Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: February 2023

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszeń – 17.03.2023

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.02.23

Zgodnie  z  uchwałą  Zarządu  PFSSK    nr.   110/2023  z dn. 15.02.2023 i  na podstawie § 24 Statutu PFSSK,  oraz § 23  pkt. 4 i 5  Zarząd  PFSSK zwołuje Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Delegatów Stowarzyszeń.

Obrady Zebrania  sprawozdawczo  –  wyborczego Delegatów Stowarzyszeń odbędą się w dn. 17.03.2023 w godz. 10.00 – 16.00 w Hotelu  Złoty Młyn Polichno.

Przypominam o wymogu Statutowym :

§ 25 – wnioski o włączenie do porządku obrad ZDS powinny być zgłaszane przez członków na piśmie nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Zebrania.

§ 26 pkt. 1 i pkt. 2 – członkowie z wyprzedzeniem dwutygodniowym przesyłają też imienną listę aktualnych członków stowarzyszenia podpisaną przez osoby statutowo upoważnioną oraz imienną listę z adresami wybranych delegatów na zebranie ZDS też podpisaną przez osobę statutowo upoważnioną.

Wnioski, listę członków i imienną listę delegatów należy przesłać do dnia 5.03 2023r. do Prezesa Zarządu  PFSSK  kol.  Jan Szumiał   na  adres  e-mail: Jan Szumiał <prezes.j.sz.pfssk@gmail.com>Tel . +48 602 616 877

/proszę  dokonywać  rezerwacji  noclegów indywidualnie,  w załączniku  przesyłam  ceny  oraz  telefon  kontaktowy/

HOTEL ZŁOTY MŁYN POLICHNO, 97-320 Wolbórz, Polichno

Dane GPS: 51.459536,19.782225

Jadąc od strony Warszawy należy minąć nasz hotel i zawrócić w kierunku Warszawy na wiadukcie w Rakowie(niespełna 4 km od hotelu – pierwszy zjazd w kierunku Piotrkowa Tryb.)

Aby zarezerwować pokój lub uzyskać informacje na temat rezerwacji terminu na szkolenie, konferencje, etc należy wysłać e-mail pod adres:

polichno@zlotymlyn.pl lub skontaktować się telefoniczni 44 615-40-82 lub 667 451 006

Grzegorz Lapeta 

Vice prezes PFSSK 

„Edukacja i zwiększanie umiejętności drogą do poprawy świadomości i bezpieczeństwa młodego cyklisty!”

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.02.23

Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach to nie tylko okazja do doceniania codziennej pracy osób i instytucji zajmujących się edukacją w tym zakresie, ale również dzień podsumowania konkretnych programów skierowanych do uczestników ruchu drogowego.

Inicjując wystąpienie z petycją do Senatu RP w sprawie ustanowienia 25 maja Dniem Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach obchodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej myślimy o docenieniu wysiłków rzeszy osób i instytucji działających na rzecz edukacji służącej poprawie bezpieczeństwa. Są nimi: Ośrodki Szkolenia Kierowców, Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy, ale również Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zajmujące się zarówno egzaminowaniem kandydatów na kierowców jak i doszkalaniem kierowców, a także nauczyciele realizujący program wychowania komunikacyjnego, służby mundurowe tj. policja i straż miejska zajmujące się egzaminowaniem na kartę rowerową, psychologowie transportu, jak również publikatory propagujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze, po instytuty naukowe prowadzące badania nad stanem i sposobami poprawy bezpieczeństwa na drogach. Myślimy, że corocznie obchodzony Dzień mógłby być doskonałą okazją do podsumowania działań prowadzonych w oparciu o programy adresowane do konkretnej grupy uczestników ruchu drogowego, innej każdego roku. Rosnącą, z roku na rok, grupą  włączającą się do ruchu drogowego  są rowerzyści oraz użytkownicy urządzeń transportu osobistego(UTO), których obowiązują podobne zasady ruchu drogowego. UTO są szczególnie popularne wśród młodzieży.

Zgromadzenie Ogólne (ZO) Narodów Zjednoczonych przyjęło 14 marca 2022 rezolucję, inspirowaną przez byłego kolarza, prof. Leszka Sibilskiego, o włączeniu roweru do systemu transportu publicznego. Jest to już drugi dokument Narodów Zjednoczonych przyjęty z inicjatywy Polaka.  Rezolucja A/76/L.35 podkreśla m.in., że używany od dwóch stuleci rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym i przyjaznym dla środowiska, środkiem transportu. Ułatwia dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu. Pandemia Covid 19 zmieniła potrzeby i korzystanie z transportu. Skłoniła wiele miast do przemyślenia na nowo systemów transportowych, w których rowery odgrywają istotną rolę, oferując alternatywę ekonomiczną i nie zanieczyszczającą środowiska. Głosowały za jej przyjęciem  wszystkie państwa członkowskie ONZ.

Uwzględniając tendencje wzrastającego udziału w ruchu drogowym przedstawionych powyżej środków transportu, myślimy iż dobrą grupą wiekową rozpoczynającą działania wpisujące się w inicjowany przez nas Dzień, wydają się być dzieci i młodzież.

W tym miejscu warto przytoczyć słowa Teresy Turkowskiej Doradcy metodycznego m.st. Warszawy – „Współczesna edukacja komunikacyjna to nie tylko nauka przepisów ruchu drogowego, ale jej głównym celem jest nauczanie dzieci i młodzieży, jak nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym i jak ich unikać, jak funkcjonować bezpiecznie
w ruchu respektując potrzeby i prawa innych uczestników ruchu.”
Taką edukacją i metodyką przeprowadzanych dla dzieci i młodzieży zajęć zajmują się wszystkie wymienione powyżej podmioty zajmujące się tymi zagadnieniami zawodowo. Również stowarzyszenia działające społecznie i wypełniające w ten sposób swoje zadania statutowe. Dobrym rozwiązanie byłoby łączenie wysiłków przez różnego typu instytucje i wspólne działanie w oparciu o doświadczenie i posiadaną bazę oraz dostęp do adresatów konkretnego programu.

Kierując się koncepcją wspólnego działania, odbyłem jako Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, rozmowę z Dyrekcją Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie przy ul Bartniczej 2 dotyczącą  przeprowadzenia programu pod hasłem: „Edukacja i zwiększanie umiejętności  drogą do poprawy świadomości i bezpieczeństwa młodego cyklisty!”.  Zespół szkół obejmujących szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące wytyczy i wymaluje na parkingu zlokalizowanym na terenie szkoły przygotowaną przeze mnie trasę rowerową do doskonalenia umiejętności praktycznych z jazdy w ruchu drogowym. Będzie ona zawierać oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe: mobilne znaki drogowe mini na podstawach gumowych ustawiane w czasie zajęć na znakach namalowanych w formie piktogramów. Dzięki temu rozwiązaniu, bez konieczności przemieszczania się poza teren szkoły, możliwe będzie szkolenie, w dowolnej liczbie godzin,  również podczas lekcji wychowania komunikacyjnego, prowadzonych przez nauczyciela edukacji komunikacyjnej lub instruktorów z warszawskiego stowarzyszenia. Można będzie szkolić uczniów z wykorzystaniem nie tylko rowerów, ale również innych urządzeń transportu osobistego. Teren ten będzie ogólnodostępny dla dzieci także po zajęciach szkolnych.

 Mamy nadzieję, że liczne instytucje i organizacje zaproponują  w tym roku programy i działania adresowane do dzieci i młodzieży opierając się na rozeznaniu potrzeb konkretnego środowiska, własnych doświadczeniach i wypracowanych metodach, dzieląc się swoimi dokonaniami z opinią publiczną właśnie w tym Dniu.

Jan Szumiał Prezes PFSSK

„Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK) – studia podyplomowe w WAT

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

13.02.23

Informujemy, że w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu) zostały właśnie uruchomione studia podyplomowe pn. „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK).
Studia rozpoczną się w kwietniu br. i będą trwały dwa semestry (do lutego 2024). Studia są prowadzone w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi.

Studia kierujemy m.in. do:

 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów,
 • kierowników ośrodków szkolenia kierowców,
 • pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
 • urzędników starostw i urzędów marszałkowskich, sprawujących nadzór odpowiednio nad procesem szkolenia i egzaminowania
 • osób zainteresowanych kształceniem i egzaminowaniem kierowców

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji Słuchaczy m.in. w zakresie:

 1. Nowej techniki samochodowej.
 2. Przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami.
 3. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 4. Psychologii, w tym psychologii transportu.
 5. Aktualizacji i rozszerzenia ogólnego wykształcenia technicznego i prawnego.

Ponieważ, aby uzyskać uprawnienia instruktora nauki jazdy oraz egzaminatora, nie wymagane jest ukończenie studiów wyższych, miejmy nadzieję że wzorując się na studiach podyplomowych dla osób z wyższym wykształceniem, powstanie w najbliższym czasie także pomaturalne studium dla instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i  kierowników ośrodków szkolenia kierowców, co będzie miało wpływ na młode, przyszłe kadry szkoleniowe podnosząc prestiż, wiedzę i umiejętności a w efekcie lepiej wyszkolonych uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie zmniejszenie zagrożeń na polskich drogach.

Jan Szumiał Prezes PFSSK

Więcej informacji:

Na stronie internetowej WIM (https://www.wim.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-oferta-dydaktyczna/studia/dydaktyka-oferta-studia-podyplomowe.html)

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem: https://irk.wat.edu.pl/pl/offer/SP_22_23/programme/WMEKKCNP/?from=registration:SP_22_23