Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: September 2019

I Wspólna Konferencja Szkoleniowa PFSSK/PIGOSK/OIGOSK – Rzetelna wiedza – efektywne szkolenie

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.09.19

Prezesi Krzysztof Bandos (PFSSK), Krzysztof Szymański (PIGOSK), Roman Stencel (OIGOSK) zapraszają serdecznie Członków Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców na I Wspólną Konferencję Szkoleniową PFSSK/PIGOSK/OIGOSK nt.: ,,Rzetelna wiedza – efektywne szkolenie”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 19.10.2019 r. w Proszeniu k. Piotrkowa Trybunalskiego.
Z uwagi na ważkość i aktualność tematyki, możliwość konstruktywnej dyskusji oraz udział przedstawicieli resortu transportu, Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Word (KSD Word), Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów (KSE), przewodniczącego zespołu redakcyjnego SZIE, innych – oczekują na uczestnictwo licznych członków współpracujących organizacji społecznych tj. PFSSK – PIGOSK – OIGOSK.
———————————————————————————–
Koszt każdego uczestnika to opłata za nocleg ze śniadaniem: pokój 2-osobowy – 135 zł
pokój 1-osobowy – 100 zł
Pozostałe koszty pokrywa PFSSK.
Dla każdego Stowarzyszenia przewidziany jest udział czterech osób. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową do Prezesa PFSSK lub telefonicznie pod numer 502 278 722
do 25.09.2019 r.
———————————————————————————–
Na zdjęciach poniżej zamieszczamy Agendę Konferencji i formularz zgłoszenia.

Relacja z IX Konferencji Szkoleniowej Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców 13-15.09.19 w Lipowym Moście

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

18.09.19

„TAM GINĄ LUDZIE Bezpieczeństwo na autostradach i drogach ekspresowych. Działanie człowieka, nowe technologie, rola edukacji zawodowej w korzystaniu z drogi i pojazdu”

W dniach 13-15 września br. w pięknej scenerii LipowegoMostu k. Supraśla odbyła się IX Konferencja Szkoleniowa Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym wiele osób będących członkami zarówno PIGOSK jak i PFSSK.

Pierwszego dnia, z udziałem zaproszonych gości wystąpienia swoje mieli Panowie: Roman Stencel- Prezes OIGOSK i Tomasz Żmuda- przedstawiciel UNIQA TU SA. Dyskutowano również nt. zmian w przepisach UoKP i transporcie drogowym.

Drugiego dnia swoje wystąpienia mieli:

Pani dr. Ewa Odachowka- psycholg transportu z Instytutu Transportu Samochodowego omówiła psychologiczne uwarunkowania zachowań kierowcy w środowisku autostradowym i pokazując przykłady nowych nowych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pan Bartosz Szczepański- asystent dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego poruszył temat przyszłości transportu drogowego w aspekcie wykorzystania nowych rozwiązań i technologii, w tym pojazdów autonomicznych.

Pan prof. nzw.dr. hab. Inż. Jerzy Jackowski nawiązując do wystąpienia Pana Bartosza Szczepańskiego  dał przykłady wprowadzania już w obecnie produkowanych i ogólnie dostępnych pojazdach autonomii wspomagającej kierowcę w bezpiecznej jeździe z nowoczesnym oświetleniem zewnętrznym samoczynnie reagującym na zmieniające się warunki drogowe i udział w nim innych uczestników ruchu.

Pan Tadeusz Zagajewsji- Prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi poruszył kwestię łańcucha edukacyjnego jako determinanta skutecznie udzielanej pierwszej pomocy przez świadka wypadku.

Pan Radosław Sobczyk- Naczelnik wydziału kontroli ośrodków szkolenia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego swoje wystąpienie poświęcił omówieniu przepisów dotyczących prowadzenia Ośrodka Szkolenia w odniesieniu do kadry dydaktycznej, programów szkolenia, wyposażenia dydaktycznego i pojazdów szkoleniowych.

Po wystąpieniach prelegentów nastąpiła dyskusja którą w znacznym stopniu zdominowała inicjatywa powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów Nauki Jazdy i Egzaminatorów. Wśród zebranych była tylko znikoma liczba zwolenników powstania takiej organizacji, zdecydowana większość była przeciwna. Po zakończeniu obrad czas wolny wykorzystano na podziwianie piękna okolicy i wdychania świeżego leśnego powietrza oraz odwiedzenia Supraśla, miejscowości rozsławionej przez kręcenie w niej scen do filmów „Blondynka”,”U Pana Boga w ogródku”.

W następnych dwóch dniach osoby chętne ( ponad 50 osób) wyjechało na dwudniową wycieczkę do Wilna i Trok na Litwie.

Obydwa przedsięwzięcia minęły w miłej przyjacielskiej atmosferze.

III Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Instruktorów i Egzaminatorów 13-14-15 września 2019, Milanowska Wólka już za nami

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

16.09.19

Zlot odbył się w dobrej koleżeńskiej atmosferze, o czy świadczą nasze relacje zamieszczane na facebooku PFSSK. Na zdjęciu uczestnicy Zlotu podczas wizyty w Ujeździe i jego szczególnej atrakcji, jaką są ruiny zamku Krzyżtopór. Przed nami IV edycja Zlotu, na którą już dzisiaj zapraszamy.

Wspomnienie o Józefie Kowalskim

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

04.09.19

Wspomnienie o Józku.

Pamiętam lata osiemdziesiąte minionego wieku, kiedy pracował jako instruktor jazdy w Bełchatowie. W 1989 roku otworzył, jako jeden z pierwszych, prywatny ośrodek kierowców.

Pracował z pasją rozwijając swoją działalność. W 1991 roku rozpoczęły działalność WOE. Nowy system egzaminowania pobudził do działalności społecznej środowisko szkoleniowe i  w 1995 roku powstało w regionie piotrkowskim stowarzyszenie . Józek brał czynny udział w organizowaniu struktur tej organizacji i do końca swojego życia udzielał się w niej w roli członka Zarządu. W latach dziewięćdziesiątych zrodziła się w Bełchatowie idea konkursu „Instruktor Roku”. Z czasem konkurs uzyskał miano krajowego a w roku 2001 miał wymiar międzynarodowy. W Bełchatowie kilkakrotnie był organizowany finał konkursu „Instruktor Roku”, Józek jako właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „Auto-Prima” aktywnie uczestniczył w tych działaniach angażując się finansowo, doradczo i organizacyjnie.  Kierował do pracy w konkursie swoich pracowników i rodzinę. Miał duszę społecznika. W bełchatowskim środowisku był znany jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wielokierunkową w dziedzinie szkolenia, motoryzacji, wspierający różnorakie działania lokalne na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwoju samorządności i przedsiębiorczości. Pamiętam jak jechaliśmy razem do Krakowa, aby uczestniczyć w Zjeździe Delegatów Stowarzyszeń PFSSK i zadeklarować udział naszej organizacji w pracach federacji.  Potem Józef pełnił funkcję w organach federacji. W maju spotkałem Józka z małżonką Ewą w Częstochowie podczas Pielgrzymki Kierowców na Jasną Górę. Był już chory, ale nie dawał tego odczuć. Planowaliśmy jeszcze wówczas wspólny branżowy wyjazd. 18 lipca Józek uczestniczył w zebraniu w WORD w Piotrkowie Tryb. Rozmawiałem z nim. Nie sądziłem, że będzie to ostatnia rozmowa.

1 września 2019r w wieku 58 lat odszedł od nas na zawsze. Szlachetny człowiek, dobry kolega, oddany branży szkoleniowiec. Pamiętajmy o Nim i wspierajmy go modlitwą.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bełchatowie-Grocholice w środę w 4 września o godz. 15.30

Wspomina Krzysztof Szymański