Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Prezes Stowarzyszenia – Henryk Pantkowski
Wiceprezes Stowarzyszenia – Henryk Cichacki
Skarbnik  Stowarzyszenia – Maria Leszczyńska
Sekretarz  Stowarzyszenia – Artur Michałowski

  
 PANTKOWSKI HENRYK PREZES
 tel.602689022
 e-mail henryk_pantkowski@prokonto.pl

PANTKOWSKI HENRYK –  wychowawca  kilku pokoleń kierowców. Członek  RSWSSK w Bydgoszczy, a od lutego 2013r.jego prezes. Wieloletni nauczyciel i instruktor nauki jazdy w Zespole Szkół Zawodowych o profilu samochodowym. W latach 1973 – 2000 dodatkowo zatrudniony jako instruktor-wykładowca w bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, gdzie m.in. szkolił instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.  Od 2000r. współwłaściciel firmy nauki jazdy pod nazwą P.U.„Europa” H & J. Pantkowscy. Posiada uprawnienia instruktorskie na wszystkie kategorie.

Największą jego pasją są motocykle. Jako pierwszy w Polsce zrealizował swój pomysł nauki jazdy dwoma motocyklami (uczeń i instruktor na osobnych motocyklach).

  
 CICHACKI HENRYK WICEPREZES
 tel.793230863
 e-mail cichacki@op.pl

Henryk Cichacki

Wykształcenie: Technik Mechanizacji Rolnictwa, Studium Pedagogiczne, Kierowca ,Instruktor nauki jazdy. Praktyka zawodowa: 6-lat w przemyśle w średnim dozorze technicznym, 4-lata w szkole średniej jako nauczyciel, od 23-lat właściciel Szkoły Jazdy Arka w Bydgoszczy. Zakres prowadzonej działalności: Kursy prawa jazdy kat. AM,A1,A2,A,B1,B,C,D,BE,CE, Szkolenia dla kierowców zawodowych: szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne. Od 1998roku ,od czasu powstania członek RSWOSK w Bydgoszczy.

  
 LESZCZYŃSKA MARIA SKARBNIK
 tel.607030009
 e-mail biuro@szkolajazdykodeks.pl

Maria Leszczyńska

Skarbnik – instruktor nauki jazdy od 2002r. nauczyciel przedmiotow ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po ojcu przejęła zainteresowanie motoryzacją, szkoleniem przyszłych kierowców oraz założony w 1989r. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kodeks”. Obecnie firma oferuje kursy na wszystkie kategorie prawa jazdy.

 

  
 MICHAŁOWSKI ARTUR SEKRETARZ
 tel.604846870
 e-mail artum1@op.pl
 Michałowski Artur.Absolwent Technikum Samochodowego, uprawnienia instruktora nauki jazdy posiada od 1992 roku. Od tego czasu jest czynnym instruktorem i wykładowcą. Własną działalność gospodarczą i ośrodek szkolenia kierowców ARTUM prowadzi od 2005r. Jest członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w Bydgoszczy a od lutego 2013r pełni funkcję sekretarza.

RSWOSK. ul.Dworcowa 87  85-009 BYDGOSZCZ

NIP 967-10-44-733

tel. 52 322 36 09

nr.konta 79 1500 1360 1213 6003 2305 0000

 

HISTORIA POWSTANIA REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW W BYDGOSZCZY

Początki historii powstania Stowarzyszenia sięgają 1998 roku. Przedstawiciele firm szkolących (Agora-Miraż, Autojazda, Klakson, Modraczek i Perfekt) postanowili powołać organizację, która reprezentowałaby środowisko szkoleniowe w naszym regionie. Kilkumiesięczna wspólna praca doprowadziła do opracowania Statutu i postanowiono zwołać Zebranie Założycielskie. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 19 Firm Szkolących z regionu. Przyjęty został projekt Statutu i upoważniono p. Kociszewskiego do działania w imieniu Komitetu Założycielskiego.

Dnia 4.12.1998r do Sądu Wojewódzkiego I Wydział Cywilny w Bydgoszczy, złożony został wniosek o rejestrację Regionalnego Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w Bydgoszczy.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 29.12.1998r pod nr R St 1049.

Na podstawie tego wpisu w dniu 20.03.1999r odbyło się I Walne Zebranie RSWOSK w Bydgoszczy. Na tym zebraniu dokonano wyboru Władz Stowarzyszenia, zatwierdzono Regulamin Wyborów oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej. Podjęto również uchwały w sprawach wysokości, zasad i trybu opłacania wpisowego, składek członkowskich, stosowania pieczęci i logo Stowarzyszenia. Wyrażono konieczność przystąpienia do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

W dniu 13.04.1999r Sąd Okręgowy w Bydgoszczy dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń następującego składu Zarządu RSWOSK w Bydgoszczy:

 1. Kociszewski Jerzy       –      Prezes
 2. Leszczyński Henryk     –      Wiceprezes
 3. Nawrocka Maria         –      Sekretarz
 4. Pliszka Jan                –      Skarbnik

Na drugim Walnym Zebraniu członków RSWOSK w Bydgoszczy w dniu 24.02.2001r. do nowych władz Stowarzyszenia wybrano następujący skład Zarządu:

 1.   Prezes          –   Jerzy Kociszewski,
 2.   V-ce prezes  –   Henryk Leszczyński,
 3.   Sekretarz      –   Maria Nawrocka,
 4.   Skarbnik       –   Jan Pliszka,
 5.   Członek        –   Zygfryd Karpiński. 

Od  dnia 04.04.2003 powołano nowy Zarząd:

 1. Prezes               –   Henryk Leszczyński,
 2. V-ce prezes       –   Zygfryd Karpiński,
 3. Skarbnik            –   Zbigniew Nadarzewski,
 4. Sekretarz           –   Ryszard Kowalski,
 5. Członek             –   Andrzej Sawicki,
 6. Członek             –   Jerzy Marks.

W dniu 02.04.2005.podczas Walnego Zebrania członków RSWOSK w Bydgoszczy powołano  Zarząd w składzie :

 1. Prezes       –     Henryk Leszczyński,
 2. V-ce         –     Zygfryd Karpiński,
 3. Skarbnik    –    Zbigniew Nadarzewski,
 4. Sekretarz   –     Ryszard Kowalski,
 5. Członek     –     Henryk Pantkowski.

Walne zgromadzenie członków RSWOSK w Bydgoszczy w dniu 15.03.2008r  wybrało nowy Zarząd:

 1. Prezes          –   Zygfryd Karpiński,
 2. V-ce  prezes –   Jerzy Kociszewski,
 3. Skarbnik      –    Zbigniew Nadarzewski ,
 4. Sekretarz      –   Henryk Pantkowski,

Obchody10 lecia RSWOSK odbyły się 18.09.2009 w Ośrodku Wypoczynkowym Polonez w Pieczyskach koło Koronowa. W uroczystości wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia, przedstawiciele środowisk szkoleniowych z całego kraju i zaproszeni goście. Obecny był Prezes PFSSK p. Krzysztof Szymański.

Spotkanie zaowocowało zawarciem nowych znajomości, wymieniono doświadczenia i omówiono problemy nurtujące branżę szkoleniową. Nasi zasłużeni członkowie otrzymali srebrne i złote odznaki Federacji.

15.02.2013 r odbyło się Walne Zebranie RSWOSK na którym dokonano wyboru władz. W skład Zarządu weszli :

 1. Prezes         –    Henryk Pantkowski,
 2. V-ce prezes –    Henryk Cichacki,
 3. Sekretarz     –    Artur Michałowski,
 4. Skarbnik      –    Maria Leszczyńska.

Na podstawie dokumentów sporządził Artur Michałowski