Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego. Rok założenia 1995.

Z chwilą powstania Wojewódzkich Ośrodków Egzaminowania Kierowców w 1992 roku narastała potrzeba stworzenia stowarzyszenia, które reprezentowałoby interesy instruktorów i podmiotów zajmujących się szkoleniem kandydatów na kierowców. Od 1989 roku w naszym regionie powstawały liczne ośrodki szkolenia kierowców, szczególnie na początku lat 90-tych. Poczucie bezradności w sporach z WOEK, zmiany w rozporządzeniach nt. szkolenia kierowców, które nie przystawały do ówczesnych realiów dały decydujący impuls do stworzenia naszego stowarzyszenia. Prywatne ośrodki z dawnego województwa piotrkowskiego i instruktorzy mając na uwadze powyższe oraz potrzebę wpływania na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym podjęły pracę nad stworzeniem organizacji zrzeszającej ośrodki i instruktorów. W tym okresie[1994 rok] Stowarzyszenie organizowali kol.: Józef Kowalski,Sylwester Bąbol, Jerzy Stolarczyk, Leszek Bora. W 1995 został zatwierdzony statut Stowarzyszenia, odbyły się pierwsze wybory i Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS. SOSKiI Regionu Piotrkowskiego jest inicjatorem Konkursu Instruktor Roku. Pierwszy Konkurs został rozegrany w Bełchatowie, podobnie jak pięć następnych. Obecnie we wszystkich stowarzyszeniach zrzeszonych w PFSSK odbywają się eliminacje do konkursu Ogólnopolskiego, które jednocześnie wyłaniają instruktora najlepszego w regionie[więcej o konkursie i jego historii na www.stowarzyszenieoskpiotrkow.pl. SOSKiI jest członkiem założycielem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, nasi członkowie aktywnie uczestniczą w inicjatywach i pracach podejmowanych przez PFSSK. Prezesem PFSSK jest członek i wiceprezes naszego Stowarzyszenia kol. Krzysztof Szymański. Stowarzyszenie Piotrkowskie było organizatorem wielu konferencji i sympozjów poświęconych poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jakości szkolenia kandydatów na kierowców m.in.: Konferencja- „Misja społeczna nauczycieli jazdy”. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele rządu, wydawnictw pomocy do nauki jazdy, autorzy podręczników, programów, przedstawiciele stowarzyszeń szkół nauki jazdy z całego kraju, egzaminatorzy kandydatów na prawo jazdy i inne osoby i podmioty związane ze szkoleniem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Obecnie Stowarzyszenie liczy 82 członków, swym zasięgiem obejmuje dawne województwo piotrkowskie [ powiaty-bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański i tomaszowski].

S T A T U T  S T O W A R Z Y S Z E N I A 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Zbigniew Hyży
tel. 502 214 116

Wiceprezes – Krzysztof Szymański

Skarbnik – Adam Szadkowski

Sekretarz – Katarzyna Bryk

Członek Zarządu – Andrzej Siewier

Komisja Rewizyjna:

Stolarczyk Jerzy
Szubert Stanisław
Szymański Piotr

Sąd Koleżeński:

Gosk Waldemar
Niewieczerzał Wieńczysław
Stankiewicz Rafał

Obecny Zarząd został wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia  na czteroletnią kadencję.
Warto podkreślić bardzo dobrą współpracę Stowarzyszenia z WORD-em w Piotrkowie, wiele spotkań i szkoleń organizowanych jest wspólnie z Ośrodkiem a Konkurs Instruktor Roku od kilku lat odbywa się na terenie WORD-u o Puchar Dyrektora.

W maju 2010 roku nasze Stowarzyszenie zorganizowało z powodzeniem akcję pomocy powodzianom [więcej na www.stowarzyszenieoskpiotrkow.pl].

Kontakt :

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego.

97-400 Bełchatów

ul. Św. Barbary 2/ TOP-CAR

tel/fax : 44/634 80 31; mobile: 691 391 577

biuro@hyzyzapisy.pl

www.stowarzyszenieoskpiotrkow.pl