Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Slider

Obrady Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

01.08.22

8 lipca 2022 w Kompleksie Gastronomiczno-Hotelarskim "Górski" 97-320 Wolbórz Proszenie 1B odbyły się trzecie (pierwsze w 2022r) obrady Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były n/w obszary tematyczne:

1. sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw PPOSK w 2021r,

2. problematyka kadencji członków Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika PPOSK i uchwała ws uzupełnienia Regulaminu działania
Rzecznika Praw PPOSK,

3. analiza odpowiedzi dyrektorów WORD-ów na wnioski dotyczące usunięcia niedozwolonych klauzul i wymogów z treści dokumentów
wymaganych przez poszczególne WORD-y do przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem OSK,

4. wnioski z analizy i uchwała ws. dalszych działań.

Karta rowerowa – czy lekcje wychowania komunikacyjnego w szkole w dostatecznym stopniu przygotowują uczniów do zdania egzaminu na kartę rowerową i później do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym?

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.07.22

Często i wiele mówi się o zapewnieniu bezpieczeństwa młodemu pokoleniu a także odpowiedniego jego uświadomienia o zagrożeniach występujących na drodze oraz właściwego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym, również prawidłowego korzystania z infrastruktury drogowej przeznaczonej dla nich

Niektórzy rodzice lekceważą obowiązek posiadania przez dzieci, które ukończyły 10 rok życia, karty rowerowej, uważając że jest niepotrzebna ponieważ dziecko najczęściej jeździ pod ich opieką lub albo po podwórku lub drogach o małym ruchu, że policjant nie ukarze dziecka mandatem, że kierowcy powinni zachować odpowiednie środki  ostrożności względem dzieci i to oni ponoszą odpowiedzialność w razie jakiegoś zdarzenia z udziałem młodocianego.

W szkołach w ramach zajęć praktyczno-technicznych w klasie IV szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia zwane „Wychowaniem Komunikacyjnym”. Materiał opracowany jest prawidłowo pod względem pedagogicznym i metodycznym, ale nie w wystarczającym  stopniu przekazuje wiedzę niezbędną do zdania egzaminu, a później zgodnego z przepisami poruszania się po drodze. Treści w podręcznikach szkolnych nie są aktualizowane, a jeżeli już, to z dużym opóźnieniem,  nie nadążają za zmianami zachodzącymi w przepisach ruchu drogowego. Ostatnie 5 lekcji z wychowania komunikacyjnego przed egzaminem na kartę rowerową powinno mieć charakter podsumowujący uwzględniający wszystkie, a szczególnie nowo wprowadzane, przepisy dotyczące rowerzystów.

Brakuje również zajęć praktycznych prowadzonych w szkole, pozostawiając problem edukacji praktycznej rodzicom. Tu rodzi się pytanie – gdzie świadomi rodzice, w bezpiecznych warunkach, mogliby doszkolić swoje dziecko, żeby przystępując do egzaminu praktycznego było odpowiednio przygotowane?

W ramach szkolenia dziecko powinno mieć zapewnioną możliwość, w wymiarze co najmniej 2 godzin lekcyjnych w okresie przedegzaminacyjnym odbycia pod okiem fachowym: nauczyciela, instruktora, egzaminatora, szkolenia praktycznego w miasteczku ruchu drogowego utworzonym przez samorządy regionalne, z odpowiednio rozrysowanymi różnego rodzaju skrzyżowaniami i ustawionymi znakami drogowymi. Prawdopodobnie radni gmin, dzielnic, starostw, powiatów stwierdzą, że  w kasie brak środków finansowych na ten cel, że są ważniejsze potrzeby. A może wspomoże je w tym resort: oświaty, zdrowia, czy infrastruktury? Instruktor mógłby być zatrudniany okresowo w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień przez wydział oświaty w poszczególnych w urzędach starostw, gmin. Tu zapewne pojawią się głosy, iż są miasteczka, wybudowane za duże pieniądze, które są zamknięte i świecą pustkami. Może o tym decyduje fakt, iż często takie miasteczka oddalone są od szkół kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, na które dzieci ze szkół, aby się do nich dostać, musiałyby poświęcić cały dzień, dlatego wykorzystywane są tylko do wyjątkowych akcji. Nam zależy na miasteczkach usytuowanych w pobliżu szkół, żeby tętniły życiem, korzystały z nich szkoły w ramach lekcji do zajęć praktycznych oraz indywidualnie korzystali rodzice z dziećmi, a nie stały martwe. Są co najmniej dwa sposoby takiego zorganizowania miasteczek rowerowych, aby korzystanie z nich było ułatwione dla lokalnej społeczności, a ich przygotowanie nie pociągało nadmiernych kosztów. W gminach czy dzielnicach miast, gdzie znajdzie się grupa świadomych obywateli: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół może powstać projekt stacjonarnego miasteczka rowerowego, który stanie do konkursu w Budżecie Obywatelskim, z którego po wygranej projektu, uzyskane będą środki na jego budowę.

Niektóre szkoły dysponują terenem przy szkole, na którym jest możliwe rozrysowanie takiego miasteczka na stałe, a na czas szkolenia poustawianie odpowiednio znaków drogowych, co nie pociąga za sobą zbyt dużych kosztów.

Niezależnie z jakich środków powstałby taki obiekt, to bezspornym jest fakt, że tego typu szkolenia na pewno miałyby znaczny wpływ na umiejętności i oswojenie przygotowującego się do egzaminu ze znakami występującymi na drodze i odpowiedniego obserwowania sytuacji drogowych.

Nie idźmy na łatwiznę twierdząc, że właściwego zachowania na drodze nauczą rodzice. Nie nauczą. Często widać kierowców lekceważących przepisy i dzieci obserwujące jak postępuje tatuś lub mama, a później biorący z nich przykład. Problem najczęściej uwidacznia się dopiero w chwili jakiegoś nieszczęścia, kiedy okaże się że dziecko jadące bez uprawnień rowerem nie otrzyma odszkodowania za odniesione obrażenia, a rodzice zostaną ukarani za brak nadzoru nad młodocianym. Może się zdarzyć, że w przypadku dojścia do wypadku z udziałem dziecka, rodzice będą próbować winą obarczać szkołę za niedostateczne wyszkolenie.

W ostatnim czasie ze względu na powstanie nowych urządzeń służących do poruszania się po drodze tj.: hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego(UTO), dobrze byłoby stworzyć  również możliwość  szkolenia praktycznego w bezpiecznym miejscu na tego typu urządzeniach.

Właściwym posunięciem byłoby opracowanie i stworzenie ujednoliconych pytań egzaminacyjnych na kartę rowerową przez grupę specjalistów w całej Polsce. Słyszę często o błędnych, niejednoznacznych pytaniach lub zawartych w nich odpowiedziach. Nie będę ich przytaczał żeby nie wchodzić w polemikę z ich autorami.

Warto zastanowić się co jest ważniejsze? Wybudowanie bulwaru, ukwiecenie ulic w celach estetycznych, postawienie pomnika, czy jednak odpowiednie wyszkolenie dzieci-rowerzystów żeby nie dochodziło do wypadków z ich udziałem?

Dlatego warte pochwały i wsparcia są wszelkie inicjatywy obywatelskie zmierzające do powstawania ogólnodostępnych miasteczek rowerowych, z których nieodpłatnie mogłyby korzystać zarówno zorganizowane grupy uczniów, jak i rodzice ze swoimi pociechami.

Polska nadal przoduje w Europie w ilości zdarzeń i ofiar na drodze.

Nie przerzucajmy się,  kto powinien zająć się tym i rozwiązać problem. Zacznijmy działać wspólnie dla dobra wszystkich.

Jan Szumiał Prezes PFSSK i SOSK Warszawa

7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

17.07.22

W dniu 7 sierpnia 2018 roku odbyło się forum, w którym wzięło udział 15 akcjonariuszy organizacji skupiających instruktorów nauki jazdy, właścicieli szkół oraz instytucji i fundacji współpracujących ze środowiskiem szkoleniowym. Podczas tego forum wystąpiono do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polski o wpisanie Dnia Instruktora Nauki Jazdy do katalogu oficjalnych świąt branżowych ( załączeniu)

Senatorowie uczestniczący w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podczas posiedzenia w dniu 28 maja 2019 roku nie podzielili argumentów podniesionych w petycji i zdecydowali o nie podejmowaniu dalszych prac nad nią.

Zgodnie ze złożoną obietnicą podczas tegorocznego zjazdu PFSSK ponowimy petycję  do Marszałka Senatu RP o wpisanie Dnia Instruktora Nauki Jazdy do katalogu oficjalnych świąt branżowych.

Mimo negatywnej, krzywdzącej opinii o nas i naszej trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy, jak niektórzy mówią misji, mającej bardzo duży wpływ na przygotowanie przyszłych uczestników ruchu i podnoszenie ich kwalifikacji a przez to bezpieczeństwo na polskich drogach, zachęcam w okolicach dnia 7 sierpnia do zamanifestowania spójności naszego środowiska  przez  spotkania instruktorów w regionach w zależności od możliwości np. wspólne ognisko z kiełbaskami, jakieś konkurencje sprawnościowe lub w inny sposób, jeżeli ktoś ma ciekawy pomysł oraz oznakowanie pojazdów szkoleniowych. Pokażmy, że potrafimy się jednoczyć  i dążyć do uzyskania należnego naszemu środowisku szacunku , uznania i powagi.

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie przy udziale Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz wsparciu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców organizuje tegoroczne obchody w dniu 8 sierpnia pod hasłem: „ Wielka bitwa instruktorów”, odbędzie się przejazd z Warszawy do Otwocka, gdzie instruktorzy stoczą bitwę na kulki z farbą, odbędą się również próby sprawnościowe na trolejach i z talerzem , a następnie ognisko z pieczoną kiełbaską. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli władz i instytucji współdziałających z naszym środowiskiem.

Czekamy na informację, jak ten dzień będzie wyglądał w Waszych regionach  lub relację z tego jak świętowaliście ten ważny dla nas dzień.

Jan Szumiał- Prezes PFSSK i SOSK Warszawa

Zaproszenie SOSK w Warszawie na obchody Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

10.07.22

Z okazji DNIA INSTRUKTORA NAUKI I TECHNIKI JAZDY Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców i przy udziale Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców zapraszają na WIELKĄ BITWĘ INSTRUKTORÓW. W tym roku 8 SIERPNIA organizujemy aktywne świętowanie w formie rywalizacji w dwóch konkurencjach. Pierwsza to gra w PAINTBALL. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie drużyny i na terenie dawnego hotelu oraz w leśnym plenerze będą walczyć na kulki z farby. Wielu z nas będzie miało okazję przypomnieć sobie stare dobre czasy poligonów w wojsku. Druga konkurencja, którą rozegramy równocześnie, będzie dla tych, którzy z usposobienia są pacyfistami, i chcą się sprawdzić w umiejętnościach precyzyjnego prowadzenia pojazdu. Rywalizacja będzie polegała na pokonaniu toru jazdy pojazdem na TROLEJACH z dodatkowo przymocowanym TALERZEM STEWARTA. Po zakończeniu obu konkurencji wszyscy spotkamy się przy ognisku, gdzie przy aromacie pieczonych kiełbasek pojawi się świetna okazja do miłych rozmów, wspomnień i wymiany poglądów  na tematy nurtujące nasze środowisko.

  8 sierpnia 2022 r. – program imprezy

10.00 – zbiórka na parkingu przy Stadionie Narodowym w Warszawie, wzdłuż Alei Zielenieckiej,  a następnie przejazd w kolumnie do Otwocka, na ul. Armii Krajowej 56, na teren dawnego hotelu Pol Hot.

11.30 – początek trwających równocześnie zawodów w dwóch konkurencjach:

         1. Paintball – uczestnicy zostaną podzieleni na dwie drużyny i stoczą ze sobą półtoragodzinną bitwę na kulki z farbą. Cały sprzęt i odzież ochronną zapewnia organizator. Osoby spoza stowarzyszenia płacą 90 zł, członkowie biorą udział nieodpłatnie.

         2. Konkurs sprawnościowy jazdy samochodem na placu manewrowym z użyciem trolei i talerza Stewarta. Niezbędny sprzęt zapewni SOSK Warszawa.

         Dla zwycięzcy cenna nagroda !

  Ok. 13.00 rozpocznie się spotkanie integracyjne przy ognisku.

Szykuje się pyszna zabawa, na którą zapraszamy zarówno instruktorów, właścicieli OSK, jak również przedstawicieli urzędów i instytucji współpracujących ze środowiskiem szkoleniowym.

    Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału do 28 lipca  mailem na adres sosk@sosk.waw.pl z deklaracją wyboru konkurencji.

Działania na rzecz integracji i edukacji dla bezpieczeństwa na drogach to specjalność środowiska szkoleniowego.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

11.06.22

Przekonani, że Stowarzyszenia Regionalne zrzeszone w PFSSK podejmują podobne działania, informujemy że dzisiaj, tj.11 czerwca w godzinach 11.00 – 14.00, Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie na czele z Prezesem PFSSK i jednocześnie Prezesem SOSK Warszawa, uczestniczyło w „Pikniku z Reymontem – Cztery pory roku – Integracja na szóstkę” w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 przy ul. Bartniczej 2 im. Władysława Reymonta. Członkowie Stowarzyszenia, którzy ze względu na bliskość WORD przy ul. Odlewniczej, często podczas jazd szkoleniowych przejeżdżają obok budynku szkoły, mieli szansę pogłębić integrację z lokalną społecznością tych okolic. Licznym uczestnikom festynu zaoferowaliśmy spacer pomiędzy pachołkami z alkogoglami i narkogoglami, slalom zdalnie sterowanymi samochodzikami, układankę – Ważne telefony alarmowe oraz zakreślankę Bezpieczny rowerzysta. Biorących udział w proponowanych przez nas zabawach nagradzaliśmy drobnymi upominkami i kamizelkami odblaskowymi. Impreza była bardzo udana i godna naśladowania przez inne placówki oświatowe w całej Polsce. Zachęcamy wszystkie Stowarzyszenia do dzielenia się informacjami o wydarzeniach o charakterze integracyjno-edukacyjnym, które organizujecie lub bierzecie udział w tego typu wydarzeniach.

Odpowiedź DTD MI na zapytanie PIGOSK dotyczące szkolenia okresowego

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

08.06.22

Publikujemy odpowiedź Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury na zapytanie PIGOSK dotyczące możliwości aktualizowania wszystkich modułów szkolenia okresowego po ostatnim dniu szkolenia przez ośrodek szkolenia realizujący szkolenie okresowe w formie kursu okresowego.

Wnioski i propozycje pilnych zmian

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.05.22

23 maja 2022 r. zarząd PFSSK w nawiązaniu do odbytej wideokoferencji z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Panem Rafałem Weberem wystosował pismo do Pani Renaty Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury z wnioskami i propozycjami wprowadzenia pilnych zmian w celu poprawienia funkcjonowania szkolenia kierowców zawodowych.

Wideokonferencja w sprawie funkcjonowania PKZ

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.05.22

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber zaprosił 19 maja o godz. 13:30 do udziału w wideokonferencji przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców i też wielu pokrewnych branżowych organizacji, w sprawie prawidłowego funkcjonowania PKZ
i wydawania kart kwalifikacji kierowcy.

Wnioski po konferencji w sprawie funkcjonowania PKZ i szkolenia kierowców zawodowych są następujące:

1.Rozwiązanie problemu zdawania egzaminu na kwalifikację przy udziale tłumacza przysięgłego:

a) w trybie natychmiastowym dla osób, które przystąpiły do szkolenia przed dniem 06.04.2022r. W myśl zasady, że prawo nie działa wstecz. Osoby rozpoczynające szkolenia przed dniem 06.04.2022 roku miały możliwość zdawania egzaminu przy udziale tłumacza przysięgłego, więc osoby takie powinny mieć taką możliwość również po tym terminie.

Uzasadnienie – osoby takie zainwestowały swój czas i pieniądze często przy udziale swoich przyszłych lub obecnych pracodawców, a w chwili obecnej są w zawieszeniu. Ukończyły kurs, ale nie mają możliwości zdania egzaminu i podjęcia pracy,

b) umożliwienie zdawania egzaminów zarówno w zakresie kwalifikacji jak i prawa jazdy przy udziale tłumacza przysięgłego.

Uzasadnienie – tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, więc nie ma żadnego uzasadnienia, dla którego nie mógł by uczestniczyć w egzaminie.

Obecnie udział tłumacza jest dozwolony do czasu rozpoczęcia egzaminu, czyli np. podczas omawiania zasad egzaminowania. Sytuacja jest absurdalna, ponieważ taka osoba ma potem wybierać odpowiedzi na takiej samej zasadzie jak gra w totolotka.

Brak rozwiązania przedstawionych problemów pogłębi kryzys związany z brakami kadrowymi w firmach transportowych. Obecnie wielu przedstawicieli branży transportowej poszukuje pracowników w tak odległych krajach jak Indie, Bangladesz, Kazachstan, Mołdawia, Azerbejdżan, Gruzja itp. Coraz częściej obserwujemy młode osoby, które pochodząc z krajów byłego ZSSR nie znają wystarczająco dobrze języka rosyjskiego w mowie i piśmie, aby zdać egzamin w tym języku. Natomiast obywatele państw takich jak Indie, Bangladesz, Nepal, Wietnam itd. nie potrafią odpowiedzieć prawidłowo na zadawane pytania w innym języku niż w ich ojczystym. Osoby takie nie będą w stanie zdobyć uprawnień i zasilić kadrowo firmy przewozowe. Oczywiście brak odpowiednich przepisów prawdopodobnie bardzo szybko wykorzystają firmy w innych krajach UE, takich jak: Litwa, Rumunia, Bułgaria, Niemcy itp.

2.Wprowadzenie na egzaminach teoretycznych testów w różnych wersjach językowych takich jak: rosyjski, ukraiński, angielski, niemiecki itd.

3.Usprawnienie wydawania PKZ poprzez generowanie numeru w czasie rzeczywistym za pomocą np. podpisu kwalifikowanego czy e-pułapu.

4.Usprawnienie działania systemu PWPW tak, aby system był przygotowany do obsługi wystarczającej ilości rekordów, a działał w sposób płynny i bezawaryjny.

5.Należy przeszkolić urzędników wydających profile PKZ w Wydziałach Komunikacji tak, aby profile były wydawane zgodnie z zapotrzebowaniem. Często wydawane są PKZ-ty na np. kwalifikacje, a kierowca potrzebuje jedynie szkolenie okresowe.

6.Wprowadzenie max. czasu, w którym osoba taka musi być obsłużona przez urząd. Co z tego, że PKZ wydaje się od ręki, jak na wizytę w urzędzie trzeba czekać np. 14 dni lub 1 dzień roboczy.

Zredagowali uczestnicy wideokonferencji

Cezary Drozdowski i Grzegorz Łapeta

Wiceprzewodniczący PFSSK

Dlaczego alkohol jest groźny?

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

17.05.22

Przyłączając się do międzynarodowej kampanii społecznej „Wrong Side of the Road”, której szkolenie O KAŻDY PROMIL ZA DALEKO zaprezentowaliśmy Państwu w oddzielnym poście, udostępniamy obrazy z prezentacji omawiającej zagadnienia związane z alkoholem i zagrożeniami wynikającymi ze spożycia go przez użytkownika ruchu drogowego. Prezentację „Dlaczego alkohol jest groźny?” opracował i wykorzystywał w czasie wykładów w Praskiej Auto Szkole Jan Szumiał. Źródłem informacji zawartych w slajdach jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze względu na zagrożenia wynikające dla innych użytkowników ruchu drogowego ze strony osób prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu i olbrzymie koszty społeczne związane ze skutkami wypadków, zachęcamy do kontynuowania i wzbogacania o nowe elementy edukacji przyszłych kierowców w tym zakresie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem prezentacji w formacie Power Point mogą kontaktować się z Prezesem Janem Szumiał.

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

16.05.22

W dniu 14 maja br., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyła się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę zorganizowana przez MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców w Polsce. W pielgrzymce PFSSK reprezentował Jan Szumiał Prezes