Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Aktualności

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

29.03.24

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy serdecznie
podziękować Państwu za dotychczasową współpracę
oraz życzyć zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszeń

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

22.02.24

XXV Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszeń (ZDS) odbędzie się 09-03-2024 r. o godz. 10:00 w Uniejowie – Gościniec Nad Wartą.

Przekaż 1,5% podatku na rzecz PFSSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

02.02.24

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 80 jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP), KRS 0000133194. Dzięki Twojej wpłacie będziemy mieli możliwość realizacji planowanych zamierzeń na rzecz bezpieczeństwa na drogach.

Czy trzeba w Polsce odsiać złych instruktorów OSK?

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

11.01.24

„Instruktorzy nauki jazdy to grupa zawodowa, która jest jednym ze słabych ogniw bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Nigdy nie byli przygotowywani do kształcenia bezpiecznych kierowców. Wielu z nich sama nie jeździ bezpiecznie i nie chce nawet tego zrozumieć. Tych ludzi z zawodu trzeba w końcu odsiać. Najłatwiej – dając im czas na zdobycie państwowego certyfikatu na dobrym egzaminie, bez którego nie będą mogli dalej prowadzić takiej działalności.”

Treść zacytowana z artykułu portalu brd24.pl, ciekawi jesteśmy Waszej opinii i komentarzy. Jest kilka kwestii spójnych z naszymi obserwacjami, ale niektóre tezy stawiane przez autora wydają nam się nie do końca obiektywne i są jednostronne.

Dobrze że właśnie teraz pojawił się ten artykuł, gdyż GSOS jako pierwsze w Polsce stowarzyszenie jest w trakcie przygotowywania „Certyfikatu Jakość OSK”, który między innym będzie miał na celu promowanie profesjonalnych ośrodków i podnoszenie jakości szkolenia w naszym regionie.

Od stycznia nowe przepisy. Duże zmiany na egzaminie na prawo jazdy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

22.12.23

Od 1 stycznia zmienią się przepisy odnośnie egzaminu na prawo jazdy.

Wejdą w życie nowe zasady, które znacznie zmienią procedurę przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Przepisy dotkną zarówno kandydatów na kierowców samochodów jak i przyszłych motocyklistów.
Nowe regulacje wynikają z rozporządzenia ministra infrastruktury z 24 listopada 2023 r.

Jedną z istotnych zmian będzie obowiązek wyznaczenia konkretnego miejsca do przeglądania zarejestrowanego przebiegu części praktycznej egzaminu. Wcześniej Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego musiał jedynie przechowywać nagrania i chronić je przed osobami nieupoważnionymi.

Od nowego roku osoby zdające egzamin będą mogły potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Wcześniej aby przystąpić do testu można było przedstawić jedynie fizyczny dokument na przykład dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.Ponadto, dokumenty będzie można wysyłać do WORD droga elektroniczną. Dopuszczalne będzie również użycie podpisu elektronicznego i profilu zaufanego.

Kolejną nowością będzie to, że egzaminator nie będzie miał obowiązku poinformowania zdającego o popełnionym błędzie ani negatywny wyniku. Kursant dowie się, że nie zdał jedynie w przypadku popełnienia rażącego błędu, po którym egzaminujący będzie musiał przerwać jazdę.

Nowe przepisy nie ominą także kandydatów na kierowców motocykli. Egzaminator będzie oceniał zdającego z pozycji pasażera samochodu jadącego za motocyklem. Wcześniej osoba egzaminująca prowadziła auto jadące za kursantem. Ta zmiana wynika z założenia, że egzaminator nie jest w stanie dostrzec wszystkich błędów, jeśli sam prowadzi pojazd.

Paweł Gancarz powołany na stanowisko wiceministra infrastruktury

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.12.23

Prezes Rady Ministrów, z dniem 20 grudnia 2023 r., powołał Pawła Gancarza na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W Ministerstwie Infrastruktury odpowiadać będzie za transport drogowy, drogi publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wesołych Świat Bożego Narodzenia

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.12.23

Egzaminy w Word można zdawać już w kilku językach

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.11.23

Jest długo oczekiwana decyzja pana Ministra Rafała Webera odnośnie zdawania egzaminów z KW.
Z dniem 5.12. 2023 r. Egzamin w Word można zdawać w kilku językach. Oprócz angielskiego , także
rosyjski i ukraiński.

Konferencja w Parlamencie Europejskim

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

23.11.23

Cezary Drozdowski Vice Prezes PFSSK reprezentował Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców w konsultacjach dotyczących nowej unijnej dyrektywy związanej ze szkoleniem, egzaminowaniem itp. Konferencja została zorganizowana bezpośrednio w Parlamencie Europejskim a współorganizatorem była EFA ( Europen Driving Schools association). Jest to organizacja która zrzesza przedstawicieli branży OSK z wielu krajów europejskich i nie tylko. Siedziba EFA znajduje się bezpośrednio w Brukseli i ma ona bezpośredni wpływ na kształt regulacji na poziomie Unii Europejskiej. obecnie Polska nie jest członkiem EFA a zaproszenie na obrady było także zaproszeniem do członkostwa w ww organizacji. Pomimo , że nie otrzymałem rekomendacji członków władz oraz członków PFSSK do złożenia deklaracji członkowskiej mam deklaracje władz EFA, ze drzwi do EFA są dla nas otwarte a decyzja o przyjęciu nas do ww organizacji została już podjęta i jest pozytywna. Obecnie już tylko od nas zależy czy chcemy być częścią miedzynarodowej społeczności OSK i czy chcemy mieć realny wpływ na regulacje UE dotyczące tej kwestii.

Uwagi do projektu rozporządzenia skierowane przez PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do MI

Dodane przez Maria w Aktualności, Slider | 0 komentarz(y)

15.09.23

Zamieszczamy dokument z uwagami do projektu z 23.08.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. egzaminowania osób ubiegających się  uprawnienia do kierowania pojazdami, …