Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: May 2022

Wnioski i propozycje pilnych zmian

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.05.22

23 maja 2022 r. zarząd PFSSK w nawiązaniu do odbytej wideokoferencji z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Panem Rafałem Weberem wystosował pismo do Pani Renaty Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury z wnioskami i propozycjami wprowadzenia pilnych zmian w celu poprawienia funkcjonowania szkolenia kierowców zawodowych.

Wideokonferencja w sprawie funkcjonowania PKZ

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.05.22

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber zaprosił 19 maja o godz. 13:30 do udziału w wideokonferencji przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców i też wielu pokrewnych branżowych organizacji, w sprawie prawidłowego funkcjonowania PKZ
i wydawania kart kwalifikacji kierowcy.

Wnioski po konferencji w sprawie funkcjonowania PKZ i szkolenia kierowców zawodowych są następujące:

1.Rozwiązanie problemu zdawania egzaminu na kwalifikację przy udziale tłumacza przysięgłego:

a) w trybie natychmiastowym dla osób, które przystąpiły do szkolenia przed dniem 06.04.2022r. W myśl zasady, że prawo nie działa wstecz. Osoby rozpoczynające szkolenia przed dniem 06.04.2022 roku miały możliwość zdawania egzaminu przy udziale tłumacza przysięgłego, więc osoby takie powinny mieć taką możliwość również po tym terminie.

Uzasadnienie – osoby takie zainwestowały swój czas i pieniądze często przy udziale swoich przyszłych lub obecnych pracodawców, a w chwili obecnej są w zawieszeniu. Ukończyły kurs, ale nie mają możliwości zdania egzaminu i podjęcia pracy,

b) umożliwienie zdawania egzaminów zarówno w zakresie kwalifikacji jak i prawa jazdy przy udziale tłumacza przysięgłego.

Uzasadnienie – tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, więc nie ma żadnego uzasadnienia, dla którego nie mógł by uczestniczyć w egzaminie.

Obecnie udział tłumacza jest dozwolony do czasu rozpoczęcia egzaminu, czyli np. podczas omawiania zasad egzaminowania. Sytuacja jest absurdalna, ponieważ taka osoba ma potem wybierać odpowiedzi na takiej samej zasadzie jak gra w totolotka.

Brak rozwiązania przedstawionych problemów pogłębi kryzys związany z brakami kadrowymi w firmach transportowych. Obecnie wielu przedstawicieli branży transportowej poszukuje pracowników w tak odległych krajach jak Indie, Bangladesz, Kazachstan, Mołdawia, Azerbejdżan, Gruzja itp. Coraz częściej obserwujemy młode osoby, które pochodząc z krajów byłego ZSSR nie znają wystarczająco dobrze języka rosyjskiego w mowie i piśmie, aby zdać egzamin w tym języku. Natomiast obywatele państw takich jak Indie, Bangladesz, Nepal, Wietnam itd. nie potrafią odpowiedzieć prawidłowo na zadawane pytania w innym języku niż w ich ojczystym. Osoby takie nie będą w stanie zdobyć uprawnień i zasilić kadrowo firmy przewozowe. Oczywiście brak odpowiednich przepisów prawdopodobnie bardzo szybko wykorzystają firmy w innych krajach UE, takich jak: Litwa, Rumunia, Bułgaria, Niemcy itp.

2.Wprowadzenie na egzaminach teoretycznych testów w różnych wersjach językowych takich jak: rosyjski, ukraiński, angielski, niemiecki itd.

3.Usprawnienie wydawania PKZ poprzez generowanie numeru w czasie rzeczywistym za pomocą np. podpisu kwalifikowanego czy e-pułapu.

4.Usprawnienie działania systemu PWPW tak, aby system był przygotowany do obsługi wystarczającej ilości rekordów, a działał w sposób płynny i bezawaryjny.

5.Należy przeszkolić urzędników wydających profile PKZ w Wydziałach Komunikacji tak, aby profile były wydawane zgodnie z zapotrzebowaniem. Często wydawane są PKZ-ty na np. kwalifikacje, a kierowca potrzebuje jedynie szkolenie okresowe.

6.Wprowadzenie max. czasu, w którym osoba taka musi być obsłużona przez urząd. Co z tego, że PKZ wydaje się od ręki, jak na wizytę w urzędzie trzeba czekać np. 14 dni lub 1 dzień roboczy.

Zredagowali uczestnicy wideokonferencji

Cezary Drozdowski i Grzegorz Łapeta

Wiceprzewodniczący PFSSK

Dlaczego alkohol jest groźny?

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

17.05.22

Przyłączając się do międzynarodowej kampanii społecznej „Wrong Side of the Road”, której szkolenie O KAŻDY PROMIL ZA DALEKO zaprezentowaliśmy Państwu w oddzielnym poście, udostępniamy obrazy z prezentacji omawiającej zagadnienia związane z alkoholem i zagrożeniami wynikającymi ze spożycia go przez użytkownika ruchu drogowego. Prezentację „Dlaczego alkohol jest groźny?” opracował i wykorzystywał w czasie wykładów w Praskiej Auto Szkole Jan Szumiał. Źródłem informacji zawartych w slajdach jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze względu na zagrożenia wynikające dla innych użytkowników ruchu drogowego ze strony osób prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu i olbrzymie koszty społeczne związane ze skutkami wypadków, zachęcamy do kontynuowania i wzbogacania o nowe elementy edukacji przyszłych kierowców w tym zakresie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem prezentacji w formacie Power Point mogą kontaktować się z Prezesem Janem Szumiał.

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

16.05.22

W dniu 14 maja br., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyła się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę zorganizowana przez MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców w Polsce. W pielgrzymce PFSSK reprezentował Jan Szumiał Prezes

O KAŻDY PROMIL ZA DALEKO

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

13.05.22

To polska edycja międzynarodowego programu edukacyjnego Wrong Side of the Road. Kampania szkoleniowa jest skierowana do kierowców, a jej celem jest zwrócenie uwagi, że jedna błędna decyzja, jak powrót samochodem do domu po spożyciu alkoholu, może nieodwracalnie wpłynąć na całe życie człowieka. Szkolenie online dostępne jest na stronie: https://drinkdriving-drinkiq.diageoplatform.com/ Projekt jest wspólnym, globalnym przedsięwzięciem firmy Diageo i Instytutu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Badań i Szkoleń UNITAR (ang. United Nations Institute for Training and Research).

Innowacyjne szkolenia dla kierowców już dostępne w Polsce!

Codziennie policja zatrzymuje w Polsce kilkuset kierowców prowadzących samochód po spożyciu alkoholu. Brak akceptacji społecznej dla jazdy po pijanemu jest coraz bardziej powszechny, ale sam problem nie znika, co ma wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich. Kampania O każdy promil za daleko proponuje nowatorskie podejście do edukacji o odpowiedzialnym piciu alkoholu i odpowiedzialnym prowadzeniu samochodu. Zamiast jedynie pouczać i karcić, zachęca do zapoznania się z prawdziwymi historiami zwykłych ludzi, którzy prowadzili po alkoholu i ponieśli tego konsekwencje. Kampania skłania każdego z nas do zastanowienia się: jak taka sytuacja mogłaby wpłynąć na Twoje życie?

Wszystkie historie, z którymi można się zapoznać na stronie kampanii, w tym polska historia Pana Jarka z Warszawy, są autentyczne i mają na celu przestrzec nas przed podejmowaniem podobnych decyzji. Każda historia ma formę interaktywnej rozmowy, z możliwością zadawania pytań jej bohaterowi i pozwala dzielić z nim doświadczenie, które położyło się cieniem na jego życiu.

Autorzy kampanii postawili sobie precyzyjnie sformułowane cele: zmniejszyć liczbę osób, którym wydaje się, że jazda po alkoholu jest społecznie akceptowalna i którym zdarza się podejmować próby prowadzenia samochodu po jego spożyciu. Chodzi przy tym o uruchomienie wyobraźni odbiorców, aby byli bardziej świadomi nie tylko wpływu alkoholu na organizm kierowcy, szybkość reakcji i ocenę ryzyka. Ważne, aby zdali sobie także sprawę z konsekwencji, jakie taka decyzja może mieć dla nich samych oraz dla innych osób, w tym ich bliskich.

Wysłuchaj historii osób odpowiedzialnych za spowodowanie wypadku podczas prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu

Jarek był kierowcą zawodowym. To fajny zwyczajny facet, który pewnego wieczoru podjął złą  decyzję. 
Nie pomyślał o konsekwencjach, był pijany …

Poznaj jego historię wchodząc na link:

Zastanów się, jak taka sytuacja mogłaby wpłynąć na Twoje życie i jak Ty byś się zachował/a …

Pamiętaj!. Po wysłuchaniu historii Jarka odpowiedź na klika krótkich pytań naszej ankiety. 
Na koniec pobierz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców bierze aktywny udział w kampanii propagującej brak akceptacji społecznej dla jazdy pod wpływem alkoholu. 

Zapraszamy do aktywnego udziału w szkoleniu.