Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Skład Sądu Koleżeńskiego: 

Janusz Ujma
Przewodniczący

Grzegorz Gadziński
Wiceprzewodniczący

Andrzej Siewier
Sekretarz

Piotr Rucki
Członek

Jan Garlacz
Członek