Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Slider

XI Konferencja szkoleniowa PIGOSK – „Rola OSK w podnoszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, nauka-praktyka-zawód kierowca”

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

18.09.22

W dniach 16-18 w hotelu „WOIŃSKI” w Lubniewicach odbyła się Konferencja Szkoleniowa PIGOSK zatytułowana „Rola OSK w podnoszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, nauka-praktyka-zawód kierowca”

Gości i uczestników konferencji powitał Prezes PIGOSK Pan Krzysztof Szymański, a poprowadził spotkanie Dyrektor PIGOSK Pan Wojciech Góra

Prelegentami byli:

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Insfrastruktury Pani Renata Rychter (zdalnie) omówiła zmiany zachodzące w konsekwencjach nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców i roli szkoleniowców w przekazie tych zmian osobom szkolonym.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Podinspektor przedstawił działania Wielkopolskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Pan profesor Marcin Ślęzak, wystąpienie swoje poświęcił autonomicznemu transportowi w Polsce.

Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wojskowej Akademii Technicznej, Pan profesor Jerzy Jackowski, zaprezentował zautomatyzowane układy napędowe.

Psycholog Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego, Pani doktor Ewa Odachowska-Rogalska, zaprezentowała materiał dotyczący powodów powstawania stresu i sposobów pozbywania się jego.

Mgr. Pan Janusz Drzewiecki omówił następujące w przepisach zmiany w wyposażeniu pojazdów do nauki jazdy w urządzenia do rejestracji czasu pracy kierowcy w świetle postanowień Pakietu Mobilności.

Dyrektor Brokerskiego Biura Ubezpieczeń „REGIS” Pan Tomasz Żmuda zaprezentował projekt interfejsu IT do obsługi zleceń zleceń ubezpieczeniowych dedykowanych dla instruktorom nauki jazdy i wymierne, korzystne efekty ubezpieczenia pojazdów szkoleniowych.  Wystąpienia wszystkich prelegentów przedstawione zostały w perfekcyjny i interesujący sposób rozszerzając wiedzę uczestników w zakresie poruszonych tematów.

Na zaproszenie Prezesa PIGOSK Pana Krzysztofa Szymańskiego udział w konferencji wzięli Jan Szumiał-Prezes PFSSK i Grzegorz Łapeta- V-ce Prezes PFSSK.

Konferencja przebiegła w rzeczowej i miłej atmosferze.

Jan Szumiał Prezes PFSSK

VI Motocyklowy Zlot Instruktorów i Egzaminatorów

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

16.09.22

W dniach 9 – 11 września w Uniejowie odbył się VI Motocyklowy Zlot Instruktorów i Egzaminatorów organizowany przez Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Zlot miał za zadanie integrację środowisk, wymianę doświadczeń zawodowych, interpretację obecnych oraz planowanych zmian w prawie o ruchu drogowym oraz szkolenia i egzaminowania  na prawo jazdy, głównie w zakresie prawa jazdy kat „A”. Zlot upłynął w miłej atmosferze przy ognisku, pieczonych kiełbaskach i muzyce. 

Otwierając spotkanie uczestników Zlotu, życzyłem wszystkim zebranym, aby czas spędzony w Uniejowie przyczynił się do integracji środowiska i był okazją do udanego zasłużonego odpoczynku, co jak myślę było faktem w przypadku tegorocznej imprezy.
Prezes PFSSK Jan Szumiał

Wieści ze Stowarzyszeń Regionalnych

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.09.22

Stowarzyszenie Skierniewice kończy sezon motocyklowy.

Co udało się zmienić, dzięki współpracy PFSSK, PIGOSK I OIGOSK w ciągu 24 lat.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

17.08.22

Zmiany w przepisach DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA wynegocjowane W OKRESIE MINIONYCH 24 LAT, przez reprezentujące środowisko szkoleniowe organizacje: PFSSK, PIGOSK I OIGOSK.

Pamięć ludzka jest ulotna, a młodsze pokolenia instruktorów i kierowników ośrodków nie wiedzą o negocjacjach i konsultacjach prowadzonych przez przedstawicieli PFSSK, PIGOSK i OIGOSK na szczeblu ministerialnym, rządowym i z posłami RP w minionych latach, przyjmując zastane rozwiązania jako obowiązujące od zawsze, dlatego pragniemy przypomnieć jakie zmiany w zakresie szkolenia i egzaminowania weszły w życie w kształcie, na  który na drodze konsultacji i negocjacji, miały wpływ  wspomniane organizacje.

1 – Wyeliminowanie wprowadzania zmian w bazie pytań egzaminacyjnych, przynoszące jedynie korzyści materialne firmom wydawniczym , a narażające na  straty moralne i finansowe ośrodków szkolenia kierowców i osoby przystępujące do egzaminu.

2 – Możliwość uczestniczenia instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego.

3 – Możliwość przeprowadzania egzaminu państwowego na pojazdach OSK.

4 – Zmniejszenie wymagań dotyczących parametrów cyfrowych urządzeń rejestrujących przebieg części praktycznej egzaminu państwowego  w samochodach szkoleniowych  podstawianych przez OSK na egzaminy w WORD-ach,  

5 – Możliwość skrócenia czasu trwania części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli wszystkie zadania będą wykonane prawidłowo.

6 – Przeniesienie części  zadań egzaminacyjnych z placu manewrowego do ruchu drogowego,

7 – Umożliwienie przebywania w samochodzie szkoleniowym, podczas szkolenia, dodatkowo innego kursanta.

8 – Zmiana (powiększenie stanowisk)wymiarów placu manewrowego w zakresie prawa jazdy kategorii D.

9 – Możliwość uczestniczenia przedstawiciela środowiska szkoleniowego w  komisji przetargowej na zakup samochodów w WORD-ach.

10 – Zmiana (poszerzenie) wymiarów pasa ruchu dla kat: ”B” przy wykonywaniu zadania jazdy do przodu i tyłu po prostej i łuku pasem ruchu.

11 – Wprowadzenie nowego systemu państwowych egzaminów teoretycznych.

12 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji weryfikacyjnej pytań egzaminacyjnych.

13 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji  egzaminacyjnej na uprawnienia instruktora techniki jazdy.

14 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w  Wojewódzkich Radach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

15 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji egzaminacyjnej na uprawnienia instruktora nauki jazdy.

16 – Uregulowanie przepisów z zakresu uprawnień instruktora do szkolenia na nowopowstałe kategorie prawa „AM’ i „A2”.

17- Zmiana wzoru karty przeprowadzonych zajęć.

18 – Możliwość rozpoczęcia szkolenia w zakresie kat:  „BE” i „CE” po zdaniu egzaminu na kat: „B” i „C” nie posiadając jeszcze prawa jazdy na te kategorie.

19 – Zmiana przepisów dotyczących badania technicznego pojazdów nauki jazdy, wydłużenia okresu pomiędzy kolejnymi przeglądami z 6 miesięcy do 1 roku.

20 – Umożliwienie przeprowadzania egzaminu wewnętrznego przez instruktora wyznaczonego przez kierownika OSK, innego niż instruktor prowadzący.

21 – Odstąpienie od opodatkowania szkolenia podatkiem VAT.

22 – Możliwość przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego pojazdami wyposażonymi: w czujniki parkowania; tylną kamerę cofania; lusterka wsteczne automatycznie opuszczające się podczas cofania; system wspomagania ruszania pod górę.

23 – Skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie się egzaminu praktycznego do 15 minut.

24. 1)Wymóg dla kandydata na instruktora nauki jazdy na prawo jazdy kat: C i C+E 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu kat Ci C+E.

     2) Wymóg dla kandydata na instruktora nauki jazdy na prawo jazdy kat: D lub D+E 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób lub transportu osób w komunikacji miejskiej.

25. Pytania egzaminacyjne stosowane podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy i testach kwalifikacyjnych w transporcie drogowym opracowywane i weryfikowane przez komisję ds. weryfikacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez właściwego ministra.

26. Sprzęganie samochodu z przyczepą w czasie 15 min.

27. Kat: B+E,C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T możliwość zatrzymania się i ponowienia jazdy do przodu w czasie nie dłuższym niż 5 min.

28. Możliwość realizacji egzaminów praktycznych na kat. AM poza siedzibą WORD.

29. Powołanie Rzecznika praw OSK oraz Rady Doradczej Rzecznika.

30. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniami  związanymi z rynkiem samochodów osobowych (Łowicz- spotkanie z Prezesami tych organizacji).

31. Zmiana parametrów placu manewrowego oraz realizacji niektórych manewrów w zakresie kat. C i C+E szczególnie z użyciem pojazdu członowego.

32. Szereg zmian dotyczących szkolenia kierowców zawodowych. Między innymi – wiek samochodów, realizacja do końca 2024 roku programu szkolenia bez posiadania pojazdu z automatyczną skrzynią biegów, urealnienie wymogów w zakresie informatycznej obsługi procesu szkolenia kierowców zawodowych.

33. Zmiany przepisów dotyczące akredytacji w kierunku możliwości prowadzenia kursów dla kandydatów na instruktorów oraz warsztatów dla instruktorów do końca 2024 roku.

34. Wprowadzenie alternatywnych rozwiązań dających możliwość przystąpienia do kursu kandydatów na instruktorów w zakresie kategorii C, C+E i D, D+E bez posiadania uprawnień do szkolenia na kat. B.

35. Ujednolicenie wymogów dla samochodów szkoleniowych podstawianych w WORD w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego (kwestia odpowiedzialności posiadanie AC i innych).

Życie przynosi wiele nieoczekiwanych sytuacji, które mają wpływ na funkcjonowanie sytemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, a trzy wspomniane organizacje starają się reagować na zaistniałe potrzeby i postulować zmiany w prawie. Przykładem tego jest powstały już projekt, który ma nie długo być wdrożony, umożliwiający zdawanie egzaminu państwowego z kwalifikacji zawodowej w języku ukraińskim.

Wkrótce przypomnimy postulaty środowiska szkoleniowego wypracowane przez zespół doradczy przy Dyrektorze Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie  Infrastruktury w ubiegłych latach oczekujące na realizację.

Prezes PFSSK Jan Szumiał

Oferta Holiday Park& Resort

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

13.08.22

Oferta wakacyjna dla stowarzyszonych w PFSSK

Przesyłam w załączeniu informację o współpracy, którą mamy przyjemność rozpocząć z siecią luksusowych resortów nad morskich Holiday Park& Resort.
Mamy możliwość zakupu voucherów, które uprawniają do 7 dniowego pobytu w wybranym przez Nas resorcie.

Jednocześnie informuję o skorzystaniu z OSTATNIEJ SZANSY zakupu voucherów które będzie można zrealizować przez 4 lata od momentu zakupu.

Od 1.09.22 ważność realizacji voucherów do naszych resortów skróci się do 2 lat !!!!

Dlatego umożliwiamy Państwu ich zakup przez specjalnie wygenerowany link, który będzie maksymalnie do 29 sierpnia 2022który uprawnia do zakupu 7 dniowego pobytu w wybranym przez Nas resorcie:

Nadmorskie Resorty 6 lokalizacjach: Rowy, Pobierowo, Kołobrzeg, Mielno, Ustronie Morskie, Niechorze.

Resort górski – NOWOŚĆ – Uzdrowisko Cieplice Zdrój (otwarcie wrzesień 2022r.)

Cena to 649 zł za 6 noclegów dla 4 osób w apartamencie (3 osoby dorosłe+ dziecko lub 2 osoby dorosłe + 2 dzieci) lub 799 zł za 6 noclegów dla 9 osób w domku (6 osób dorosłych i 3 dzieci)- w Cieplicach same domki.

Każdy może zakupić dowolną ilość voucherów. Oferta jest ograniczona czasowo- 29.08.22.

Dodatkowe opłaty to sprzątanie końcowe 149zł (apartament) lub 169 zł ( domek)  oraz kaucja zwrotna 750 zł (można wykorzystać tę kwotę na usługi dodatkowe, w tym gastronomiczne, dostępne na terenie resortów) za domek lub apartament, które należy uiścić w momencie rezerwacji wybranego terminu.

Przy wyjeździe rozliczana jest kwota za zużyte media.

Jako nowość istnieje możliwość podziału jednego zakupionego vouchera (pobyt 6 noclegowy) na 2 x 3 dni, to znaczy, że możemy z jednego zakupionego vouchera skorzystać dwa razy( np. 2 weekendy), w tym, że muszą być one zrealizowane w tym roku kalendarzowym. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Osoba, która zakupiła voucher rezerwuje indywidualnie pobyt w wybranym dla siebie resorcie, w dogodnym dla siebie terminie, niezależnie od pozostałych kupujących w ciągu 4 lat od daty zakupu.

Podsyłam link do filmu prezentującego nasze Resorty KLIKNIJ

Terminy w jakich można realizować pobyty we wszystkich resortach nad morzem: od 1 kwietnia do 14 czerwca oraz cały wrzesień i październik (z wyłączeniem Majówki, Wielkanocy oraz Bożego Ciała).

Dwa Resorty czynne dodatkowo w sezonie jesienno- zimowym – Rowy oraz Pobierowo od 1.11 do 30/31.03 -apartamenty ogrzewane na gaz + (miesiące jak wyżej)

Terminy w jakich można zrealizować pobyty w uzdrowisku Cieplice Zdrój to: od 1 września do 20 grudnia oraz od 1 marca do 14 czerwca (z wyłączeniem Majówki, Wielkanocy oraz Bożego Ciała)

LINK DO ZAKUPU:  KLIKNIJ

W CENIE POBYTÓW MAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP DO WSZYTSKICH ATRAKCJI, KTÓRE MAMY NA RESORTACH: BASENY ZEWNĘTRZNE PODGRZEWANE, BASENY WEWNĘTRZNE KRYTE, SALE ZABAW, SIŁOWNIE, ANIMACJE, PLACE ZABAW, WODNY PLAC ZABAW W MIELNIE- NOWOŚĆ !

WAŻNE:

1.Po kliknięciu w powyższy link otwiera się strona, na której można wybrać rodzaj i ilość voucherów oraz wpisać dane. Następnie klikamy przycisk „Kupuję i płacę”, który przekieruje nas do standardowego formularza płatności online;

2. Nie ma ograniczeń ilościowych i w jednej operacji można zakupić dowolną ilość voucherów jednego rodzaju, np. domki nad morzem;

3. Jeżeli nabywamy vouchery dla rodziny lub znajomych, to podając dane wpisujemy imię i nazwisko osoby, która będzie korzystała z vouchera;

4. Istnieje możliwość otrzymania faktury indywidualnej po uprzednim zaznaczeniu takiej chęci podczas procesu zakupu;

5. Na wskazany adres e-mail przesyłamy w pierwszej kolejności potwierdzenie zakupu, a po zamknięciu sprzedaży dosyłamy elektroniczne kody zamówionych voucherów, które są ważne przez 4 lat i na podstawie których można dokonać rezerwacji pobytu.  Kod może zostać wygenerowany wcześniej, po uprzednim kontakcie telefonicznym z przedstawicielem.

 

OFERTA WAŻNA DO 29.08.2022 r. do godz. 24:00

W razie pytań zapraszam do kontaktu!

Julia Porysiak

tel.: +48 539 691 873

julia.porysiak@holidaypark.pl

HOLIDAY PARK & RESORT

ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem

NIP: 7851800879 | REGON: 363484979 

KRS: 0000596565

www.holidaypark.pl

Integracyjne spotkanie środowiska szkoleniowego z okazji Dnia Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy trzech organizacji PFSSK, PIGOSK i SOSK Warszawa.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.08.22

8 sierpnia 2022 w Śródborowie pod Otwockiem odbyło się integracyjne spotkanie związane z Dniem Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy współorganizowane przez trzy organizacje skupiające instruktorów nauki jazdy i kierowników OSK. Oprócz instruktorów świętujących swój Dzień, w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy i instytucji współpracujących z naszym środowiskiem.

W części informacyjnej spotkania Jan Szumiał Prezes PFSSK i SOSK Warszawa podziękował przybyłym za obecność i odczytał list Pani Renaty Rychter Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z życzeniami dla środowiska szkoleniowego, przedstawił również podejmowane ostatnio przez PFSSK działania na rzecz środowiska, a wśród nich ponowne złożenie do Kancelarii Senatu petycji o ustanowienie branżowego Dnia Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy,

Po części informacyjnej spotkania przyszedł czas na zabawę i próby sprawnościowe, do których przystąpili uczestnicy spotkania. Część zebranych podzielona na dwie drużyny stoczyła walkę w paintballa, druga część wzięła udział w konkurencji łączącej próbę stewarda z trolejami, polegającą na przejechaniu slalomu samochodem wyposażonego w troleje z umieszczonym talerzem na masce pojazdu ze znajdującą w środku piłeczką. Obie formy rywalizacji stały się, dla uczestniczących w nich, udaną formą rozrywki.

Wszyscy otrzymali w prezencie apteczki samochodowe, mierniki prędkości i alkoholu ufundowane przez PIGOSK, a najlepsi w próbach sprawnościowych  nagrody.

Spotkanie zakończyło się przy wspólnym ognisku połączonym z pieczeniem kiełbasek.

Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że spotkanie było dobrym sposobem na obchody Dnia Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy. Zachęcamy wszystkich, którzy w różnych formach świętowali ten dzień, do podzielnia się relacjami z tych obchodów na swoich stronach lub stronie PFSSK.

Zarządy:

PFSSK, PIGOSK i SOSK Warszawa

Życzenia od Pani Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.08.22

Doceniając wagę i istotny wpływ zawodu instruktora na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Pani Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI, przesłała na ręce Pana Jana Szumiał Prezesa PFSSK i SOSK Warszawa  życzenia dla całej branży z okazji zbliżającego się Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy.

Życzenia z okazji Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

05.08.22

Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

 Instruktorki i Instruktorzy Nauki i Techniki Jazdy, Egzaminatorki i Egzaminatorzy,

Państwo zajmujący się obsługą biurową naszej branży!

Z okazji zbliżającego się Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy  życzę wszystkim Państwu związanym ze szkoleniem i egzaminowaniem  przyszłych kierowców i kierowców, wielu sukcesów i zadowolenia z efektów ciężkiej, odpowiedzialnej  pracy mającej duży wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

Życzę całemu środowisku, abyśmy potrafili zbudować wspólnotę zawodową mającą za cel podnoszenie jakości wyszkolenia polskich kierowców oraz zwiększenie szacunku społecznego dla naszej ciężkiej pracy, prowadząc do osiągnięcia tego zamierzenia ponad różnicą poglądów i często rozbieżnymi interesami w naszej grupie zawodowej. Szukajmy porozumienia pomiędzy nami, pomiędzy doświadczeniem i dokonaniami starszych a energią i nowym spojrzeniem młodych.

Życzę Państwu, aby przy dobrym zdrowiu realizowały się Państwa plany i zamierzenia w życiu osobistym.

W imieniu Zarządów:

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

 i Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie

 oraz własnym Jan Szumiał – Prezes

Obrady Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

01.08.22

8 lipca 2022 w Kompleksie Gastronomiczno-Hotelarskim "Górski" 97-320 Wolbórz Proszenie 1B odbyły się trzecie (pierwsze w 2022r) obrady Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były n/w obszary tematyczne:

1. sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw PPOSK w 2021r,

2. problematyka kadencji członków Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika PPOSK i uchwała ws uzupełnienia Regulaminu działania
Rzecznika Praw PPOSK,

3. analiza odpowiedzi dyrektorów WORD-ów na wnioski dotyczące usunięcia niedozwolonych klauzul i wymogów z treści dokumentów
wymaganych przez poszczególne WORD-y do przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem OSK,

4. wnioski z analizy i uchwała ws. dalszych działań.

Karta rowerowa – czy lekcje wychowania komunikacyjnego w szkole w dostatecznym stopniu przygotowują uczniów do zdania egzaminu na kartę rowerową i później do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym?

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.07.22

Często i wiele mówi się o zapewnieniu bezpieczeństwa młodemu pokoleniu a także odpowiedniego jego uświadomienia o zagrożeniach występujących na drodze oraz właściwego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym, również prawidłowego korzystania z infrastruktury drogowej przeznaczonej dla nich

Niektórzy rodzice lekceważą obowiązek posiadania przez dzieci, które ukończyły 10 rok życia, karty rowerowej, uważając że jest niepotrzebna ponieważ dziecko najczęściej jeździ pod ich opieką lub albo po podwórku lub drogach o małym ruchu, że policjant nie ukarze dziecka mandatem, że kierowcy powinni zachować odpowiednie środki  ostrożności względem dzieci i to oni ponoszą odpowiedzialność w razie jakiegoś zdarzenia z udziałem młodocianego.

W szkołach w ramach zajęć praktyczno-technicznych w klasie IV szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia zwane „Wychowaniem Komunikacyjnym”. Materiał opracowany jest prawidłowo pod względem pedagogicznym i metodycznym, ale nie w wystarczającym  stopniu przekazuje wiedzę niezbędną do zdania egzaminu, a później zgodnego z przepisami poruszania się po drodze. Treści w podręcznikach szkolnych nie są aktualizowane, a jeżeli już, to z dużym opóźnieniem,  nie nadążają za zmianami zachodzącymi w przepisach ruchu drogowego. Ostatnie 5 lekcji z wychowania komunikacyjnego przed egzaminem na kartę rowerową powinno mieć charakter podsumowujący uwzględniający wszystkie, a szczególnie nowo wprowadzane, przepisy dotyczące rowerzystów.

Brakuje również zajęć praktycznych prowadzonych w szkole, pozostawiając problem edukacji praktycznej rodzicom. Tu rodzi się pytanie – gdzie świadomi rodzice, w bezpiecznych warunkach, mogliby doszkolić swoje dziecko, żeby przystępując do egzaminu praktycznego było odpowiednio przygotowane?

W ramach szkolenia dziecko powinno mieć zapewnioną możliwość, w wymiarze co najmniej 2 godzin lekcyjnych w okresie przedegzaminacyjnym odbycia pod okiem fachowym: nauczyciela, instruktora, egzaminatora, szkolenia praktycznego w miasteczku ruchu drogowego utworzonym przez samorządy regionalne, z odpowiednio rozrysowanymi różnego rodzaju skrzyżowaniami i ustawionymi znakami drogowymi. Prawdopodobnie radni gmin, dzielnic, starostw, powiatów stwierdzą, że  w kasie brak środków finansowych na ten cel, że są ważniejsze potrzeby. A może wspomoże je w tym resort: oświaty, zdrowia, czy infrastruktury? Instruktor mógłby być zatrudniany okresowo w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień przez wydział oświaty w poszczególnych w urzędach starostw, gmin. Tu zapewne pojawią się głosy, iż są miasteczka, wybudowane za duże pieniądze, które są zamknięte i świecą pustkami. Może o tym decyduje fakt, iż często takie miasteczka oddalone są od szkół kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, na które dzieci ze szkół, aby się do nich dostać, musiałyby poświęcić cały dzień, dlatego wykorzystywane są tylko do wyjątkowych akcji. Nam zależy na miasteczkach usytuowanych w pobliżu szkół, żeby tętniły życiem, korzystały z nich szkoły w ramach lekcji do zajęć praktycznych oraz indywidualnie korzystali rodzice z dziećmi, a nie stały martwe. Są co najmniej dwa sposoby takiego zorganizowania miasteczek rowerowych, aby korzystanie z nich było ułatwione dla lokalnej społeczności, a ich przygotowanie nie pociągało nadmiernych kosztów. W gminach czy dzielnicach miast, gdzie znajdzie się grupa świadomych obywateli: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół może powstać projekt stacjonarnego miasteczka rowerowego, który stanie do konkursu w Budżecie Obywatelskim, z którego po wygranej projektu, uzyskane będą środki na jego budowę.

Niektóre szkoły dysponują terenem przy szkole, na którym jest możliwe rozrysowanie takiego miasteczka na stałe, a na czas szkolenia poustawianie odpowiednio znaków drogowych, co nie pociąga za sobą zbyt dużych kosztów.

Niezależnie z jakich środków powstałby taki obiekt, to bezspornym jest fakt, że tego typu szkolenia na pewno miałyby znaczny wpływ na umiejętności i oswojenie przygotowującego się do egzaminu ze znakami występującymi na drodze i odpowiedniego obserwowania sytuacji drogowych.

Nie idźmy na łatwiznę twierdząc, że właściwego zachowania na drodze nauczą rodzice. Nie nauczą. Często widać kierowców lekceważących przepisy i dzieci obserwujące jak postępuje tatuś lub mama, a później biorący z nich przykład. Problem najczęściej uwidacznia się dopiero w chwili jakiegoś nieszczęścia, kiedy okaże się że dziecko jadące bez uprawnień rowerem nie otrzyma odszkodowania za odniesione obrażenia, a rodzice zostaną ukarani za brak nadzoru nad młodocianym. Może się zdarzyć, że w przypadku dojścia do wypadku z udziałem dziecka, rodzice będą próbować winą obarczać szkołę za niedostateczne wyszkolenie.

W ostatnim czasie ze względu na powstanie nowych urządzeń służących do poruszania się po drodze tj.: hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego(UTO), dobrze byłoby stworzyć  również możliwość  szkolenia praktycznego w bezpiecznym miejscu na tego typu urządzeniach.

Właściwym posunięciem byłoby opracowanie i stworzenie ujednoliconych pytań egzaminacyjnych na kartę rowerową przez grupę specjalistów w całej Polsce. Słyszę często o błędnych, niejednoznacznych pytaniach lub zawartych w nich odpowiedziach. Nie będę ich przytaczał żeby nie wchodzić w polemikę z ich autorami.

Warto zastanowić się co jest ważniejsze? Wybudowanie bulwaru, ukwiecenie ulic w celach estetycznych, postawienie pomnika, czy jednak odpowiednie wyszkolenie dzieci-rowerzystów żeby nie dochodziło do wypadków z ich udziałem?

Dlatego warte pochwały i wsparcia są wszelkie inicjatywy obywatelskie zmierzające do powstawania ogólnodostępnych miasteczek rowerowych, z których nieodpłatnie mogłyby korzystać zarówno zorganizowane grupy uczniów, jak i rodzice ze swoimi pociechami.

Polska nadal przoduje w Europie w ilości zdarzeń i ofiar na drodze.

Nie przerzucajmy się,  kto powinien zająć się tym i rozwiązać problem. Zacznijmy działać wspólnie dla dobra wszystkich.

Jan Szumiał Prezes PFSSK i SOSK Warszawa