Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Warszawskie Stowarzyszenie dba o wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych członków – oczekujemy na informacje prezentujące inicjatywy Stowarzyszeń ze wszystkich regionów Polski.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

W dniach 12-13 listopada odbyła się kolejna sesja szkoleniowo-integracyjna SOSK Warszawa, tego roku w Lublinie.

Pierwszego dnia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Lublin uczestnicy sesji odbyli zajęcia doskonalenia techniki jazdy,  o odmiennym typie do zeszłorocznych zajęć mających miejsce ODTJ w Toruniu.

W ubiegłorocznych zajęciach głównym celem było doskonalenie techniki jazdy w różnych warunki od strony kierowcy, tegoroczne nakierowane były na rolę instruktora nauki jazdy w kształceniu przyszłych uczestnikach ruchu drogowego, właściwych zachowań na drodze z wykorzystaniem systemów bezpieczeństwa montowanych   w samochodach i ich rangi. Kolacja (bezalkoholowa) była okazją do wymiany poglądów i dyskusji na tematy drążące środowisko szkoleniowe.

Sprzyjającą pogodę część uczestników wykorzystała na spacer po lubelskiej starówce oświetlonej barwami narodowymi.

Drugiego dnia odbyło się zebranie członków stowarzyszenia poświęcone omówieniu projektu ustawy mającej na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie podjęto decyzję o powołaniu

Zespołu Samokształceniowego Instruktorów Nauki Jazdy.

 Omówiono cele i zakres działań zespołu oraz częstotliwość spotkań członków stowarzyszenia w ramach tego zespołu. Powołano kolegium programowe przygotowujące tematykę poszczególnych paneli.

W skład jego weszły następujące osoby: Bogusław Sarna, Jarosław Błachnio, Marzena Franiewska, Edyta Jasińska-Beń, Piotr Rucki, Adam Wysocki, koordynator- Jan Szumiał. Większością głosów ustalono, że spotkania będą odbywać się co trzy miesiące, a miejscami spotkań będą siedziby poszczególnych ośrodków, za każdym razem innego, a udział w nich będą mogły brać osoby spoza SOSK Warszawa.

Dobrym sygnałem i zachętą do organizacji następnych, tego typu sesji jest fakt rosnącego zainteresowania i zwiększania się ilości osób biorących w nich udział.

 

 

Cele Zespołu Samokształceniowego Instruktorów Nauki Jazdy

 

  • Wspieranie ustawicznego kształcenia i rozwoju osobistego instruktorów.
  • Doskonalenie warsztatu pracy instruktorów poprzez samokształcenie i wymianę doświadczeń.
  • Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości szkolenia przyszłych kierowców poprzez :

– zdobywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w czasie

zajęć organizowanych przez zespół,

– konfrontację wiedzy z praktyką, wybór najlepszych rozwiązań

metodycznych,

– wykorzystanie wypracowanych metod i form w codziennej pracy,

– wypracowanie własnych sposobów pracy z osobą szkoloną

– kształtowanie umiejętności pracy w zespole, dzielenia się wiedzą,

odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,

– integracja i aktywizacja środowiska instruktorów

– współpraca w zakresie wzmacniania pozycji instruktora nauki jazdy oraz rangi  jego pracy we wzmacnianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego

– zapoznawanie się z najnowszymi normami  prawnymi w ruchu

drogowym

– współpraca z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami i

firmami działającymi w obszarze edukacji przyszłych kierowców.

 

 

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze