Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Początki

17 września 1998 r Sąd Wojewódzki w Krakowie postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń PFSSK. Siedziba federacji mieściła się w Krakowie przy ul. Koszykarskiej 33/4 H. Pierwsze Zwyczajne Zebranie Delegatów odbyło się w Krakowie w dniach 14 i 15 listopada 1998r. W skład Zarządu wchodzili: Janusz Ujma, Roman Stencel, Andrzej Szczygieł, RomanLamczyk i Jan Szymczak.

Od roku 1998 funkcję Prezesa PFSSK pełnili:

 Janusz Ujma – Prezes 1998-2001

 Aleksander Jagielski – Prezes 2001-2006

 Krzysztof Szymański – Prezes 2006-2014

 Krzysztof Bandos – Prezes 2014-do dzisiaj