Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Uroczystość XX-lecia PFSSK – 16 listopada 2018 Wola Kiełpińska – Jachranka

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

Uroczystości XX-lecia PFSSk odbyły się 16 listopada 2018 w Woli Kiełpińskiej i Jachrance koło Warszawy.

Uroczystości zapoczątkowała Msza Święta celebrowana przez proboszcza kościoła w Woli Kępińskiej ks. Andrzeja Marchlewskiego oraz ks. Dyrektora MIVA Polska Jerzego Kraśnickiego, podczas której poświęcony został sztandar Federacji.

W homilii ks. Dyrektor odniósł się do rocznicy powołania do życia PFSSK, jej wkładu w zwiększanie bezpieczeństwa na drogach w Polsce oraz konieczności jednoczenia się środowiska szkoleniowego dla rozwiązywania jego problemów i skutecznego działania dla pożytku społecznego. Ks. Jerzy Kraśnicki podziękował za wsparcie ze strony PFSSK  udzielane od lat dla działań MIVA Polska  mających na celu pozyskiwanie pojazdów mechanicznych dla misjonarzy pracujących w różnych krajach świata.

Mszę, a później uroczystość, uświetnił udział trojga trębaczy z orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna

Po mszy uczestnicy Uroczystości Jubileuszowych spotkali się w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

W Sali konferencyjnej Centrum zgromadzili się przedstawiciele stowarzyszeń regionalny wchodzący w skład PFSSK oraz zaproszeni honorowi goście: Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Pan  Bogdan Oleksiak, prezesi Instytucji i organizacji współpracujących z PFSSK, wszyscy Prezesi Federacji pełniący tę funkcję od początku istnienia organizacji do chwili obecnej, delegacje stowarzyszeń regionalnych na czele z prezesami.

Po uroczystym wprowadzeniu na salę obrad sztandaru PFSSK i odśpiewaniu hymnu państwowego,  Prezes PFSSK Krzysztof Bandos powitał wszystkich przybyłych gości oraz delegacje stowarzyszeń poprzez przekazanie pamiątkowych certyfikatów udziału w jubileuszu i okolicznościowych upominków wręczanych przez przedstawicieli Zarządu PFSSK Jana Szymczaka i Jana  Szumiał.

Ważnym punktem Uroczystości było symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru Federacji, dokonali go wszyscy Prezesi-fundatorzy  Stowarzyszeń członkowskich oraz wszyscy Prezesi Zarządu PFSSK.

Kolejnym punktem programu uroczystości było wręczenie odznaczeń resortowych: „Zasłużony dla Transportu” 19 członkom regionalnych stowarzyszeń szkół kierowców przez Dyrektora Departamentu Transportu MI, który pogratulował odznaczeń wyróżnionym szkoleniowcom, dziękując im za wieloletnią służbę.

W podziękowaniu za wspieranie działań Federacji,  Złote Honorowe Odznaki  PFSSK wręczane przez pierwszego Prezesa PFSSK Janusza Ujmę otrzymali: Bogdan Oleksiak ( dyr. DTD w MI); Marcin Ślęzak (dyr. ITS); Wojciech Pasieczny ( promotor bezpieczeństwa ruchu drogowego); Wojciech Góra ( dyr. PIGOSK); Zbigniew Papuga ( prezes „LIWONA”)

Wręczanie odznaczeń zakończyły gratulacje dla wszystkich wyróżnionych i wspólne zdjęcia pamiątkowe.

Przed końcem uroczystości głos zabrali kolejni Prezesi Federacji: Janusz Ujma, Aleksander Igielski, Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos. Następnie głos zabierali goście wręczający pamiątkowe listy gratulacyjne dla PFSSK na ręce jej prezesa.

Listy gratulacyjne przesłali: Pan Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego i Pan Andrzej Bogdanowicz- Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego (były Dyrektor DTD w MT).

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru PFSSK z sali obrad i udanie się zgromadzonych  na uroczystą kolację.

Uroczystość odbyła się w podniosłej choć jednocześnie koleżeńskiej atmosferze. Z wypowiedzi wszystkich zabierających głos podczas uroczystości wybrzmiewała troska o dobre rozwiązania prawne określające ramy funkcjonowania szkolenia przyszłych kierowców w Polsce. Podkreślano to co udało się osiągnąć poprzez współpracę różnych instytucji, firm i organizacji działającej w branży szkoleniowej oraz fakt, iż jedynie wysiłki tych podmiotów skupione wokół jednego celu, jakim jest podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach, może zostać w przyszłości uwieńczone sukcesem.

Podkreślano ważną rolę instruktorów nauki jazdy w całym systemie szkolenia kierowców, czego wyrazem były złożone przez uczestników uroczystości podpisy pod petycją do Marszałka Senatu RP, o ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Instruktora Nauki Jazdy obchodzonego corocznie dnia 7 sierpnia.

Program uroczystości:

1700 – Msza Święta z poświęceniem sztandaru PFSSK – kościół pw. św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej

1830 – Uroczystości rocznicowe – sala konferencyjna Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS Jachranka 81

20.30 – Uroczyste przyjęcie

 

Zaproszone  osoby /które  uczestniczyły  w  uroczystościach/:

 1. Ministerstwo Infrastruktury: Dyrektor  Departamentu  Transportu  –  Bogdan  Oleksiak
 1. Instytut Transportu  Samochodowego:  Maria  Dąbrowska- Loranc
 1. MIVA Polska : Dyrektor  MIVA  Polska   –  ks.  Jerzy  Kraśnicki
 1. Krajowe Stowarzyszenie  Dyrektorów  WORD  Olsztyn:  Stanisław  Szatkowski – prezes   KSD WORD, Marek  Staszczyk  WORD  Toruń
 1. Krajowe Stowarzyszenie  Egzaminatorów: Henryk  Radomski  –  prezes  honorowy  KSE, Krzysztof  Paśnicki  –  członek  Zarządu  KSE
 2. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców: Roman Stencel – prezes
 3. Polska Izba Gospodarcza  Ośrodków  Szkolenia  Kierowców  z/s  w  Piastowie:  Krzysztof  Szymański  –  prezes, Wojciech  Góra  –  Dyrektor  biura, Marek  Gawroński, Marek  Stasiak
 1. Ogólnopolska  Izba  Gospodarcza  Ośrodków  Szkolenia  Kierowców  z/s  w  Koszalinie: Piotr  Berent  –  vce-prezes
 2. Fundacja  Zapobiegania  Wypadkom  Drogowym  „Mniej  ofiar”: Bożenna  Chlabicz  –  prezes, Wojciech  Pasieczny  –  v-ce prezes, Tomasz  Matuszewski – rzecznik instruktorów, Maciej  Wroński  –  były  Dyrektor  DT  MI
 3. Liwona  z o. o.:  Zbigniew  Papuga, Paweł  Bladowski
 1. SPH  CREDO:  Jacek  Bogusławski
 1. Grupa  Image  z o. o. : Witold  Wiśniewski
 1. Gość specjalny:  Jerzy  Kociszewski
 1. Brokerskie  Biuro  Ubezpieczeń  „Regis  Mediator”: Tomasz  ŻMUDA
 1. CORPORIS  Bezpieczna  Flota Sp. z o. o. : Robert  Włodarczyk, Hoder  Patrycja
 1. ARKUS&ROMET  Group Sp. z o.o.   Dębica: Tomasz  Bryk, Grzegorz  Wyszyński
 2. Janusz  UJMA  Prezes  Zarządu  PFSSK  w  latach  1998 – 2001          
 3. Aleksander  IGIELSKI  Prezes  Zarządu  PFSSK  w latach 2001 – 2006
 4. Krzysztof  SZYMAŃSKI  Prezes  Zarządu  PFSSK  w  latach 2006 – 2014
 5. Społeczne  Stowarzyszenie  Szkolenia  Kierowców  BIAŁYSTOK

                Andrzej  Sural            Stefan  Rzońca

                Jan  Owsieniuk           Paweł  Łagoda

                Jan  Tichoniuk            Szczepan  Łagoda

                Jarosław  Onacewicz

Goście  specjalni:    Tadeusz  Piotrowski       Jan  Sańczyk

 1. Regionalne  Stowarzyszenie  Właścicieli  Ośrodków Szkolenia  Kierowców   BYDGOSZCZ

                        Henryk  Pantkowski             Zygfryd  Karpiński

                        Henryk   Cichacki                 Jan   Pliszka 

           Gość  specjalny:   Jerzy  Kociszewski      

 1. Stowarzyszenie Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców  GORZÓW WIELKOPOLSKI

              Jacek   Pomorski                      Ryszard   Perwel

              Monika   Pomorska                  Antonina   Perwel

 1. Górnośląskie  Stowarzyszenie  Ośrodków  Szkolenia Kierowców    KATOWICE

                 Piotr   Drapa                          Piotr   Makioła

                Jarosław  Kliś                         Grzegorz   Łapeta

                Andrzej  Łapeta                      Saługa  Franciszek

 1. Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców  KRAKÓW

               Tadeusz   Szewczyk                  Danuta   Smagała

               Grażyna   Gruca                       Tadeusz  Lepszy

     Goście  specjalni:   Roman  Lamczyk  –  Bielsko-Biała

Jan  Garlacz  –  Bielsko-Biała

Janusz  Garlacz  –  Bielsko-Biała

 1. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców  LUBLIN

             Mirosław   Małecki                   Szczepan   Sulej

             Adam   Grabiec                         Małgorzata  Winiarska-Detko

      Gość  specjalny:  Zygmunt  Gąszczyk

 1. Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców  OLSZTYN

            Ryszard   Gadziński                Elżbieta   Gadzińska

            Krzysztof   Żuk                        Elżbieta   Żuk

            Małgorzata   Dąbrowska         Sławomir   Sułkowski

 1. Opolskie Stowarzyszenie Instruktorów Nauki Jazdy  OPOLE

                Zbigniew Tymkiewicz          Beata Tymkiewicz                  

 1. Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców  PIŁA

                  Krzysztof   Skałecki                        Jan   Wichrzyński

                  Krzysztof   Strzelczyk                     Jan  Spychalski

                  Ireneusz   Tausz                               Zdzisław  Piasecki

                  Marian  Michalski

 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów  POZNAŃ

                    Zbigniew   Ogiński                     Tadeusz   Stępniak

                   Wojciech   Kaczmarek            Andrzej   Kaczmarek           

 1. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego  PIOTRKÓW     TRYBUNALSKI

                  Zbigniew   Hyży                     Józef   Kowalski

                  Małgorzata  Hyża                  Angelika  Kuśmierek

                  Ewa  Kowalska

   Gość  specjalny:  Janusz   Kuśmierek

 1. Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców  SIERADZ

                    Jan   Szymczak                  Stanisław   Sobańda

    Goście  specjalni:  Jan   Student        Marek  Pierzak  –  Kielce

 1. Stowarzyszenie Właścicieli i Instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców „MOST”  SKIERNIEWICE

                    Wiesław   Słojewski                Słojewska  Mirosława

                     Rafał   Bednarski                    Krzysztof   Węglarz

                    Sławomir   Walczak               Stanisław   Bogdański

 1. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców  SZCZECIN

                  Grzegorz   Etynkowski               Jacek   Skraburski

 1. Stowarzyszenie  Instruktorów i  Szkół  Nauki  Jazdy  „ELKA”   WAŁBRZYCH

                Zbigniew   Uszczyński                     Bożena   Czajka-Uszczyńska          

                Agnieszka   Pierzynka                      Mariusz   Pierzynka

                Agnieszka  Pierzynka                       Marian   Albin

 1. Stowarzyszenie  Ośrodków Szkolenia Kierowców  WARSZAWA

                       Jan   Szumiał                  Zbigniew   Bem

                       Bogusław   Sarna           Jacek   Maniecki

                       Zbigniew   Muszyński    Edyta  Jasińska-Beń

                       Marzena   Franiewska

 1. Stowarzyszenie Instruktorów Kształcenia Kierowców  WROCŁAW

                  Danuta   Kardaś                  Iwona   Musztyfaga

 

FUNDATORZY  SZTANDARU:

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

 1. Prezes Zarządu  PFSSK   w   latach   1998  –  2001

 Janusz   Ujma              

 1. Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców  BIAŁYSTOK

                Andrzej  Sural    Tadeusz  Piotrowski

 1. Regionalne Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia  Kierowców  BYDGOSZCZ

                        Henryk  Pantkowski    Jerzy  Kociszewski

 1. Stowarzyszenie Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców  GORZÓW WIELKOPOLSKI

              Jacek   Pomorski    Ryszard   Perwel

 1. Górnośląskie Stowarzyszenie  Ośrodków  Szkolenia Kierowców    KATOWICE

                 Piotr   Drapa    Piotr   Makioła         

 1. Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców  KRAKÓW

               Tadeusz   Szewczyk   Tadeusz  Lepszy

 1. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców  LUBLIN

             Mirosław   Małecki     Zygmunt  Gąszczyk         

 1. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców  OLSZTYN

            Ryszard   Gadziński     Krzysztof   Żuk                                            

 1. Opolskie Stowarzyszenie Instruktorów Nauki Jazdy  OPOLE

                Andrzej Ordyniec     Zbigniew Tymkiewicz             

 1. Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców  PIŁA

                  Krzysztof   Skałecki      Jan   Wichrzyński

                 

 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów  POZNAŃ

                    Zbigniew   Ogiński      Tadeusz   Stępniak

 1. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

                  Zbigniew   Hyży    Józef   Kowalski                          

 1. Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców  SIERADZ

                    Jan   Szymczak    Stanisław   Sobańda

 1. Stowarzyszenie Właścicieli i Instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców „MOST”  SKIERNIEWICE

                    Wiesław   Słojewski    Marek  Stasiak                    

 1. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców  SZCZECIN

                  Grzegorz   Etynkowski     Jacek   Skraburski

 1. Stowarzyszenie  Instruktorów i  Szkół  Nauki  Jazdy  „ELKA”   WAŁBRZYCH

                Zbigniew   Uszczyński     Mariusz   Pierzynka              

 1.  Stowarzyszenie  Ośrodków Szkolenia Kierowców  WARSZAWA

                       Jan   Szumiał    Zbigniew   Bem                     

 1. Stowarzyszenie Instruktorów Kształcenia Kierowców  WROCŁAW

                  Danuta   Kardaś      Iwona   Musztyfaga

 1. Prezes     Zarządu     PFSSK    w    latach     2001  –  2006

                              Aleksander   Igielski

 1. Prezes    Zarządu     PFSSK   w    latach    2006   –  2014

Krzysztof   Szymański

 1. Prezes    Zarządu    PFSSK     w    latach    2014  –  2019

                               Krzysztof    Bandos                                                  

 

                          

 

 

 

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze