Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: May 2020

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące wykonywania resuscytacji przez świadków zdarzenia, jako pomocy przedmedycznej, w czasie pandemii COVID-19

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.05.20

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji wydano 24 kwietnia 2020, będą one podlegać zmianom wraz z rozwojem wiedzy i doświadczenia w zakresie leczenia COVID-19. Ze względu na zróżnicowany poziom zaawansowania pandemii mogą istnieć różnice dotyczące praktyki klinicznej w poszczególnych krajach.

Podstawowe zalecenia dotyczące prowadzenia BLS u osób dorosłych przez laików w przypadku poszkodowanego z potwierdzonym lub podejrzewanym COVID-19

 • Rozpoznaj zatrzymanie krążenia, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo.
 • Ocenę przytomności wykonaj poprzez potrząśnięcie poszkodowanym i zawołanie. Oceniając oddech wyłącznie obserwuj klatkę piersiową i brzuch poszukując ruchów świadczących o prawidłowym oddechu. Aby zminimalizować ryzyko infekcji, nie udrażniaj dróg oddechowych i nie umieszczaj swojej twarzy przy ustach / nosie poszkodowanego.
 • Zadzwoń po pogotowie ratunkowe, jeśli poszkodowany nie reaguje i nie oddycha normalnie
 • W przypadku resuscytacji prowadzonej przez jednego ratownika, w celu komunikowania się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego podczas resuscytacji, jeśli to możliwe użyj telefonu z zestawem głośnomówiącym uwalniając ręce.
 • Osoby udzielające pomocy powinny rozważyć zasłonięcie ust poszkodowanego szmatką lub ręcznikiem przed rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej i defibrylacją z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Może to zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w powietrzu podczas uciśnięć klatki piersiowej.
 • Osoby udzielające pomocy powinny postępować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
 • Po zakończeniu resuscytacji ratownicy powinni jak najszybciej umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować ręce żelem do rąk na bazie alkoholu i skontaktować się z lokalnymi władzami medycznymi w celu uzyskania informacji na temat badań przesiewowych po kontakcie z osobą z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19.
 • Załączmy link do rozdziału 2 – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych, wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
  https://prc.krakow.pl/ERC_Gaudlines/PL/ERC_covid19_pages_section2PL.pdf
 • Informacje o zmianach w Wytycznych ERC zebrali: Maria Krzysztoporska, Jan Szumiał Instruktorzy BLS-AED Europejskiej Rady Resuscytacji
https://www.erc.edu/

Rekomendacje sanitarne dla OSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.05.20

Przedstawiam rekomendacje sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego zalecane do stosowania  w procedurach wznawiania i działalności WORD-ów oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców, w warunkach zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

Krzysztof Bandos prezes

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.05.20

 

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie https://pfr.pl/tarcza.html .

W załączeniu przykładowe dane do wniosku o subwencję PFR w banku i PKO BP Biznes.

Informacja o dostępności

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm jest obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których listę udostępniono na stronie www.pfrsa.pl.

Dane do Wniosku o subwencję PFR w banku iPKO BP Biznes

 

Zanim wypełnisz wniosek, sprawdź najważniejsze informacje:

·  1. Wniosek może złożyć 1 osoba, która spełni łącznie warunki: ma dostęp do serwisu i PKO biznes oraz narzędzi autoryzacji; jest uprawniona do realizacji przelewów w imieniu firmy; złoży oświadczenie, że została upoważniona przez firmę do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o dofinansowanie, oraz jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i działanie w imieniu firmy bez wymaganych upoważnień.

·  2. Do wypełnienia wniosku będą Ci potrzebne m.in.: podstawowe dane firmy (NIP, REGON), w tym główny kod PKD; dane o zatrudnieniu wraz z informacją, ile osób subwencja ochroni przed zwolnieniem; dane finansowe firmy, w tym informacja o spadku obrotów.

·  3. Przed złożeniem wniosku o subwencję PFR, możesz otworzyć bezpłatne, nieoprocentowane konto przeznaczone tylko do obsługi subwencji. Środki zgromadzone na tym koncie nie będą podlegały egzekucjom komorniczym. Jeśli we wniosku wskażesz inne konto do wypłaty subwencji, ryzykujesz, że środki z subwencji zostaną wykorzystane do automatycznej spłaty rat kredytowych, opłat bankowych i innych zobowiązań. Może to być niezgodne z zasadami wykorzystywania subwencji.

·  4. Pamiętaj, że wniosek o subwencję PFR możesz złożyć tylko 1 raz, dlatego wybierz odpowiedni moment. Kwota podana we wniosku jest kwotą maksymalną i nie można jej już zwiększyć.

·  5. Złożenie wniosku kończy się podpisaniem umowy warunkowej. Treść tej umowy wraz z maksymalną kwotą subwencji pokażemy Ci w czasie wypełniania wniosku. Możesz się też wcześniej zapoznać ze wzorem umowy – znajdziesz go na naszej stronie https://www.pkobp.pl/tarcza-finansowa-PFR/Ostatecznie przyznaną kwotę subwencji zobaczysz na decyzji PFR, która będzie integralną częścią umowy.

·  6. Subwencja finansowa PFR nie będzie traktowana przez banki jako kredyt, pożyczka lub inne zadłużenie finansowe zaciągnięte przez firmę.

·  7. Upewnij się, że masz już złożone deklaracje podatkowe za miesiąc, który chcesz wskazać jako miesiąc spadku obrotów (marzec lub kwiecień). W przeciwnym wypadku PFR odrzuci wniosek.

·  8. Sprawdź, czy masz zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS – to może przeszkodzić akceptacji wniosku.

Źródło – PIGOSK