Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

XX Zjazd Delegatów Stowarzyszeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców – Łowicz 7 kwietnia 2018

Dodane przez Ajar w Aktualności | 0 komentarz(y)

 

7 kwietnia 2018 w Łowiczu odbył się Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Delegatów  Regionalnych Stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

W zjeździe udział wziął gość honorowy, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Pan Bogdan Oleksiak, który w swoim wystąpieniu poruszył postępy prac i ustaleń Zespołu Doradczego przy Ministrze Infrastruktury powstałemu do celów konsultacji proponowanych zmian w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców.

Dotychczasowy Prezes PFSSK Pan Krzysztof Bandos po powitaniu gości oraz delegatów, podziękował za wkład włożony w pracę społeczną w Federacji i regionalnych stowarzyszeniach członkom,  którzy zakończyli działalność i przeszli na emeryturę. Wręczył im w imieniu Zarządu pożegnalne upominki.

Po przyjęciu porządku obrad dalsza część obrad poświęcona była sprawozdaniom poszczególnych organów władz federacji, dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi i władzom.

,

Następnym punktem obrad było zgłaszanie kandydatur do poszczególnych szczebli władz PFSSK na kadencję 2018-2022. Po wyborach władze te ukonstytuowały się i przedstawiono ich składy z podziałem na funkcje.

Dalsza część obrad poświęcona była wnioskom zgłoszonym przez Delegatów i Zarząd:

-Zarząd SIiOSK w Pile zgłosił wniosek o obniżenie składek członkowskich dla stowarzyszeń liczących poniżej 20 członków

– Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia zgłosiło dwa wnioski:

  1. o organizowanie cyklicznych corocznych ogólnopolskich zlotów motocyklowych instruktorów i egzaminatorów, zaproponowano datę 14-15 września na zakończenie sezonu motocyklowego
  2. o wprowadzenie do porządku obrad zobowiązania Zarządu do podjęcia działań dotyczących zmiany wymogów technicznych pojazdów do szkolenia kandydatów na kierowców kat: „C” i „CE”.

Przedstawiciel tego Stowarzyszenia wniósł postulat o wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury o uwzględnienie w regulaminie egzaminu praktycznego w zakresie prawa jazdy kat: „A” (motocykle) wpływu warunków atmosferycznych na możliwość bezpiecznego wykonania niektórych elementów egzaminu, głównie zadań egzaminacyjnych- ominięcie przeszkody i slalom szybki.

Prezes Krzysztof Bandos przedstawił dwa projekty sztandaru federacji.

Prezes SIiOSK Piła, organizator zagranicznej wycieczki członków federacji i tegorocznego konkursu Instruktor Roku 2018 Pan Krzysztof Skałecki omówił stan przygotowań do obu imprez.

Prezes SOSK Warszawa Pan Jan Szumiał omówił stan przygotowań do obchodów 20-lecia PFSSK oraz etapie na jakim znajdują się starania ustanowienia  Święta-Dnia Instruktora Nauki Jazdy.

 

Jan Szumiał

 

 

Comments are closed.