Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: June 2021

Projekt rozporządzenia o egzaminowaniu jest gotowy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

23.06.21

W projekcie rozporządzenia o egzaminowaniu zaakceptowano 5 pozycji zmian postulowanych przez współpracujące branżowe organizacje PFSSK – PIGOSK – OIGOSK:

1. Uniemożliwiono zatrudnienie egzaminatora nadzorującego nie spełniającego wymogu minimalnego 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu egzaminów na każdą kategorię prawa jazdy.

2. WORD w okresach półrocznych ma przekazywać informację starostom o zdawalności osób za pierwszym podejściem do egzaminu państwowego.

3. Zmiana oceny pozytywnego sprzęgania przyczepy na egzaminie o uprawnienia B96 i na kat. B+E, zwiększono  odległość pomiędzy urządzeniem sprzęgającym przyczepę z pojazdem do 0,5 m.

4. W zadaniu egzaminacyjnym parkowania prostopadłego wjazd tyłem wyjazd przodem, pozostawiono do wyboru osobie egzaminowanej kierunek wjazdu z lewej albo z prawej strony.

5. Dla kat. C+E egzamin przeprowadzany ciągnikiem siodłowym z naczepą, poszerzono stanowisko zatrzymania pojazdu za łukiem z 4,5 m. do 5 m.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Portal OSK do 1 września 2021 r. bez zmian

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

16.06.21

Informujemy, że do dnia 1 września 2021 Portal OSK będzie udostępniany na dotychczasowych zasadach tj. wersja podstawowa bezpłatna oraz wersja rozszerzona z zachowaniem dotychczasowego cennika.

Komunikat zespołu PWPW