Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Od roku szkolnego 2013/14, od III edycji konkursu, PFSSK patronuje Praskim Konkursom Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej „Pięć złotych minut” organizowanym w prawobrzeżnych dzielnicach Warszawy.

Pomagając w realizacji przedsięwzięcia Federacja wspiera edukację dla bezpieczeństwa nauczycieli i uczniów klas 4-6. Nauczyciele, po ukończeniu dwóch kursów: BLS-AED certyfikowanego przez Europejską Radę Resuscytacji i Urazowego, przygotowują uczniów do konkursu na ujednoliconych zasadach.

Rok szkolny 2013/14 III edycja

Rok szkolny 2014/15 IV edycja

Rok szkolny 2015/16 V edycja

Rok szkolny 2016/17 VI edycja

Rok szkolny 2017/18 VII edycja