Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Dla ułatwienia zapoznania się z działaniami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców prezentujemy w tym miejscu wszystkie aktualne pisma. Będziemy w nich próbować rozwiązywać problemy Ośrodków Szkolenia Kierowców na szczeblu państwowym

16 listopada 2020 r.
Prośba o interwencję w sprawie zawieszenia obowiązku odbycia szkoleń przez instruktorów w okresie trwania pandemii koronawirusa.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

12 listopada 2020 r.
Opinia do projektu zmian w rozporządzeniu o egzaminowaniu kandydatów na kierowców.

GSOS – Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia

11 listopada 2020 r.
Sprzeciw na proponowane zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców

10 listopada 2020 r.
Uwagi do projektu z 22.10.2020 rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019 r.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców

05 listopada 2020 r.
Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na nasz wniosek z dnia 27.09.2020 r.

Ministerstwo Infrastruktury

02 listopada 2020 r.
Skarga na niezałatwienie w terminie ustawowym wniosku z dnia 27.09.2020 r.

Wysłana do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów

29 września 2020 r.
Wniosek dotyczący podjęcia działań legislacyjnych przekazany do rozpatrzenia.

Departament Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

27 września 2020 r.
Wniosek dotyczący działań legislacyjnych zmniejszających ryzyko zarażenia się chorobą COVID-19 przez instruktorów nauki jazdy.

Wysłany do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów