Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: May 2021

Komunikat z obrad Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

26.05.21

19 maja 2021 w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyły się inauguracyjne obrady w trybie §11 regulaminu Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK, dalej Rada.
W obradach uczestniczyli:
Roman Stencel – Rzecznik Praw PPOSK,
Krzysztof Bandos – członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020,
Michał Szypura – członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020,
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK, jako zaproszony gość.

Pełna treść komunikatu z obrad do pobrania

Roman Stencel Rzecznik Praw Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców udostępnia

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

18.05.21

Odpowiedź Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na pismo z dnia 19 kwietnia 2021 r. dotyczące zmian Regulaminu dla podmiotów korzystających z Portalu OSK.

Pełna treść pisma

Hulajnogi elektryczne od 20 maja mają wreszcie własne uregulowania prawne

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

01.05.21

Wszystkie nowe przepisy mieszczą się w zmianach do ustawy Prawo o ruchu drogowym opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1348 i 2020. Zmianie uległo wiele nawet podstawowych definicji np. droga, uczestnik ruchu, pojazd silnikowy, ustąpienie pierwszeństwa pieszemu itd. Wprowadzono też nowe definicje: elektryczna hulajnoga, urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspomagające ruch.

W myśl nowych przepisów hulajnogami będzie można jeździć po ścieżkach rowerowych z maksymalną prędkością 20 km/h, po ukończeniu 10 roku życia i wyłącznie w pojedynkę.

Użytkownicy hulajnóg będą mogli skorzystać z chodnika, jeżeli chodnik zlokalizowany jest wzdłuż jezdni, na której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością wyższą niż 30 km/h. W takiej sytuacji kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych oraz bezwzględnie ustępować im pierwszeństwa. Nie można też transportować ładunków oraz przewozić innych osób.

Uznanie hulajnóg elektrycznych za pojazdy, wyłączając je z tzw. urządzeń transportu osobistego, skutkuje bezwzględnym zakazem korzystania z nich po spożyciu alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających. Za przyłapanie przez policję lub straż miejską na tym przewinieniu, będzie groziła grzywna, ale nie będzie to groziło utratą prawa jazdy.