Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Osiągnięcia PFSSK w czasie 20 lat działalności

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

Co, w minionym 20-leciu,  dzięki mediacjom i konsultacjom przedstawicieli PFSSK z władzami udało się zmienić w prawie z korzyścią dla poprawy jakości szkolenia i pracy środowiska szkoleniowego.

1- wyeliminowanie wprowadzania zmian w bazie pytań egzaminacyjnych, przynoszące jedynie korzyści materialne firmom wydawniczym , a narażające na  straty moralne i finansowe ośrodki szkolenia kierowców i osoby przystępujące do egzaminu,

2- możliwość uczestniczenia instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego,

3- możliwość przeprowadzania egzaminu państwowego na pojazdach OSK

4- zmniejszenie wymagań dotyczących parametrów cyfrowych urządzeń rejestrujących przebieg części praktycznej egzaminu państwowego  w samochodach szkoleniowych  podstawianych przez OSK na egzaminy w WORD-ach,

5- możliwość skrócenia czasu trwania części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli wszystkie zadania będą wykonane prawidłowo,

6- przeniesienie części  zadań egzaminacyjnych z placu manewrowego do ruchu drogowego,

7- umożliwienie przebywania w samochodzie szkoleniowym, podczas szkolenia, dodatkowo innego kursanta ,

8- zmiana (powiększenie stanowisk)wymiarów placu manewrowego w zakresie prawa jazdy kategorii D,

9- możliwość uczestniczenia przedstawiciela środowiska szkoleniowego w  komisji przetargowej na zakup samochodów w WORD-ach,

10- zmiana (poszerzenie) wymiarów pasa ruchu dla kat: ”B” przy wykonywaniu zadania jazdy do przodu i tyłu po prostej i łuku pasem ruchu,

11- wprowadzenie nowego systemu państwowych egzaminów teoretycznych,

12- udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji weryfikacyjnej pytań egzaminacyjnych,

13-  udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji  egzaminacyjnej na uprawnienia instruktora techniki jazdy,

14-  udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w  Wojewódzkich Radach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

15-  udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji egzaminacyjnej na uprawnienia instruktora nauki jazdy,

16- uregulowanie przepisów z zakresu uprawnień instruktora do szkolenia na nowopowstałe kategorie prawa „AM’ i „A2”,

17- zmiana wzoru karty przeprowadzonych zajęć,

18-  możliwość rozpoczęcia szkolenia w zakresie kat:  „BE” i „CE” po zdaniu egzaminu na kat: „B” i „C” nie posiadając jeszcze prawa jazdy na te kategorie,

19- umożliwiono przeprowadzanie egzaminu wewnętrznego przez instruktora wyznaczonego przez kierownika OSK, innego niż instruktor prowadzący

20-odstąpiono od opodatkowania szkolenia podatkiem Vat.

Należy pamiętać, że choć wszystkie wysuwane przez przedstawicieli środowiska szkoleniowego postulaty są analizowane przez  komisje ministerialne, sejmowe i doradców Kancelarii  Premiera  Rady Ministrów,  to nie zawsze propozycje zmian spotykają się z aprobatą władz rządowych  z różnych względów. Próba podsumowania osiągnięć PFSSK wynikających ze współpracy członków Federacji przy  formułowaniu postulatów środowiska  oraz skutecznemu przedstawianiu ich przed władzami, wynika ze stwierdzenia nikłej świadomości szkoleniowców co do wysiłków podejmowanych przez tych, którzy nie dla chwały własnej, ale dla  korzyści całego środowiska, społecznie  pracują w stowarzyszeniach regionalnych i Federacji.

Obecnie trwają prace nad dużym pakietem dalszych propozycji  zmian w prawie dotyczących szkolenia, egzaminowania  i uzyskiwania uprawnień, m.in. zróżnicowania opłat za egzamin państwowy w zależności od  tego na czyim pojeździe będzie się odbywał, likwidacja „super OSK”, zmiana zasad i terminów warsztatów zawodowych i wielu innych.

Priorytetem zachodzących zmian jest poprawa jakości szkolenia i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Krzysztof Szymański

Jan Szumiał

 

Comments are closed.