Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: September 2021

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.09.21

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to jedna z głównych inicjatyw Komisji Europejskiej na zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Apeluje do wszystkich organizacji o podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach całej Europy. Efektem tych wysiłków ma być obniżenie o 50% statystyk śmiertelności na drogach, a co za tym idzie ocalenie 25 tysięcy osób, które w ciągu roku giną w wypadkach samochodowych.

Cel ten ma zostać osiągnięty jedynie poprzez zaangażowanie jak największej liczby różnego rodzaju podmiotów – m.in. firm, stowarzyszeń i instytucji, które poprzez swoje działania mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. Dotychczas karta została podpisana przez ponad 1400 sygnatariuszy.

Co roku Komisja Europejska i Zespół Karty zachęcają do udokumentowania i dzielenia się dobrymi praktykami oraz nagradzają najlepsze inicjatywy w obszarze brd przyznając Excellence in Road Safety Awards.
W roku 2021 r. niniejsze zaproszenie do zgłaszania inicjatyw w obszarze brd jest wspierane przez Krajowe Punkty Kontaktowe w 27 państwach członkowskich UE. Punkty kontaktowe mogą również pomóc w formalnym zgłoszeniu inicjatyw.

Wytyczne dotyczące składania wniosków – pobierz plik

Zmiany w egzaminowaniu

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

01.09.21

2 sierpnia ukazało się rozporządzenie o zmianach w egzaminowaniu, a jego przepisy wejdą w życie 2 września i jeszcze niektóre trochę później bo 6 września (Dz.U. z 2021 r. poz. 1426). Zmiany dotyczące planowania i przeprowadzania egzaminów, ogólnie można nazwać, że są bardzo kosmetyczne. Dla Ośrodków Szkolenia Kierowców zmiany te są jednak znaczące:

1. Awaria pojazdu na egzaminie lub urządzenia rejestrującego egzamin w pojeździe podstawionym przez OSK dla osoby egzaminowanej, nie podlega zwolnieniu z opłaty za umówiony ponowny egzamin.
2. Opisano specjalny sposób przeprowadzenia egzaminu dla osób z udokumentowaną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej o jej dyslekcji.
3. W przedstawianiu starostom zdawalności egzaminowanych osób, wyszczególniony ma być wariant zdawalności osób zdających za pierwszym podejściem po ukończeniu szkolenia podstawowego.

A w tabeli zadań egzaminacyjnych i oceny tych zadań dodano:
1. Negatywny wynik egzaminu za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na przejściu dla pieszych.
2. Na kategorię B+E kończąc cofanie autem w kierunku przyczepy, odległość urządzenia sprzęgającego od kulistej główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m.
3. W cofaniu po łuku z płynnej jazdy skreślono kategorie C1, C i D1, a umożliwiono w tych kategoriach dokonywać korekty toru jazdy w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
4. Zamiast jednokrotnego opuszczenia pojazdu przez kierującego, stworzono możliwość trzykrotnego opuszczenia miejsca kierowcy i pojazdu dla kategorii B+E,C1+E, C+E, D1+E, D, D+E i T. .
4. Dla zadania parkowanie prostopadłe tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu z lewej lub prawej strony wybiera osoba egzaminowana.
5. Uwarunkowano zadanie „przejazd przez skrzyżowania równorzędne” dla egzaminów kategorii wyższych niż B, dostępnością takich skrzyżowań i możliwością bezpiecznego ich wykonania.
6. Dla egzaminów przeprowadzanych ciągnikiem siodłowym z naczepą, zwiększono wymiary wszystkich stanowisk na placu manewrowym.

Rozporządzenie w sprawie egzaminowania z dnia 2 sierpnia 2021 r.