Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

JAK RODZIŁA SIĘ NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ – zmiany regulacji prawnych będące efektem działań i współpracy organizacji społecznych środowiska OSK (PFSSK, PIGOSK, OIGOSK) – CZĘŚĆ 2

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

Kwiecień – Lipiec 2007
uczestnictwo w procedowaniu w sejmie pierwszego rządowego przedłożenia projektu ustawy o kierujących pojazdami
1) 24.04.2007 posiedzenie Komisji Infrastruktury (powołanie 9-osobowej podkomisji nadzwyczajnej) [Stencel; Popławski; Zarzyński],
2) 09-10.05.2007 posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej (procedowanie projektu ustawy) [Stencel; Popławski; Zarzyński],
3) 22-23.05.2007 posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej (procedowanie projektu ustawy) [Stencel; Popławski; Zarzyński],
4) 12-13.06.2007 posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej (procedowanie projektu ustawy) [Stencel;Pietraszewski; Zarzyński;  Szewczyk],
5) 27-28.06.2007 posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej (procedowanie projektu ustawy) [Stencel; Popławski; Zarzyński],

Na posiedzeniu w dniu 28.06.2007 zakończono wstępne procedowanie projektu. Uczestnicy otrzymają efekt procedowania tzw. urobek wraz uzupełnionymi i nowymi propozycjami strony rządowej, a następnie zostanie zwołane posiedzenie podkomisji tzw. czyszczące, na którym zostanie przyjęty ostateczny tekst projektu ustawy do zaakceptowania przez Komisję Infrastruktury, podczas
posiedzenia której pewnie będą zgłaszane przez posłów poprawki w tym i z naszej inicjatywy.
Przewodniczący podkomisji poseł Jan Tomaka poinformował, że ze względu na przerwę wakacyjną kolejnego posiedzenia należy spodziewać się dopiero we wrześniu br.

Wypowiedź posła Jana Tomaki (PO wtedy w opozycji) przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia i przedłożenia rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami na posiedzeniu w Sejmie 13 czerwca 2007 r.
Art. 56.
1. Praktyczna część egzaminu państwowego prowadzona jest pojazdem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odpowiadającym wymaganiom określonym dla danej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia wojskowego, pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
2. Praktyczna część egzaminu państwowego jest prowadzona pojazdem wskazanym przez osobę
zdającą, na jej koszt, jeżeli:
1) osoba, która ukończyła kurs rozszerzony złożyła w tej sprawie odpowiedni wniosek;
2) osoba zdająca jest osobą niepełnosprawną wymagającą przystosowania pojazdu odpowiednio do rodzaju schorzenia;
3) egzamin przeprowadzany jest w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, D1, lub D1 +E.
3. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem prowadzona
jest odpowiadającym wymaganiom pojazdem szynowym przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 52 ust. 4.
4. Spełnianie odpowiednich wymagań przez pojazdy, o których mowa w ust. 1, potwierdza, dokonywana na podstawie przeprowadzonego przez określoną w przepisach ruchu drogowego stację kontroli pojazdów badania technicznego adnotacja w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
W okresie: kwiecień – lipiec 2007 r. w Sejmie pracowano nad projektem Ustawy o Kierujących Pojazdami.
W procedowaniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele PFSSK; PIGOSK; OIGOSK. Znamiennym jest, że w trakcie ostatniego przed przerwą wakacyjną posiedzenia podkomisji, jej przewodniczący poseł Jan Tomaka, dziękując ogólnie wszystkim za udział w pracach, wyraził szczególne podziękowanie Romanowi Stenclowi prezesowi OIGOSK za wyjątkowe, merytoryczne przygotowanie do dyskusji nad projektem.


Kwiecień – grudzień 2010 r. uczestnictwo w procedowaniu w Parlamencie II przedłożenia Rządowego Projektu Ustawy o kierujących pojazdami, ok. 12 posiedzeń 2-3 dniowych

16 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Departamentu Transportu Drogowego MTBiGM w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4 na zaproszenie dyrektora Andrzeja Bogdanowicza w godz. 09:00 – 13:00 odbyły się konsultacje projektów 3 rozporządzeń w sprawie: szkolenia…; egzaminowania…; wydawania uprawnień… Uczestnicy:
1. Andrzej Bogdanowicz – dyr DTD; 2. Tomasz Piętka – główny specjalista DTD; 3. Andrzej Szklarski – prezes KSD WORD / dyr Word W-wa; 4. Tomasz Matuszewski – pełnomocnik dyr Word W-wa; 5. Marek Dworak – czł. Zarządu KSD WORD/dyr MORD Kraków; 6. Marek Staszczyk – czł. Zarządu KSD WORD/dyr WORD Toruń; 7. Mirosław Oliferuk – czł. Zarządu KSD WORD/dyr WORD Łomża; 8. Andrzej Szóstek – przewodniczący KR KSD WORD/dyr. WORD Olsztyn; 9. Henryk Radomski – prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów (KSE); 10. Jarosław Jarzyński – Dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego LOK w Poznaniu; 11. Krzysztof Szymański – prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (PFSSK); 12. Marek Stasiak – skarbnik PFSSK; 13. Aleksander Igielski – prezes Polskiej Izby Gospodarczej OSK (PIGOSK); 14. Wojciech Góra – wiceprezes PIGOSK/dyrektor biura; 15. Michał Łydka -KIEROWCA.PL/radca prawny; 16. Roman Stencel – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK (OIGOSK); 17. Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK; 18. Inni.

Komunikat 04 kwietnia 2012 r. 09:30 -11:20 w Warszawie odbyło się spotkanie liderów organizacji społecznych środowiska OSK. Dyskutowano aktualną wzmożoną aktywność w zakresie konieczności zmian ustawy o kierujących pojazdami Zadeklarowano ścisłą współpracę i wypracowywanie wspólnego stanowiska odnośnie opinii w ramach konsultacji aktów prawnych. Pierwszym przejawem realizacji tej współpracy jest niniejszy wspólny komunikat z tego spotkania. Uzgodniono stanowiska i argumentację na poniższe spotkanie w MTBiGM Staraniem liderów Społecznego Stowarzyszenia Szkół Kierowców Białystok udało się zainteresować
problemami OSK posła PO Roberta Tyszkiewicza z Białegostoku, który zaaranżował spotkanie w MTBiGM 04 kwietnia 2012 r.
W spotkaniu 11:30 – 13:00 uczestniczyli:
Tadeusz Jarmuziewicz – sekretarz stanu w MTBiGM (był obecny ok. 30 min.); Andrzej Bogdanowicz – dyrektor DTD w MTBiGM
1. Andrzej Sural prezes – SSSK Białystok; 2. Jarosław Onacewicz – przew.. KR SSSK Białystok; 3. Krzysztof Szymański – prezes PFSSK; 4. Krzysztof Bandos – sekretarz PFSSK; 5. Jan Domasik – prezes PIGOSK; 6. Marek Gawroński – wiceprezes PIGOSK; 7. Roman Stencel – prezes OIGOSK; 8. Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK.
Przedmiotem spotkania były trzy kardynalne, strategiczne dla OSK kwestie:
I. zmiana art. 53 uokp skutkująca możliwością wskazania przez osobę egzaminowaną pojazdu do egzaminowania (referował R. Stencel),
II. wprowadzenie ceny mim. za 1 godz. szkolenia (referował J. Domasik),
III. rezygnacja z możliwości szkolenia kandydatów na kierowców w formie e- learningu (referował K. Szymański).

26 kwietnia 2012 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się robocze spotkanie liderów 4 organizacji społecznych środowiska OSK – PFSSK: Krzysztof Szymański, Krzysztof Bandos; PIGOSK: Jan Domasik, Wojciech Góra, Marek Gawroński, Czesław Swaryczewski; KIEROWCA.PL: Włodzimierz Zientarski, Krzysztof Giżycki, Jerzy Kociszewski; OIGOSK: Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas.
W dyskusji wszyscy podkreślali potrzebę współpracy i artykułowania wspólnych opinii oraz prezentowania ich władzom i Parlamentowi. Dotychczasowa historia wskazuje, że szanse na skuteczność działań i realizację postulatów środowiska OSK mogą znacząco wzrosnąć jeżeli będziemy „mówić jednym głosem”. Przypomnę, że już we wrześniu 2007 r. inicjowałem działania integracyjne, których wtedy nie udało się zakończyć sukcesem.
Na koniec spotkania ustalono, że do 10 maja 2012 r. organizacje prześlą najistotniejsze postulaty i problemy środowiska OSK, które następnie zostaną podzielone na wymagające niezwłocznych i późniejszych działań.
Koordynatorem wspólnych działań ustanowiono Romana Stencla, prezesa OIGOSK. Uzgodniono, że pierwszym konkretnym, wspólnym działaniem będzie poparcie listu otwartego OIGOSK-PSINJ do min. Sł. Nowaka
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/84-2012-02-
24-list-otwarty-do-mtbigm-w-sprawie-samochodów-osk-na-egzaminie-państwowym
Prezes Zientarski zobowiązał się do zorganizowania spotkania prezesów ww. organizacji z ministrem Nowakiem, na którym zostanie wręczony ww. list otwarty wraz z podpisami poparcia (ponad 1100 ).

Opracował Roman Stencel, 27 grudnia 2018 r.

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze