Jesteś tutaj

Strona główna » Działalność Federacji

Działalność Federacji

17 września 1998 r Sąd Wojewódzki w Krakowie postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń PFSSK. Siedziba federacji mieściła się w Krakowie przy ul. Koszykarskiej 33/4 H. Pierwsze Zwyczajne Zebranie Delegatów odbyło się w Krakowie w dniach 14 i 15 listopada 1998r. W skład Zarządu wchodzili: Janusz Ujma, Roman Stencel, Andrzej Szczygieł, RomanLamczyk i Jan Szymczak.

         

 Z kilkuletniej działalności PFSSK wynika, że aktywność naszych członków rośnie. Optymizmem napawa fakt, że w bieżącym okresie w trzech regionach kraju podejmowane są działania w celu stworzenia stowarzyszeń regionalnych. Założyciele tych organizacji zwracają się do nas o pomoc i deklarują przynależność do Federacji.

Co osiągnęliśmy

  • poprzez wyjazdy zawodowe i udział w konferencjach międzynarodowych poznaliśmy systemy szkolenia w innych krajach i kierunki rozwoju procesów szkolenia i egzaminowania
  • od 1999r uczestniczymy w konsultacjach ministerialnych dotyczących zmian przepisów rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania mamy stały udział w posiedzeniach sejmowych komisji i podkomisji infrastruktury
  • uaktywniliśmy działalność stowarzyszeń regionalnych przez konkurs Instruktor Roku. Umocniliśmy w ten sposób współpracę z WORD-ami i organizacjami pozarządowymi działającymi w regionach na rzecz BRD
  • zawiązaliśmy stałą współprace z KSD WORD, KSE, PIGOSK, OIGOSK. Na bieżąco współpracujemy z MI, z KRBRD uczestnicząc w opracowywaniu i opiniowaniu nowych projektów ustaw i rozporządzeń... 

Wystąpienie Prezesa Polskiej Federacji Szkół Kierowców z okazji X-lecia PFSSK

 

Kraków, 16-17 maja 2012

 

Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie w dniach 16 – 17 maja gościło zawodników z całej Polski w finale XIII Ogólnopolskiego Konkursu „INSTRUKTOR ROKU 2012”

 FINAŁ XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „INSTRUKTOR ROKU"
Dzień drugi  11.06.2011 r.

O godzinie 9.00 z ośrodka Geovita uczestnicy XII OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU KONKURSU „INSTRUKTOR ROKU" pod asystą policji i motocyklistów z klubu Husaria przejechali ulicami Piły do obiektu WORD Piła.

 Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku zaprasza instruktorów zrzeszonych w Regionalnych Ośrodkach Szkolenia Kierowców z terenu Polski również z osobami towarzyszącymi na dwudniowe spotkanie podczas którego odbędą się konkurencje i imprezy.

Celem konkursu jest integracja środowiska szkoleniowego, instruktorów i wykładowców oraz działaczy zajmujących  się problemami związanymi ze szkoleniem kandydatów na kierowców w całym kraju. Organizowane sympozjum ma na celu podniesienie poziomu szkolenia przyszłych uczestników ruchu drogowego oraz poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach a także wymianę poglądów na temat kultury na drodze.

 

X Jubileuszowy Konkurs

INSTRUKTOR ROKU 2009

 odbył się w Bełchatowie w dniach 19-20 czerwca 2009 .

I Dzień

 

19.czerwca o godz.16.00 odbyło się seminarium na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zasłużeni członkowie federacji zostali uhonorowani odznaczeńami państwowymi, resortowymi i federacyjnymi.

 II Dzień

 20 czerwca o  godz. 9.00 rozpoczęcie konkursu "INSTRUKTOR ROKU 2009"

Ogólnopolski Konkurs INSTRUKTOR 2008 roku -  rozstrzygnięty
 5.6.2008 

Tegoroczne zawody odbyły się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Automobilklubu w Warszawie pod hasłem

"Stawiamy na kulturę"

komandor konkursu - Jan Szumiał

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

1. Jeżdżę bezpiecznie (sprawdzian psychomotoryczny) Tomasz Ziółkowski - Bydgoszcz 

13.06.2007r . zakończył się rozgrywany w Warszawie VIII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Instruktor Roku 2007, zorganizowany pod hasłem:

„Bądź przezorny - Wypadek to nie przypadek”

Patronat nad naszą imprezą objęli Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał Dywizji Tadeusz Płoski oraz Minister Transportu.

Organizatorem imprezy jest Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców i Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, zgromadziła na starcie 24 zawodników z całej Polski, którzy startowali w następujących konkurencjach:

Konkurencje w których startowali zawodnicy:

W dniu 02 czerwca 2006 roku dzięki uprzejmości G.M. Poland i WORD Warszawa, które udostępniły swoje obiekty, w Warszawie odbył się VII Finał Ogólnopolskiego Konkursu "INSTRUKTOR ROKU 2006".
Hasłem tegorocznego konkursu było motto:

 "Jutro czyjeś życie lub zdrowie może zależeć od Ciebie. Bądź gotów. Pierwsza Pomoc dla Kierowców." 

 

Kraków 23.VI.2005 VI KONKURS INSTRUKTOR ROKU

W listopadzie 2004 roku prawa do organizacji konkursu przekazano Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.
VI Konkurs Instruktor Roku 2005 odbył się w Krakowie. W jego organizację włączyły się władze rządowe i samorządowe
województwa małopolskiego. 

 Organizatorzy:

Pielgrzymka na Jasną Górę 2013

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę w sobotę 11 maja 2013 roku.  

Hasło Pielgrzymki „Kieruj się wiarą na drodze”

Odbyła się XII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę

„Kierowcy i podróżni ludźmi zawierzenia - na wzór bł. Jana Pawła II”

Tegoroczna XI Pielgrzymka została zorganizowana w dniu 12 maja 2012 roku..

 Janie Pawle II –wzorze świętości- prowadź nas bezpiecznie po wszystkich drogach.

IX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KIEROWCÓW NA JASNĄ GÓRĘ 

Sobota 8 maja 2010

 

Zgromadzeni przez MIVA Polska na Jasnej Górze chcemy wspólnie podziękować Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry i prosić o dalszą opiekę na drogach.
Szczególną naszą troską jest bezpieczeństwo na naszych drogach. Będziemy prosić wszystkich obecnych, aby jeździli roztropnie, byli życzliwi dla innych,

„nie byli brawurowi w prędkości”

 

Hasło pielgrzymki

 

„Kierowcy i piesi świadkami miłości na każdej drodze”.

Wśród uczestników przybyłych z terenu całej Polski, spotkaliśmy kolegów ze Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSSK. Przybyli również przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (KSDWORD) z Tomaszem Matuszewskim, który reprezentował Pana Dyrektora WORD w Warszawie Andrzeja Szklarskiego.