Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: July 2019

25 lat od wpisania zawodu „Instruktor Nauki Jazdy” do klasyfikacji zawodów

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

24.07.19

 25 maja 2020 roku upłynie 25 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie klasyfikacji zawodów  i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 1995 nr 48 poz. 253). Podjęcie prac nad nową klasyfikacją zawodów spowodowane zostało potrzebą określenia aktualnej i przewidywanej na najbliższe lata struktury zawodowej   w Polsce. Konieczne to było między innymi dla uruchomienia w naszym kraju skomputeryzowanego systemu obsługi rynku pracy.

Drugim ważnym powodem podjęcia prac było ratyfikowanie przez Polskę Konwencji nr 160 oraz Zaleceń nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących statystyki pracy. Wiązało się z koniecznością dostosowania naszej klasyfikacji do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO – 1988, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji Statystyki Pracy w Genewie w 1987 r.

W w/w Rozporządzeniu zawód instruktora nauki jazdy, znalazłszy się w grupie 33 NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY, otrzymał numer 3310103.

Następne zmiany w Rozporządzeniu wprowadzono w latach: 2002, 2004 i 2007 i nie dotyczyły naszego zawodu. Dopiero Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności…(Dz.U. 2010 nr 82 poz 537) dokonało istotnych zmian umieszczając zawód instruktora nauki jazdy w grupie 5  PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY, w podgrupie – 5165 Instruktorzy nauki jazdy, zawody: 516501 Instruktor doskonalenia techniki jazdy; 516502 Instruktor nauki jazdy.

Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności… (Dz.U. 2014 poz 1145) dodało do podgrupy 5165 Instruktorzy nauki jazdy, zawód, do dziś nieopisany, – 516590 Pozostali instruktorzy nauki jazdy.

Obchodząc Dzień Instruktora Nauki i Techniki Jazdy w dniu ostatniej korekty klasyfikacji zawodów        i specjalności pamiętajmy, iż pierwsza klasyfikacja z mocą Rozporządzenia MPiPS weszła w życie 25 maja 1995 roku.  Dla naszych zawodów jest to ważna data. Dlatego warto, abyśmy o niej pamiętali, a w nadchodzącym roku, w 25 lat od wpisania zawodu instruktora do klasyfikacji zawodów, zgodnej z prawem międzynarodowym, pomyśleli o wykorzystaniu jej do propagowania w społeczeństwie wiedzy o naszej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Przedstawiciele naszego zawodu mogą się poszczycić wieloma oddolnymi inicjatywami na rzecz edukacji komunikacyjnej społeczeństwa.

Liczymy na szeroki odzew, na propozycję uczczenia tego dnia w roku 2020.

Nasze zawody zasługują na uznanie społeczne. Wykonywana przez nas praca ma ogromne znaczenie dla kształtowania umiejętności  ważnych dla bezpiecznego korzystania z infrastruktury drogowej, dlatego ważne jest poszukiwanie form komunikacji ze społeczeństwem propagującej nasz codzienny wysiłek i trudności na jakie napotykamy, przy jednoczesnym solidarnym dążeniu środowiska do podnoszenia rangi instruktorów nauki jazdy i instruktorów doskonalenia techniki jazdy wśród innych zawodów.

 

Jan Szumiał

Prezes

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie

Program obchodów „Dnia Instruktora” w Katowicach – 7.08.2019r.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

23.07.19

Program spotkania w dniu 07.08.2019r. z okazji „Dnia Instruktora”

organizowanego przez

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

przy współudziale

Górnośląskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia

Miejsce spotkania : sala szkoleniowa WORD Katowice ul. Francuska 78,  godzina 10,00

Program spotkania:

  1. Przedstawienie przebiegu egzaminu praktycznego na kat. A-wszystkie, B+E, C+E w świetle nowego rozporządzenia o egzaminowaniu – odpowiedzi na pytania / godz. 10,00 – 11,30/
  2. Przedstawienie prac nad ustawą o powołaniu samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów, wystąpienia: senatora Andrzeja Misiołka – członka senackiej komisji infrastruktury,  przedstawiciela zespołu redakcyjnego ustawy ; dyskusja / godz 11,30 -13,00/
  3. Instruktor nauki jazdy: zawód, misja, biznes? dyskusja /godz 13,00 – 14,00/

 

Moderatorami spotkania będą: przedstawiciel WORD Katowice, przedstawiciele zarządu GSOS – p. Grzegorz Łapeta oraz Piotr Makioła.

Program III Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Instruktorów i Egzaminatorów Malinowska Wólka 13 – 15.09.2019

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

16.07.19

Planowany program
III Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Instruktorów i Egzaminatorów
Malinowska Wólka
13 – 15.09.2019

Piątek 13.09
Przyjazd od godz 13,00
posiłek powitalny – danie jednogarnkowe w godz 13,00 – 17,30
Powitanie uczestników i gości przez organizatorów ok 19,00
kolacja przy ognisku – w godz 19,30 – 02,00

Sobota 14.09
Śniadanie – 8,00 – 10,00
Wyjazd do ruin zamku Krzyżtopór i zwiedzanie okolicy – w godz. 10,30 – 17,00
Obiad dwudaniowy – w godz 17,30 – 19,00
Spotkanie przy ognisku – 20,00 – 23,00

Niedziela 15.09
Śniadanie – 8,00 – 10,00
Pożegnanie uczestników i gości
Opcjonalnie obiad zamawiany indywidualne na koszt uczestników
Wymeldowanie i wyjazd do godz 12,00

Koszt uczestnictwa – 300,00 pln
Zgłoszenia e-mailowo na adres gsosk@wp.pl na druku ze strony gsos.pl.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie, po wpłacie na konto zlotu, mail zwrotny.
Zgłoszenia do dnia 31.08.2019r.
Nr konta zlotowego: mBank 12 1140 2004 0000 3802 7783 5594

Piotr Drapa
Przewodniczący Zarządu GSOS

III Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Instruktorów i Egzaminatorów – 13-14 września 2019, Milanowska Wólka w świętokrzyskim

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

13.07.19

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia i Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców zaprasza instruktorów i egzaminatorów do udziału do udziału w III Ogólnopolskim Zlocie Motocyklowym, który odbędzie się w Milanowskiej Wólce w dniach 13-14 września 2019.

Warto zarezerwować sobie ten termin w kalendarzu i dojechać na naszą imprezę. wziąć udział w interesującym spotkaniu i skorzystać z udanego odpoczynku.

Zgłoszenia na stronie GSOS.