Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Prezes – Jan Szymczak

Wiceprezes – Stanisław Sobańda

Sekretarz – Marek Szcześniak

Skarbnik – Joanna Włodarczyk

Członek – Zbigniew Włochacz

  Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Sieradzu 

Jan Szymczak

  Wiceprezes Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Sieradzu

Stanisław Sobańda

   Skarbnik – Joanna Włodarczyk
 Członek – Zbigniew Włochacz