Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Mirosław Małecki  – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lublinie

 Członkowie Zarządu

1. Wiesław Osior – Członek

2. Mirosław Małecki  – Prezes Zarządu

3. Małgorzata Winiarska – Dedko  – Sekretarz

4. Waldemar Grabiec  –  Skarbnik

5. Tomasz Szewczyk  –  Wiceprezes