Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Slider

„Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK) – studia podyplomowe w WAT

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

13.02.23

Informujemy, że w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu) zostały właśnie uruchomione studia podyplomowe pn. „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK).
Studia rozpoczną się w kwietniu br. i będą trwały dwa semestry (do lutego 2024). Studia są prowadzone w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi.

Studia kierujemy m.in. do:

 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów,
 • kierowników ośrodków szkolenia kierowców,
 • pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
 • urzędników starostw i urzędów marszałkowskich, sprawujących nadzór odpowiednio nad procesem szkolenia i egzaminowania
 • osób zainteresowanych kształceniem i egzaminowaniem kierowców

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji Słuchaczy m.in. w zakresie:

 1. Nowej techniki samochodowej.
 2. Przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami.
 3. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 4. Psychologii, w tym psychologii transportu.
 5. Aktualizacji i rozszerzenia ogólnego wykształcenia technicznego i prawnego.

Ponieważ, aby uzyskać uprawnienia instruktora nauki jazdy oraz egzaminatora, nie wymagane jest ukończenie studiów wyższych, miejmy nadzieję że wzorując się na studiach podyplomowych dla osób z wyższym wykształceniem, powstanie w najbliższym czasie także pomaturalne studium dla instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i  kierowników ośrodków szkolenia kierowców, co będzie miało wpływ na młode, przyszłe kadry szkoleniowe podnosząc prestiż, wiedzę i umiejętności a w efekcie lepiej wyszkolonych uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie zmniejszenie zagrożeń na polskich drogach.

Jan Szumiał Prezes PFSSK

Więcej informacji:

Na stronie internetowej WIM (https://www.wim.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-oferta-dydaktyczna/studia/dydaktyka-oferta-studia-podyplomowe.html)

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem: https://irk.wat.edu.pl/pl/offer/SP_22_23/programme/WMEKKCNP/?from=registration:SP_22_23

Inicjatywa Ustawodawcza projektu ustawy „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce”.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

31.01.23

Informujemy o działaniach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce  powołany przez przedsiębiorców zrzeszonych w organizacjach członkowskich Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Komitet inicjatywy przekazał informację, że Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16 stycznia 2023 r. przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce”. 

Dlatego też Komitet zwraca się  z ogromną prośbą o zaangażowanie się w zbiórkę podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą w sprawie wprowadzenia dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, przekonując iż im więcej podpisów, tym większa społeczna siła oddziaływania.

Dlatego też zachęcają do zebrania jak największej ilości podpisów oraz odesłania ich na wskazany adres we wskazanym terminie. Ważna informacja – listy poparcia muszą zostać przesłane na wskazany adres fizycznie. Nie liczą się skany ze względu na ustawowy wymóg własnoręcznego podpisu osoby wspierającej inicjatywę. Podpisane listy wysyłamy na adres:

Marek Woch, ul. Biskupia 48C m.16, 04-216 Warszawa.

w celu innej drogi dostarczenia list prosimy o kontakt mailowy: 

m.woch4@wp.pl lub dobrowolnyzus@gmail.com

Przekazujemy również informacje dotyczące przesyłania do Komitetu list z podpisami

Ostateczny termin na złożenie zliczonych podpisów na listach pod projektem ustawy to 16 kwietnia 2023 roku. Jednak z uwagi na to, iż jest to ostateczny termin, kiedy podpisy, podkreślamy, muszą być już gotowe, sprawdzone i zliczone, wychodzimy z ogromną prośbą.

KOMITET INICJATYWY  PROSI O COTYGODNIOWE, SYSTEMATYCZNE I REGULARNE PRZESYŁANIE ZEBRANYCH PODPISÓW!!!

Informacja ta jest dla nas niezwykle ważna i wręcz kluczowa, ponieważ podpisy idące w tysiącach, nie będą dla nas możliwe do fizycznego sprawdzenia i zliczenia, kiedy przyjdą do nas wszystkie pod koniec terminu złożenia. Jeśli też mają Państwo czas, bardzo prosimy o wskazanie na oddzielnej kartce, dołączonej do przesyłki z listami poparcia dla inicjatywy, liczbę kartek z listami oraz orientacyjną liczbę podpisów – na pewno bardzo ułatwi nam to proces sprawdzania i liczenia złożonego w formie podpisu poparcia! Oczywiście jeśli mają Państwo taką możliwość, nie jest to absolutnie obligatoryjne. 

Jan Szumiał- prezes PFSSK

Wnioski PFSSK do sejmików wojewódzkich w sprawie wysokości opłat za egzamin praktyczny

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

29.01.23

Zwróciliśmy się, za pośrednictwem właściwych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do wszystkich 16 Sejmików Wojewódzkich, które na podstawie  ustawy z dn. 04.11.2022 o zmianie Ustawy Prawo o ruchu drogowym stały się władnymi  ustalania wysokości opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy wnoszonych przez osoby przystępujące do nich i wnioskowaliśmy o zróżnicowanie płatności za część praktyczną egzaminu w zależności, czy egzamin odbywa się pojazdem będącym w posiadaniu WORD, czy pojazdem podstawionym przez ośrodek szkolenia kierowców. Oczekujemy na rozpatrzenie naszych wniosków. Jako pierwszy, na nasze pismo, odpowiedział Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego informując o wszczęciu postępowania w tej sprawie.  

Jan Szumiał Prezes

Apel o poparcie wniosku o ustanowienie Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.01.23

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców wraz z Polską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców i Ogólnopolską Izbą Gospodarczą  Ośrodków Szkolenia Kierowców, doceniając zaangażowanie wszystkich instytucji i organizacji  zajmujących się edukacją  dla zwiększania bezpieczeństwa na polskich drogach zainicjowała  ustanowienie „Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach”, który byłby obchodzony 25 maja, w dniu, w którym w 1995 roku zawody Instruktor Nauki Jazdy i Instruktor Techniki Jazdy zostały wpisane do klasyfikacji zawodów specjalności. Wystąpiliśmy do 90 podmiotów z prośbą o poparcie petycji w tej sprawie, którą złożymy do Senackiej Komisji do Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Osoby, które uważają za zasadne nasze wystąpienie, prosimy o jego poparcie przez przesłanie na adres e-mail prezes.j.sz.pfssk@gmail.com swojej opinii.

Nowe opłaty za egzamin

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.01.23

Ze stron internetowych niektórych Urzędów Marszałkowskich można ściągnąć przygotowane do procedowania Uchwały Wojewódzkich Sejmików dotyczące zmian opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Przedstawiamy przykładowo przygotowany projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Opłaty za egzaminy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

12.01.23

Opracowano wspólny wniosek do Zarządu Związku Województw RP w sprawie wysokości opłat za egzaminy.

Vat w OSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.01.23

Odpowiadając na pisma z Urzędów Skarbowych w sprawie nie zgłoszenia niektórych Ośrodków Szkolenia Kierowców do opodatkowania VAT, zarząd GSOS postanowił wyjaśnić przedstawiony problem.

Życzenia prezesa PFSSK na Nowy Rok

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

29.12.22
Happy New Year 2023. Beautiful creative holiday web banner or flyer with red fireworks and Golden sparkling number 2023 on blue sky over sea

Życzenia Zarządu PFSSK na Święta i Nowy Rok

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.12.22

70 lecie działalności Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.11.22

W związku z 70 rocznicą rozpoczęcia działalności ITS w Warszawie, prezes PFSSK Jan Szumiał przesłał na ręce prof. dr hab. inż. Marcina Ślęzaka Dyrektora Instytutu list z gratulacjami za dotychczasowe osiągnięcia wraz z życzeniami na przeszłość dla Pana Dyrektora i całej kadry Instytutu.

List w załączeniu