.00 zabranie członków stowarzyszenia.

Program zebrania obejmuje:

Ostatnie wypowiedzi Wicemarszałka Sejmu Cezarego Grabarczyka oraz Podsekretarza Stanu Zbigniewa Rynasiewicza skłoniły szkoleniowców z SOSK Warszawa do publicznego zabrania głosu w audycji radiowej Radia Warszawa w dniu 24.01.2014 roku. Tematem rozmowy, moderowanej przez Redaktora Dominika Selerskiego, był temat bezpieczeństawa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym.

Region: 

                                                 

W lutym 2015 roku wygasa umowa na wynajem samochodów m-ki Skoda w WORD Warszawa. W związku z powyższym samochody egzaminacyjne w WORD będą wymieniane na nowe pojazdy. Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie zwraca się do dyrekcji WORD Warszawa z prośbą zapoczątkowania rozmów w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie zakupu lub wynajmu pojazdów do celów egzaminacyjnych i szkoleniowych.

O postępach prac Zarząd SOSK będzie na bieżąco informował członków Stowarzyszenia.

Prezes SOSK Wojciech Szemetyłło

Region: 

 

 

Region: 

 

 

W dniu 15.12.2013 roku rozpoczęły się ostatnie w tym roku warsztaty  dla instruktorów w Pile. W warsztatach uczestniczyło 15 osób, 13 instruktorów i 2 instruktorki. Śpiochy rzutem na taśmę zdążyły z warsztatami.

Region: 

                                   

 

Instruktorzy z Piły uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Pile, które zakończyły się 10.XI.2013 roku. W warsztatach uczestniczyło 37 szkolniowców, cztery panie instruktorki i trzydziestu trzech instruktorów.

Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Skałecki przypomina wszystkim spóźnialskim, że zbliża się termin przedłożenia zaświadczeń ukończenia warsztatów w Starostwie.

Ostatnie warsztaty w tym roku w Pile organizowane będą w dniach 14-15.XII. ilość miejsc ograniczona.

 

Region: 

                                                                                              Warszawa dnia 18.10.2013

 

                                                  Zarząd SOSK informuje o zebraniu członków stowarzyszenia.                         

  

Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia na zebranie w dniu 14.11.2013 o godzinie 10.00 w siedzibie WORD Warszawa


Region: