Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Rumunia – wycieczka turystyczno-szkoleniowa PFSSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

W dniach 19.08.2018-24.08.2018, już po raz 15-ty, odbyła się coroczna wycieczka zagraniczna organizowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Celem tego typu wyjazdów jest bliższe poznanie się środowiska przez wspólne spędzanie czasu wolnego od pracy, również możliwość poznania systemów szkolenia i egzaminowania w zakresie prawa jazdy w odwiedzanych krajach, oraz integracja ze środowiskiem szkoleniowym innych państw.

Podczas wycieczki, uczestnicy poznali historię Rumunii i obyczaje zamieszkującej jej terytorium ludności, od czasów kiedy była królestwem do chwili obecnej. Zwiedzono wiele ciekawych miejscowości i obiektów.

Aby odwiedzić jak najwięcej ciekawych miejsc, tempo zwiedzania było imponujące. Trudno wymienić wszystkie obejrzane obiekty, ale najbardziej utrwalającymi się w pamięci były: winnice na terenie Węgier z możliwością degustacji tokajskich win;

w Rumunii, miejscowość Sapanta znana z „Wesołego cmentarza”

Sygiet Marmaroski, a w nim Muzeum Ofiar Komunizmu;

Barsan i Maramuresz z najwyższym drewnianym kościołem;

Turda z najstarszą i największą w Europie kopalnią soli,

Sibiu ze starówką i mostem kłamców, cerkwią i kościołami różnych wyznań.

Dodatkową atrakcją, podczas kolacji, był występ zespołu regionalnego.

Ostatniego dnia pobytu na terenie Rumunii uczestnicy wycieczki zagościli w Oradei, w miejscowej szkole nauki jazdy.

Na zakończenie, dla relaksu po wysiłku związanym z bogatym programem wycieczki, uczestnicy  skorzystali z kąpieli w wodach termalnych. W późnych godzinach nocnych nastąpił powrót do Polski.

Atmosfera podczas całej wycieczki była przyjazna i sympatyczna. Po zakończeniu, wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni rozjechali się do domów.

 

System szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy w Rumunii – na podstawie informacji uzyskanych w czasie wizyty w szkole nauki jazdy w miejscowości wojewódzkiej Oradea.

 

W zakresie działalności statutowej PFSSK podczas 15 już wyjazdu zagranicznego członkowie organizacji i osoby towarzyszące odwiedziły w dn. 24 sierpnia 2018 roku szkołę nauki jazdy w Oradei. W trakcie dwugodzinnego spotkania strony poinformowały się na wzajem o zasadach szkolenia i egzaminowania obowiązujących w Rumunii i Polsce.

Jakie zasady obowiązują w Rumunii?

Szkolenie.

Kandydat na kierowcę przed przystąpieniem do kursu musi dostarczyć do ośrodka szkolenia kierowców następujące dokumenty:

-zaświadczenie o niekaralności

-orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uzyskania prawa jazdy

-orzeczenie od psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do uzyskania prawa jazdy.

W ramach kursu na prawo jazdy kat. B uczestnik musi odbyć 24 godziny szkolenia teoretycznego i 4 godziny z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej ( teoria+ ćwiczenia) prowadzonego przez lekarza; 30 godzin jazd szkoleniowych ( godzina szkoleniowa trwa 50 minut). Szkolenie teoretyczne trwa nie krócej niż 2 tygodnie, Po zakończeniu szkolenia teoretycznego odbywa się egzamin wewnętrzny i dopiero po zdaniu jego można rozpocząć jazdy. Szkolenie teoretyczne może być prowadzone z wykorzystaniem e-learningu.

W zakresie kat: C i D ilość godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego zależna jest od posiadanych wcześniej uprawnień i okresu posiadania ich ( w załączeniu dokładny wykaz).

Po zakończonym szkoleniu i zdanych egzaminach wewnętrznych z teorii oraz jazdy, kursant może przystąpić do egzaminu państwowego. Około 50% pytań z bazy państwowej dostępnych jest w materiałach dydaktycznych.

Osoba szkolona ma dostęp również do urzędowej bazy pytań, ale po rozwiązaniu testu nie ma możliwości sprawdzenia, czy udzielone odpowiedzi są prawidłowe.

Kartę przebiegu szkolenia kursanta ( podobna jak w Polsce) podczas jazdy posiada instruktor i dokonuje wpisów na bieżąco.

Egzamin Państwowy.

Egzamin państwowy zdaje się w mieście wojewódzkim zgodnie z miejscem zameldowania osoby ubiegającej się o prawo jazdy.

Egzamin państwowy z części teoretycznej przeprowadzany jest w systemie on-line przez jednostkę policji w tym mieście. W ciągu jednego dnia można 4-krotnie podchodzić do egzaminu teoretycznego.

Egzamin odbywa się w formie testów. Testy są wielokrotnego wyboru i aby zaliczyć trzeba z 26 pytań, odpowiedzieć prawidłowo na 22 ( pytania nie są punktowane w zależności od ich trudności).

Egzamin państwowy z części praktycznej przeprowadza umundurowany policjant posiadający odpowiedni certyfikat. Egzamin odbywa się w ośrodku szkolenia. Przebieg egzaminu jest nagrywany na rejestratorze ( kamerze) przyniesionym przez egzaminatora. Egzamin ( za wyjątkiem kat: A i jej podgrupy) odbywa się tylko w ruchu drogowym podczas którego są również wykonywane zadania parkingowe. Egzamin przeprowadzany jest na obrzeżach miasta. W egzaminie uczestniczy również instruktor lub inny kursant pełniący rolę świadka. Część praktyczna egzaminu w zakresie kat: B trwa nie krócej niż 25 minut, w zakresie wyższych kategorii min. 50 minut. Egzaminator podczas egzaminu wypełnia arkusz egzaminacyjny. Każdorazowo po niezdanym egzaminie praktycznym kursant zobowiązany jest odbyć co najmniej 6 godzin szkolenia. W ciągu roku można przystąpić do egzaminu praktycznego 4-krotnie. Jeżeli kandydat na kierowcę nie zaliczy egzaminu z części praktycznej w ciągu roku, musi ponownie odbyć całe szkolenie ( teoria+ praktyka).

Egzamin państwowy z części praktycznej w zakresie kat: A, A1 i A2 odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. Egzamin w zakresie kat: AM odbywa się tylko na placu manewrowym. Na nim należy wykonać następujące zadania: 4- krotny przejazd przez tzw. ósemkę; jazdę po prostej trzymając kierownicę jedną ręką, slalom wolny, przejazd z większą prędkością ( nie ma określonej prędkości) jazdę po prostej z przełączeniem na wyższy bieg a następnie na niższy, bezpieczne zatrzymanie pojazdu, nie ma ruszania na wzniesieniu. Na miasto motocyklem kursant wyjeżdża z instruktorem siedzącym na tylnym siedzeniu, a za nimi egzaminator samochodem z kierowcą i świadkiem.

Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy w Rumunii jest nieodpłatny.

Za wydanie prawa jazdy należy wnieść opłatę do Urzędu w wysokości 65 LEJI.

Zdawalność w Rumunii, za pierwszym razem wynosi 30%.

 

Ośrodek szkolenia, instruktor, wykładowca.

Kurs w zakresie kategorii B kosztuje 380-400 Euro

Żeby w Rumunii uzyskać licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców trzeba spełnić następujące warunki:

– udokumentować, że nie było się karanym,

– nie mieć problemów alkoholowych i z zażywaniem środków podobnie działających do alkoholu,

– posiadać co najmniej dwa samochody (pojazdy); nie ma obowiązku posiadania placu manewrowego.

W zależności od posiadanej przez ośrodek szkolenia infrastruktury i personelu ( sale wykładowe, wyposażenie, biuro, ilość pojazdów, dostępność do placu manewrowego), Urząd określa liczbę osób, jaka może być przeszkolona w ciągu roku i kategorie prawa jazdy na które  może być prowadzone szkolenie. Właściciel ośrodka nie musi posiadać uprawnień instruktora, ani wykładowcy.

Ośrodek szkolenia kierowców jest kontrolowany przez Urząd  co miesiąc. Policja również sprawdza dokumentację i przeprowadza kontrole doraźne na drodze.

W Rumunii, aby uzyskać uprawnienia wykładowcy trzeba mieć wyższe wykształcenie prawnicze lub transportowe i nie być karanym.

Instruktorem może zostać osoba posiadająca wykształcenie  co najmniej średnie , minimum od 5 lat prawo jazdy danej kategorii, nie być karanym i zdać egzamin na uprawnienia instruktora nauki jazdy organizowany przez policję.

Rumunia liczy ok. 20 milionów mieszkańców, podzielona jest na 40 województw.

Ośrodek w Oradei, który gościł delegację PFSSK jest jednym z 25 zarejestrowanym w tym województwie. Właściciel jest zadowolony i twierdzi, że jest to dobry biznes a ośrodek dynamicznie się rozwija.

Po wizji lokalnej można wystawić mu ocenę pozytywną i pochwalić kierownictwo oraz cały personel tej firmy.

Relacja z wycieczki  – Jan Szumiał

Comments are closed.