Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Co ze zmianami w szkoleniu i egzaminowaniu?

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

Przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców zostali zaproszeni do Zespołu Doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy zajmującego się przygotowaniem projektu zmian w Ustawie o Kierujących pojazdami i niektórych innych ustaw.

W zespole tym biorą również udział przedstawiciele innych stowarzyszeń skupiających szkoleniowców, egzaminatorów, policji, i  innych organizacji działających na rzecz BRD.

Projekt Ustawy ma na celu udoskonalenie systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców przekładając na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Projekt obejmuje następujące zagadnienia:

 1. uzyskanie karty rowerowej
 2. egzamin państwowy na prawo jazdy
 3. okres próbny
 4. wymagania dla OSK
 5. kurs rozszerzony o jazdy z osobą towarzyszącą
 6. instruktorzy i wykładowcy
 7. wymagania dla egzaminatorów
 8. pytania egzaminacyjne
 9. instruktorzy techniki jazdy i szkolenie doskonalące
 10. szkolenie uzupełniające ( dodatkowe)
 11. kontrola ośrodków szkolenia kierowców

12.zmiany dotyczące kwalifikacji wstępnej i okresowej.

Projekt ten uwzględnia postulaty nie tylko podmiotów zajmujących się szkoleniem i egzaminowaniem,       które są czasami odmienne, ale przede wszystkim działania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg niezależnie czy są kierującymi, pieszymi lub pasażerami oraz wdrażania kultury i wzajemnej ich tolerancji.

Kiedy i w jakim zakresie zmiany zostaną wprowadzone zależne jest od prac legislacyjnych Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Komisji Sejmowych, Posłów i Prezydenta, a projektów oczekujących jest dużo.

Wszyscy oczekujemy konkretnych rozwiązań

Poniżej reprezentujemy korespondencję Zarządu PFSSK z władzami z ostatniego czasu.

Comments are closed.