Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: February 2019

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ – zmiany regulacji prawnych będące efektem działań i współpracy organizacji społecznych środowiska OSK (PFSSK, PIGOSK, OIGOSK) – CZĘŚĆ 2

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

27.02.19

Kwiecień – Lipiec 2007
uczestnictwo w procedowaniu w sejmie pierwszego rządowego przedłożenia projektu ustawy o kierujących pojazdami
1) 24.04.2007 posiedzenie Komisji Infrastruktury (powołanie 9-osobowej podkomisji nadzwyczajnej) [Stencel; Popławski; Zarzyński],
2) 09-10.05.2007 posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej (procedowanie projektu ustawy) [Stencel; Popławski; Zarzyński],
3) 22-23.05.2007 posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej (procedowanie projektu ustawy) [Stencel; Popławski; Zarzyński],
4) 12-13.06.2007 posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej (procedowanie projektu ustawy) [Stencel;Pietraszewski; Zarzyński;  Szewczyk],
5) 27-28.06.2007 posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej (procedowanie projektu ustawy) [Stencel; Popławski; Zarzyński],

Czytaj więcej

XXI  Nadzwyczajny ZDS  PFSSK – 30.03.2019

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

26.02.19

Koleżanki i Koledzy Prezesi

Zgodnie  z  uchwałą  Zarządu  PFSSK    nr.   86/2019  z dn. 22.02.2019  i  na podstawie

 • 30 pkt. 6 Statutu PFSSK, zwołuje Kolegium Doradcze Zarządu

oraz
Zgodnie  z  uchwałą  Zarządu  PFSSK    nr.   87/2019  z dn. 22.02.2019  i  na podstawie

 • 24 Statutu PFSSK, oraz § 23 pkt. 6  Zarząd  PFSSK zwołuje Nadzwyczajne Zebranie  sprawozdawczo  –  wyborcze  Delegatów Stowarzyszeń.

Obrady  Kolegium  Doradczego  Zarządu  odbędą się w dn. 29.03.2019 w godz. 16.30 – 20.00  w Łowiczu  w  Restauracji i Hoteliku  „POLONIA”   Łowicz,  Stary  Rynek  4

Obrady Nadzwyczajnego Zebrania   sprawozdawczo  –  wyborczego  Delegatów Stowarzyszeń odbędą się w dn. 30.03.2019 w godz. 09.00 – 15.00 też  w Łowiczu  w  Restauracji i Hoteliku  „POLONIA”  Łowicz,  Stary  Rynek  4.

Przypominam o wymogu Statutowym :

 • 25 – wnioski o włączenie do porządku obrad NZDS powinny być zgłaszane przez członków na piśmie nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Zebrania.
 • 26 pkt. 1 i pkt. 2 – członkowie z wyprzedzeniem dwutygodniowym przesyłają też imienną listę aktualnych członków stowarzyszenia podpisaną przez osoby statutowo upoważnioną oraz imienną listę z adresami wybranych delegatów na zebranie NZDS też podpisaną przez osobę statutowo upoważnioną.

Wnioski, listę członków i imienną listę delegatów należy przesłać do dnia 16.03.2019 r.  do prezesa zarządu  na e-mail: lowiczrondo@wp.pl

Proszę też  do 16.03.2019 r. składać do mnie potrzeby rezerwacji ilości pokoi noclegowych tel. 502-278-722 /proszę  nie  dokonywać  rezerwacji  indywidualnie  ponieważ  wprowadza  to  wiele  nieporozumień/  lub e-mail:  lowiczrondo@wp.pl

W  imieniu Zarządu

Polskiej Federacji Stowarzyszeń

Szkół  Kierowców

Krzysztof  Bandos  prezes

Jeżeli w  XXI  Zjeździe  Delegatów  Stowarzyszeń  będzie  uczestniczyła osoba  niebędąca  delegatem  z  danego  Stowarzyszenia  np.  prezes  lub  wiceprezes który  musi  uczestniczyć  w  KDZ  jednocześnie  nie  będący  delegatem,  należy  to  też  zgłosić  do  16.03.2019 r.  na e-mail: lowiczrondo@wp.pl  oraz  uiścić  opłatę  w  kwocie  100,oo  zł  na  konto  Polskiej  Federacji  Stowarzyszeń  Szkół  Kierowców  Konto:   Bank Credit Agricole  86 1940 1076 3011 2892 0000 0000 

XXI  Nadzwyczajny  ZDS  PFSSK

29.03. –  30.03. 2019 rok

Adres :     99-400  ŁOWICZ,  STARY  RYNEK  4

RESTAURACJA  i  HOTELIK  „ POLONIA „

Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Delegatów  –  Łowicz  29.03.2019 – 30.03. 2019 r.

 1. 29.03.2019 godz. 14.oo – 16.oo 

Przyjazd delegatów i  zakwaterowanie:      w  Hoteliku „POLONIA”  Łowicz,  Stary  Rynek  4.

 1. 29.03.2019 godz.  16.30  –  20.00

Komitet  Doradczy  Zarządu  Polskiej  Federacji  Stowarzyszeń  Szkół  kierowców

 1. 29.03.2019 godz. 20.oo – 22.3o 

               Kolacja  dla  około  45  osób

 1. 29.03. 2019 od godz. 22.3o  lub wcześniej

Nocleg   /pokoje   2-osobowe  ,   3-osobowe/  +  śniadanie   cena :  85,oo zł  od  osoby   Pokój  1- osobowy  cena:  120,oo  zł

– liczba  1- osobowych  ograniczona, decyduje  kolejność  zgłoszeń.

 1. 30.03.2019   od godz. 7.3o – 8.30    Śniadanie
 1. 30.03.2019 od  godz.   9.oo – 15.oo 

Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Delegatów

 / Sala  konferencyjna dla 45 osób/

PORZĄDEK  OBRAD  XXI  Nadzwyczajnego ZDS  PFSSK

ŁOWICZ  dn. 30. 03. 2019 r.

 1. Otwarcie NZDS  i powitanie  delegatów  przez  Prezesa – 9.00  
 2. Wybór prezydium  NZDS  (przewodniczący, z-ca, sekretarz) – 9.05
 3. Wybór Komisji  Sprawozdawczo – Wyborczej  ZDS ( 3 osoby ) – 9.15
 4. Przerwa na sprawdzenie przez Komisję Sprawozdawczo – Wyborczą wymogów  –                                                               9.25                                                                                                                                
 5. Komunikat Komisji o zdolności Walnego ZDS do podejmowania  uchwał – 9.35
 6. Wręczenie mandatów Delegatom – 9.40                                                     
 7. Zaprezentowanie projektu  porządku  obrad  proponowanych  przez  Zarząd – 9.50                     
 8. Głosowanie i  zatwierdzenie porządku obrad – 10.00                                                                                                                                                                                                                
 9. Sprawozdanie z  działalności  Zarządu  PFSSK  III 2018 r.  do  III 2019 r. – 10.05                                                                     
 10. Sprawozdanie Skarbnika  o  stanie  finansów  oraz  terminowości  opłacania  składek członkowskich.  Zaprezentowanie  bilansu  finansowego  Federacji  za  2018 r. – 10.50                                                                                                                  
 11. Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej za  2018 r. z wnioskiem o absolutorium dla Członków  Zarządu                                   – 11.00
 12. Sprawozdanie Sądu  Koleżeńskiego  za 2018 r. 11.10
 13. Przerwa  – 11.20
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami – 11.35
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu – 12.00                                 
 16. Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu bilansu  finansowego  PFSSK  za  2018 r.   – 12.05
 17. Podjęcie  Uchwały   o   przeznaczeniu   nadwyżki   finansowej   uzyskanej za 2018 r.                                                                – 12.10
 1. Podjęcie Uchwały nad  udzieleniem  absolutorium  Zarządowi – 12.15
 2. Podjęcie Uchwały nad udzieleniem  absolutorium  Komisji  Rewizyjnej – 12.20
 3. Podjęcie Uchwały nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu PFSSK.                                                                    – 12.25
 1. Przerwa kawowa  – 12.30
 2. Zgłoszenie kandydatur  na  funkcję  Prezesa  Zarządu  PFSSK na  kadencję  2019-2022                                                          – 12.40                                                                                                                      
 3. Prezentacja kandydatów  na  Prezesa  Zarządu – 12.45                     
 4. Głosowanie i  odczytanie  wyników  wyboru  Prezesa  Zarządu – 13.00  
 5. Zgłoszenie kandydatur  na  Członka  Zarządu  na  kadencję  2019-2023  – 13.10
 6. Prezentacja kandydatów do  Zarządu  – 13.20
 7. Głosowanie i odczytanie wyników  wyboru  Członków  Zarządu – 13.40
 8. Ukonstytuowanie się  Zarządu – 13.45

 Przerwa  kawowa  – 13.45

 1. Przedstawienie składu  Zarządu – 14.00
 2. Przedstawienie przez  Komisję  Sprawozdawczo  Wyborczą  projektów  Uchwał  i  Wniosków  zgłoszonych  przez  Delegatów i  Zarząd –  14.10
 3. Głosowanie w  przedmiocie  zgłoszonych uchwał  i  wniosków nadesłanych przez Delegatów  i  Zarząd  PFSSK             – 14.20                                                                                                                 
 4. Dyskusja i  przyjęcie  tez  pracy, uchwał,  wniosków  oraz  kierunków  działania  PFSSK  w  2019                                       – 14.25
 5. Zamknięcie obrad Zebrania – 15.00
 6. Obiad – 15.05

                                                                                                Zarząd  PFSSK

 Serwis  kawowy

 1. 30.03.2019 godz. 15.00     Obiad
 1. 30.03.2019 do  godz. 15.3o        Wykwaterowanie

 

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ – zmiany regulacji prawnych będące efektem działań i współpracy organizacji społecznych środowiska OSK (PFSSK, PIGOSK, OIGOSK) – CZĘŚĆ 1

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

22.02.19

17 września 1998 r.: rejestracja PFSSK w Sądzie Okręgowym w Krakowie (sygn. akt Ns. Rej.Zw.1/98 )
16 listopada 1998 r.: Pierwszy Zjazd Delegatów wybór Władz PFSSK
W latach 1999 r. – 2000 r.
Przedstawiciele PFSSK: Janusz Ujma i Roman Stencel
W MTiGM wielokrotnie spotykali się z J. Folgą i Ad. Witkowskim na temat. zmian Rozporządzenia MTiGM ws. szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień…
Rozporządzenie MTiGM z 14.12.2001 ws. szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U 150 poz. 1681 wejście w życie 01.01. 2002 r.)

Czytaj więcej

Spotkanie środowiskowe – próba budowania porozumienia.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

04.02.19

„Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby, gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć?”

Cytat ten pochodzący z Biblii ukazuje roztropność i daje wskazówkę dla każdego kto zamyśla rozpocząć budowę, czy to jakiegoś gmachu, czy instytucji społecznej. W sukurs temu cytatowi przychodzi doświadczenie ludzkie wyrażone w słowachDom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością.”

Czytaj więcej