Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Komunikat z XXI Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszeń PFSSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

W dniu 30 marca 2019 w Łowiczu odbyło się XXI Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń PFSSK.

Pierwsza część Zgromadzenia poświęcona była sprawozdaniom: Zarządu, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2018 i udzieleniu absolutorium wszystkim władzom.  W dalszej części spotkania w związku z wnioskiem dotychczasowego Zarządu Federacji, o podaniu się do dymisji całego składu, wywiązała się dyskusja nad zasadnością zmian we władzach organizacji. W jej wyniku zarządzono głosowanie o odrzucenie powyższego wniosku.  Po nim Krzysztof Bandos podjął się dalszego przewodniczenia organizacji. Pozytywnie ustosunkowano się do zdecydowanej prośby Jana Szumiał o odwołanie go ze składu Zarządu Federacji. Odwołano również Stefana Rzońcę. Na ich miejsce wybrano Mirosława Małeckiego (V-ce Prezes) i Jarosława Klisia (Sekretarz).

Podjęto Uchwałę o monitorowaniu działań związanych z inicjatywą na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów oraz uczestniczeniu w organizowanych spotkaniach i uzgodnieniach konsultacyjnych.

Dzień wcześniej odbył się Komitet Doradczy Zarządu, na który zostali zaproszeni przedstawiciele grupy inicjatywnej tworzenia Samorządu Zawodowego Instruktorów Nauki Jazdy, Instruktorów Techniki Jazdy i Egzaminatorów, Panowie: Tomasz Matuszewski i Mariusz Sztal. Wystąpienia poświęcone były tej inicjatywie, po których wywiązała się gorąca dyskusja i pojawiło się wiele pytań, w tym bardzo trudnych.

Comments are closed.