Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Aktualności

Wybrano nowe władze PFSSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

22.03.23

17 marca 2023 r. w Polichnie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Stowarzyszeń, w wyniku rezygnacji wielu członków dotychczasowego zarządu, dokonano wyboru nowych władz PFSSK.

Zgodnie z § 24 Statutu PFSSK oraz § 23 pkt. 4 i 5, do nowych władz PFSSK powołano następujące osoby:

Zarząd:

Prezes Zarządu PFSSK  Grzegorz Łapeta

Wiceprezes Zarządu 
Jan Szymczak

Wiceprezes Zarządu
Cezary Drozdowski

Skarbnik Zarządu
Zbigniew Hyży

  Sekretarz Zarządu  Franciszek Saługa

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
Grzegorz Etynkowski

Wiceprzewodniczący
Henryk Pantkowski

Sekretarz
Jarosław Kliś

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący
Janusz Ujma

Wiceprzewodniczący
Ryszard Gadziński

Sekretarz
Andrzej Siewier

Członek
Piotr Rucki

Członek
Jan Garlacz

Wprowadzenie sztandaru PFSSK

Uczestnicy WZSW

Nowy Zarząd PFSSK

Obrady nowego zarządu

Wyprowadzenie sztandaru

Działania w imieniu i na rzecz PFSSK w okresie od 19 marca 2022 do 16 marca 2023

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

22.03.23

Sprawozdanie Prezesa Jana Szumiał z działalności Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców za okres 19 marca 2022- 16 marca 2023

Szanowni Państwo

Okres w którym przyszło mi  przewodniczyć Federacji, ze względu na zachodzące zmiany  kierownicze i kadrowe w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, nie sprzyjał współpracy z MI .

Objęcie kierownictwa departamentu przez Panią Renatę Rychter, która przeszła z Inspekcji Transportu Drogowego , likwidacji dotychczasowego wydziału ds. szkolenia i egzaminowania w ramach restrukturyzacja departamentu,  utworzenie nowych wydziałów, powołania nowych naczelników , w większości młodych osób nie mających dotychczas styczności z zagadnieniami występującymi w tej branży i problematyką szkoleniową.

Współpraca PFSSK, PIGOSK i OIGOSK z Departamentem Transportu Drogowego właściwie jest nawiązywana od nowa.

A mimo to nowo powołany Zarząd PFSSK miał czym się zajmować.

Do najważniejszych i najpilniejszych należy zaliczyć:

1. Uaktualnienie wpisów reprezentacji PFSSK w Krajowym Rejestrze Sądowym, co było możliwe dopiero po całkowitym  zebraniu, podpisaniu i złożeniu w Sądzie odpowiedniego zgłoszenia zmian we władzach Federacji. Ostatni wpis miał miejsce w 2018 roku. W 2019 roku mimo zmian Zarządzie nie dokonano uaktualnienia w KRS

2. Uaktualnienie w rejestrze bankowym osób mających uprawnienia do podejmowania decyzji w operacjach finansowych. Ostatnia aktualizacja miała miejsce jeszcze podczas gdy Prezesem PFSSK był Pan Krzysztof Szymański

Zmieniłem konto bankowe na „SONATA 5000” w wyniku czego obsługa konta, karta płatnicza jest nieodpłatna. Warunek jest tylko jeden, nie możemy zejść z saldem poniżej 5000 zł.

3. Zrezygnowałem z obsługi księgowej dotychczasowego biura rachunkowego, za  którą płaciliśmy co miesiąc 300 zł, a podpisałem umowę o świadczeniu usług z innym biurem rachunkowym tj.: IMA TAX w Warszawie, które będzie sporządzać roczne sprawozdania finansowe  i zeznania CIT-8 za sumę 300 zł +VAT.

Czym jeszcze zajmowaliśmy się?

30 marca 2022r.  w ramach podpisanej przez wcześniejsze władze PFSSK  umowy o współpracy wystąpiliśmy wspólnie z PIGOSK i OIGOSK do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera o przesunięcie o trzy miesiące terminu wejścia w życie zmian w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

31 marca 2022r.  składając gratulacje Pani Renacie Rychter powołania jej na stanowisko Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego poprosiłem w imieniu Zarządu PFSSK  o spotkanie w celu przybliżenia problemów nurtujących środowisko szkoleniowe.

– 5 kwietnia 2022r.  uczestniczyłem w „Okrągłym stole”, w którym udział brało większość organizacji i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem na drodze

– 5 kwietnia 2022r.  poinformowałem Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka o zmianach we władzach PFSSK

– 21 kwietnia 2022 r. pożegnaliśmy długoletniego, aktywnego działacza PFSSK, w okresie  od 1994r. – 2016r. Prezesa Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców w Gorzowie Wielkopolskim Władysława Drzazgę

-23 maja 2022r. zwróciliśmy się do Dyrektora Transportu Drogowego Pani Renaty Rychter z wnioskiem i propozycją pilnych, doraźnych działań Ministerstwa Infrastruktury dla poprawienia sytuacji w szkoleniu kierowców zawodowych

– 28 lipca 2022r.  wystąpiłem do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury z wnioskiem o udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w pracach grupy doradczej rozpatrującej postulaty egzaminatorów ponieważ miały być także poruszane sprawy dotyczące przeprowadzania egzaminów.

– 7 sierpnia 2022r. wspólnie z SOSK Warszawa zorganizowałem obchody Dnia Instruktora Nauki Jazdy. Z przykrością muszę stwierdzić, że odzew na prośbę o informowanie o podjętych działaniach, wśród Stowarzyszeń będących członkami PFSSK, był znikomy.

– 9-11 września 2022r.  uczestniczyłem w zorganizowanym przez GSOS w Katowicach pod patronatem PFSSK VI Zlocie Motocyklowym Instruktorów i Egzaminatorów w Uniejowie

– 16-18 września 2022r. uczestniczyliśmy wraz z V-ce Prezesem Grzegorzem Łapetą w konferencji szkoleniowej PIGOSK w Lubniewicach.

– 22 października 2022r. uczestniczyłem w obchodach 20-lecia zawiązania się Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów  połączonych z pokazem manewrów oraz złączania  rozłączania zespołu pojazdów składających z ciągnika siodłowego i naczepy a także  pojazdów jednośladowych i osobowych z napędem elektrycznym.

– 26 października 2022r. złożyłem w imieniu Zarządu PFSSK  pozytywną opinię  dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Jednocześnie stwierdziliśmy z przykrością pominięcie naszej organizacji w rozdzielniku jednostek poproszonych o konsultacje społeczne.  W  rozdzielniku ( w załączniku) uwzględniono tylko 6 podmiotów.

-2 stycznia 2023r. wystąpiłem do Zarządu UNIQA TU S.A za pośrednictwem Brokerskiego Biura Ubezpieczeń REGIS Mediator Pana Tomasza Żmudy o wsparcie finansowe w organizacji Konkursu: „ Instruktor Roku 2023” który odbędzie się 2-3 czerwca 2023r. w Białymstoku a zorganizowany będzie wspólne z PIGOSK, OIGOSK i Społecznym Stowarzyszeniem Szkolenia Kierowców w Białymstoku.

– 26 lutego 2023r. w imieniu Zarządu PFSSK V-ce Prezes Grzegorz Łapeta uczestniczyła  w obchodach 30-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie podczas których Prezes Honorowy PFSSK Pan Janusz Ujma trzem najaktywniejszym członkom Stowarzyszenia wręczył srebrne honorowe odznaki Federacji przyznane przez Zarząd PFSSK.

– 7 marca 2023r. odbyłem rozmowę z Dyrektorem ds. Sprzedaży Pojazdów Używanych Man Truck & Polska Panem Robertem Drozdą o podjęciu współpracy i przygotowaniu dla OSK oferty odsprzedaży samochodów używanych.  

– 14 marca 2023 przeprowadziłem z Dyrektorem Polskiego Związku Szkoleniowego rozmowę na temat zagadnień związanych z dostosowaniem polskich przepisów z zakresu prawa drogowego do unijnych.

– Przygotowałem petycję do Senatu RP o ustanowienie na terytorium Polski „Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na polskich Drogach” Rozesłałem do instytucji, podmiotów, uczelni, organizacji zajmujących się szkoleniem i bezpieczeństwem na drodze prośby o poparcie naszej inicjatywy, zbieramy podpisy pod petycją. Do tej pory otrzymaliśmy poparcie m.in. ITS, WAT, PZS, 4 WORD-ów, E-kierowca, czekamy na dalsze poparcia. Niestety WRD KG Policji nie jest przychylna tej inicjatywie.

– Po przekazaniu kompetencji do sejmików wojewódzkich dotyczących ustalania opłat za egzamin państwowy zwróciliśmy się dwutorowo tj. ja  jako PFSSK i wspólnie z PIGOSK oraz z OIGOSK z wnioskiem o zróżnicowanie opłat za praktyczny egzamin państwowy w zależności od tego czy egzamin przeprowadzany jest pojazdem będącym w dyspozycji WORD czy OSK. Dokładniejszą relację w tej kwestii przekaże Rzecznik Praw PPOSK Pan Roman Stencel.    

 Za Zarząd PFSSK Jan Szumiał -Prezes

VII Motocyklowy Zlot Instruktorów

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.03.23

Rozpoczynamy zapisy na kolejny VII Motocyklowy Zlot Instruktorów

organizowany przez
Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia
i Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców,
 który odbędzie się
 na Ziemi Kłodzkiej, Stronie Śląskie – Hotel Szekla
 
w dniach 16  – 18 czerwiec 2023 r. 

Zapisy przyjmuje, informacji udziela:

Franciszek Saługa
tel. 509 569 965

 Piotr Makioła
tel. 501 736 509

 Serdecznie zapraszamy do udziału!

Koszt udziału 1 uczestnika – 400 zł

Zgłoszenie uczestnika na VII Zlot Motocyklowy Instruktorów 
w dniach 16-17-18 czerwiec 2023 r. w Hotelu Szekla w Stroniu Śląskim można dokonać poprzez pobranie druku zgłoszenia w pliku word docx (plik aktywny) lub pliku pdf (do pobrania i ręcznego wypełnienia), po wypełnieniu druku lub zrobieniu skanu należy przesłać go na e-mail: gsosk@wp.pl lub zrobić zdjęcie wypełnionego druku i przesłać SMSem na nr tel. 509 569 965. Umożliwiamy także zgłoszenie on-line przez formularz strony, które jest najszybszą formą dokonania zgłoszenia na zjazd.

Życzenia dla naszych Pań w Dniu Ich Święta

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

08.03.23

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom, tym dorosłym i tym jeszcze bardzo młodym, matkom, żonom partnerkom i singielkom, córkom, koleżankom i przyjaciółkom pogody ducha, spełnienia pragnień,
samych cudownych chwil, miłości, zrozumienia i grona przyjaciół.

W imieniu własnym i Zarządu PFSSK życzy Jan Szumiał prezes

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszeń – 17.03.2023

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.02.23

Zgodnie  z  uchwałą  Zarządu  PFSSK    nr.   110/2023  z dn. 15.02.2023 i  na podstawie § 24 Statutu PFSSK,  oraz § 23  pkt. 4 i 5  Zarząd  PFSSK zwołuje Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Delegatów Stowarzyszeń.

Obrady Zebrania  sprawozdawczo  –  wyborczego Delegatów Stowarzyszeń odbędą się w dn. 17.03.2023 w godz. 10.00 – 16.00 w Hotelu  Złoty Młyn Polichno.

Przypominam o wymogu Statutowym :

§ 25 – wnioski o włączenie do porządku obrad ZDS powinny być zgłaszane przez członków na piśmie nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Zebrania.

§ 26 pkt. 1 i pkt. 2 – członkowie z wyprzedzeniem dwutygodniowym przesyłają też imienną listę aktualnych członków stowarzyszenia podpisaną przez osoby statutowo upoważnioną oraz imienną listę z adresami wybranych delegatów na zebranie ZDS też podpisaną przez osobę statutowo upoważnioną.

Wnioski, listę członków i imienną listę delegatów należy przesłać do dnia 5.03 2023r. do Prezesa Zarządu  PFSSK  kol.  Jan Szumiał   na  adres  e-mail: Jan Szumiał <prezes.j.sz.pfssk@gmail.com>Tel . +48 602 616 877

/proszę  dokonywać  rezerwacji  noclegów indywidualnie,  w załączniku  przesyłam  ceny  oraz  telefon  kontaktowy/

HOTEL ZŁOTY MŁYN POLICHNO, 97-320 Wolbórz, Polichno

Dane GPS: 51.459536,19.782225

Jadąc od strony Warszawy należy minąć nasz hotel i zawrócić w kierunku Warszawy na wiadukcie w Rakowie(niespełna 4 km od hotelu – pierwszy zjazd w kierunku Piotrkowa Tryb.)

Aby zarezerwować pokój lub uzyskać informacje na temat rezerwacji terminu na szkolenie, konferencje, etc należy wysłać e-mail pod adres:

polichno@zlotymlyn.pl lub skontaktować się telefoniczni 44 615-40-82 lub 667 451 006

Grzegorz Lapeta 

Vice prezes PFSSK 

„Edukacja i zwiększanie umiejętności drogą do poprawy świadomości i bezpieczeństwa młodego cyklisty!”

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.02.23

Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach to nie tylko okazja do doceniania codziennej pracy osób i instytucji zajmujących się edukacją w tym zakresie, ale również dzień podsumowania konkretnych programów skierowanych do uczestników ruchu drogowego.

Inicjując wystąpienie z petycją do Senatu RP w sprawie ustanowienia 25 maja Dniem Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach obchodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej myślimy o docenieniu wysiłków rzeszy osób i instytucji działających na rzecz edukacji służącej poprawie bezpieczeństwa. Są nimi: Ośrodki Szkolenia Kierowców, Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy, ale również Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zajmujące się zarówno egzaminowaniem kandydatów na kierowców jak i doszkalaniem kierowców, a także nauczyciele realizujący program wychowania komunikacyjnego, służby mundurowe tj. policja i straż miejska zajmujące się egzaminowaniem na kartę rowerową, psychologowie transportu, jak również publikatory propagujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze, po instytuty naukowe prowadzące badania nad stanem i sposobami poprawy bezpieczeństwa na drogach. Myślimy, że corocznie obchodzony Dzień mógłby być doskonałą okazją do podsumowania działań prowadzonych w oparciu o programy adresowane do konkretnej grupy uczestników ruchu drogowego, innej każdego roku. Rosnącą, z roku na rok, grupą  włączającą się do ruchu drogowego  są rowerzyści oraz użytkownicy urządzeń transportu osobistego(UTO), których obowiązują podobne zasady ruchu drogowego. UTO są szczególnie popularne wśród młodzieży.

Zgromadzenie Ogólne (ZO) Narodów Zjednoczonych przyjęło 14 marca 2022 rezolucję, inspirowaną przez byłego kolarza, prof. Leszka Sibilskiego, o włączeniu roweru do systemu transportu publicznego. Jest to już drugi dokument Narodów Zjednoczonych przyjęty z inicjatywy Polaka.  Rezolucja A/76/L.35 podkreśla m.in., że używany od dwóch stuleci rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym i przyjaznym dla środowiska, środkiem transportu. Ułatwia dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu. Pandemia Covid 19 zmieniła potrzeby i korzystanie z transportu. Skłoniła wiele miast do przemyślenia na nowo systemów transportowych, w których rowery odgrywają istotną rolę, oferując alternatywę ekonomiczną i nie zanieczyszczającą środowiska. Głosowały za jej przyjęciem  wszystkie państwa członkowskie ONZ.

Uwzględniając tendencje wzrastającego udziału w ruchu drogowym przedstawionych powyżej środków transportu, myślimy iż dobrą grupą wiekową rozpoczynającą działania wpisujące się w inicjowany przez nas Dzień, wydają się być dzieci i młodzież.

W tym miejscu warto przytoczyć słowa Teresy Turkowskiej Doradcy metodycznego m.st. Warszawy – „Współczesna edukacja komunikacyjna to nie tylko nauka przepisów ruchu drogowego, ale jej głównym celem jest nauczanie dzieci i młodzieży, jak nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym i jak ich unikać, jak funkcjonować bezpiecznie
w ruchu respektując potrzeby i prawa innych uczestników ruchu.”
Taką edukacją i metodyką przeprowadzanych dla dzieci i młodzieży zajęć zajmują się wszystkie wymienione powyżej podmioty zajmujące się tymi zagadnieniami zawodowo. Również stowarzyszenia działające społecznie i wypełniające w ten sposób swoje zadania statutowe. Dobrym rozwiązanie byłoby łączenie wysiłków przez różnego typu instytucje i wspólne działanie w oparciu o doświadczenie i posiadaną bazę oraz dostęp do adresatów konkretnego programu.

Kierując się koncepcją wspólnego działania, odbyłem jako Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, rozmowę z Dyrekcją Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie przy ul Bartniczej 2 dotyczącą  przeprowadzenia programu pod hasłem: „Edukacja i zwiększanie umiejętności  drogą do poprawy świadomości i bezpieczeństwa młodego cyklisty!”.  Zespół szkół obejmujących szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące wytyczy i wymaluje na parkingu zlokalizowanym na terenie szkoły przygotowaną przeze mnie trasę rowerową do doskonalenia umiejętności praktycznych z jazdy w ruchu drogowym. Będzie ona zawierać oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe: mobilne znaki drogowe mini na podstawach gumowych ustawiane w czasie zajęć na znakach namalowanych w formie piktogramów. Dzięki temu rozwiązaniu, bez konieczności przemieszczania się poza teren szkoły, możliwe będzie szkolenie, w dowolnej liczbie godzin,  również podczas lekcji wychowania komunikacyjnego, prowadzonych przez nauczyciela edukacji komunikacyjnej lub instruktorów z warszawskiego stowarzyszenia. Można będzie szkolić uczniów z wykorzystaniem nie tylko rowerów, ale również innych urządzeń transportu osobistego. Teren ten będzie ogólnodostępny dla dzieci także po zajęciach szkolnych.

 Mamy nadzieję, że liczne instytucje i organizacje zaproponują  w tym roku programy i działania adresowane do dzieci i młodzieży opierając się na rozeznaniu potrzeb konkretnego środowiska, własnych doświadczeniach i wypracowanych metodach, dzieląc się swoimi dokonaniami z opinią publiczną właśnie w tym Dniu.

Jan Szumiał Prezes PFSSK

„Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK) – studia podyplomowe w WAT

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

13.02.23

Informujemy, że w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu) zostały właśnie uruchomione studia podyplomowe pn. „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK).
Studia rozpoczną się w kwietniu br. i będą trwały dwa semestry (do lutego 2024). Studia są prowadzone w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi.

Studia kierujemy m.in. do:

 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów,
 • kierowników ośrodków szkolenia kierowców,
 • pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
 • urzędników starostw i urzędów marszałkowskich, sprawujących nadzór odpowiednio nad procesem szkolenia i egzaminowania
 • osób zainteresowanych kształceniem i egzaminowaniem kierowców

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji Słuchaczy m.in. w zakresie:

 1. Nowej techniki samochodowej.
 2. Przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami.
 3. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 4. Psychologii, w tym psychologii transportu.
 5. Aktualizacji i rozszerzenia ogólnego wykształcenia technicznego i prawnego.

Ponieważ, aby uzyskać uprawnienia instruktora nauki jazdy oraz egzaminatora, nie wymagane jest ukończenie studiów wyższych, miejmy nadzieję że wzorując się na studiach podyplomowych dla osób z wyższym wykształceniem, powstanie w najbliższym czasie także pomaturalne studium dla instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i  kierowników ośrodków szkolenia kierowców, co będzie miało wpływ na młode, przyszłe kadry szkoleniowe podnosząc prestiż, wiedzę i umiejętności a w efekcie lepiej wyszkolonych uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie zmniejszenie zagrożeń na polskich drogach.

Jan Szumiał Prezes PFSSK

Więcej informacji:

Na stronie internetowej WIM (https://www.wim.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-oferta-dydaktyczna/studia/dydaktyka-oferta-studia-podyplomowe.html)

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem: https://irk.wat.edu.pl/pl/offer/SP_22_23/programme/WMEKKCNP/?from=registration:SP_22_23

Inicjatywa Ustawodawcza projektu ustawy „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce”.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

31.01.23

Informujemy o działaniach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce  powołany przez przedsiębiorców zrzeszonych w organizacjach członkowskich Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Komitet inicjatywy przekazał informację, że Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16 stycznia 2023 r. przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce”. 

Dlatego też Komitet zwraca się  z ogromną prośbą o zaangażowanie się w zbiórkę podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą w sprawie wprowadzenia dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, przekonując iż im więcej podpisów, tym większa społeczna siła oddziaływania.

Dlatego też zachęcają do zebrania jak największej ilości podpisów oraz odesłania ich na wskazany adres we wskazanym terminie. Ważna informacja – listy poparcia muszą zostać przesłane na wskazany adres fizycznie. Nie liczą się skany ze względu na ustawowy wymóg własnoręcznego podpisu osoby wspierającej inicjatywę. Podpisane listy wysyłamy na adres:

Marek Woch, ul. Biskupia 48C m.16, 04-216 Warszawa.

w celu innej drogi dostarczenia list prosimy o kontakt mailowy: 

m.woch4@wp.pl lub dobrowolnyzus@gmail.com

Przekazujemy również informacje dotyczące przesyłania do Komitetu list z podpisami

Ostateczny termin na złożenie zliczonych podpisów na listach pod projektem ustawy to 16 kwietnia 2023 roku. Jednak z uwagi na to, iż jest to ostateczny termin, kiedy podpisy, podkreślamy, muszą być już gotowe, sprawdzone i zliczone, wychodzimy z ogromną prośbą.

KOMITET INICJATYWY  PROSI O COTYGODNIOWE, SYSTEMATYCZNE I REGULARNE PRZESYŁANIE ZEBRANYCH PODPISÓW!!!

Informacja ta jest dla nas niezwykle ważna i wręcz kluczowa, ponieważ podpisy idące w tysiącach, nie będą dla nas możliwe do fizycznego sprawdzenia i zliczenia, kiedy przyjdą do nas wszystkie pod koniec terminu złożenia. Jeśli też mają Państwo czas, bardzo prosimy o wskazanie na oddzielnej kartce, dołączonej do przesyłki z listami poparcia dla inicjatywy, liczbę kartek z listami oraz orientacyjną liczbę podpisów – na pewno bardzo ułatwi nam to proces sprawdzania i liczenia złożonego w formie podpisu poparcia! Oczywiście jeśli mają Państwo taką możliwość, nie jest to absolutnie obligatoryjne. 

Jan Szumiał- prezes PFSSK

Wnioski PFSSK do sejmików wojewódzkich w sprawie wysokości opłat za egzamin praktyczny

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

29.01.23

Zwróciliśmy się, za pośrednictwem właściwych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do wszystkich 16 Sejmików Wojewódzkich, które na podstawie  ustawy z dn. 04.11.2022 o zmianie Ustawy Prawo o ruchu drogowym stały się władnymi  ustalania wysokości opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy wnoszonych przez osoby przystępujące do nich i wnioskowaliśmy o zróżnicowanie płatności za część praktyczną egzaminu w zależności, czy egzamin odbywa się pojazdem będącym w posiadaniu WORD, czy pojazdem podstawionym przez ośrodek szkolenia kierowców. Oczekujemy na rozpatrzenie naszych wniosków. Jako pierwszy, na nasze pismo, odpowiedział Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego informując o wszczęciu postępowania w tej sprawie.  

Jan Szumiał Prezes

Apel o poparcie wniosku o ustanowienie Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.01.23

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców wraz z Polską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców i Ogólnopolską Izbą Gospodarczą  Ośrodków Szkolenia Kierowców, doceniając zaangażowanie wszystkich instytucji i organizacji  zajmujących się edukacją  dla zwiększania bezpieczeństwa na polskich drogach zainicjowała  ustanowienie „Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach”, który byłby obchodzony 25 maja, w dniu, w którym w 1995 roku zawody Instruktor Nauki Jazdy i Instruktor Techniki Jazdy zostały wpisane do klasyfikacji zawodów specjalności. Wystąpiliśmy do 90 podmiotów z prośbą o poparcie petycji w tej sprawie, którą złożymy do Senackiej Komisji do Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Osoby, które uważają za zasadne nasze wystąpienie, prosimy o jego poparcie przez przesłanie na adres e-mail prezes.j.sz.pfssk@gmail.com swojej opinii.