Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Slider

Inicjatywa Ustawodawcza projektu ustawy „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce”.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

31.01.23

Informujemy o działaniach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce  powołany przez przedsiębiorców zrzeszonych w organizacjach członkowskich Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Komitet inicjatywy przekazał informację, że Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16 stycznia 2023 r. przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce”. 

Dlatego też Komitet zwraca się  z ogromną prośbą o zaangażowanie się w zbiórkę podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą w sprawie wprowadzenia dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, przekonując iż im więcej podpisów, tym większa społeczna siła oddziaływania.

Dlatego też zachęcają do zebrania jak największej ilości podpisów oraz odesłania ich na wskazany adres we wskazanym terminie. Ważna informacja – listy poparcia muszą zostać przesłane na wskazany adres fizycznie. Nie liczą się skany ze względu na ustawowy wymóg własnoręcznego podpisu osoby wspierającej inicjatywę. Podpisane listy wysyłamy na adres:

Marek Woch, ul. Biskupia 48C m.16, 04-216 Warszawa.

w celu innej drogi dostarczenia list prosimy o kontakt mailowy: 

m.woch4@wp.pl lub dobrowolnyzus@gmail.com

Przekazujemy również informacje dotyczące przesyłania do Komitetu list z podpisami

Ostateczny termin na złożenie zliczonych podpisów na listach pod projektem ustawy to 16 kwietnia 2023 roku. Jednak z uwagi na to, iż jest to ostateczny termin, kiedy podpisy, podkreślamy, muszą być już gotowe, sprawdzone i zliczone, wychodzimy z ogromną prośbą.

KOMITET INICJATYWY  PROSI O COTYGODNIOWE, SYSTEMATYCZNE I REGULARNE PRZESYŁANIE ZEBRANYCH PODPISÓW!!!

Informacja ta jest dla nas niezwykle ważna i wręcz kluczowa, ponieważ podpisy idące w tysiącach, nie będą dla nas możliwe do fizycznego sprawdzenia i zliczenia, kiedy przyjdą do nas wszystkie pod koniec terminu złożenia. Jeśli też mają Państwo czas, bardzo prosimy o wskazanie na oddzielnej kartce, dołączonej do przesyłki z listami poparcia dla inicjatywy, liczbę kartek z listami oraz orientacyjną liczbę podpisów – na pewno bardzo ułatwi nam to proces sprawdzania i liczenia złożonego w formie podpisu poparcia! Oczywiście jeśli mają Państwo taką możliwość, nie jest to absolutnie obligatoryjne. 

Jan Szumiał- prezes PFSSK

Wnioski PFSSK do sejmików wojewódzkich w sprawie wysokości opłat za egzamin praktyczny

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

29.01.23

Zwróciliśmy się, za pośrednictwem właściwych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do wszystkich 16 Sejmików Wojewódzkich, które na podstawie  ustawy z dn. 04.11.2022 o zmianie Ustawy Prawo o ruchu drogowym stały się władnymi  ustalania wysokości opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy wnoszonych przez osoby przystępujące do nich i wnioskowaliśmy o zróżnicowanie płatności za część praktyczną egzaminu w zależności, czy egzamin odbywa się pojazdem będącym w posiadaniu WORD, czy pojazdem podstawionym przez ośrodek szkolenia kierowców. Oczekujemy na rozpatrzenie naszych wniosków. Jako pierwszy, na nasze pismo, odpowiedział Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego informując o wszczęciu postępowania w tej sprawie.  

Jan Szumiał Prezes

Apel o poparcie wniosku o ustanowienie Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.01.23

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców wraz z Polską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców i Ogólnopolską Izbą Gospodarczą  Ośrodków Szkolenia Kierowców, doceniając zaangażowanie wszystkich instytucji i organizacji  zajmujących się edukacją  dla zwiększania bezpieczeństwa na polskich drogach zainicjowała  ustanowienie „Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach”, który byłby obchodzony 25 maja, w dniu, w którym w 1995 roku zawody Instruktor Nauki Jazdy i Instruktor Techniki Jazdy zostały wpisane do klasyfikacji zawodów specjalności. Wystąpiliśmy do 90 podmiotów z prośbą o poparcie petycji w tej sprawie, którą złożymy do Senackiej Komisji do Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Osoby, które uważają za zasadne nasze wystąpienie, prosimy o jego poparcie przez przesłanie na adres e-mail prezes.j.sz.pfssk@gmail.com swojej opinii.

Nowe opłaty za egzamin

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.01.23

Ze stron internetowych niektórych Urzędów Marszałkowskich można ściągnąć przygotowane do procedowania Uchwały Wojewódzkich Sejmików dotyczące zmian opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Przedstawiamy przykładowo przygotowany projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Opłaty za egzaminy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

12.01.23

Opracowano wspólny wniosek do Zarządu Związku Województw RP w sprawie wysokości opłat za egzaminy.

Vat w OSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

06.01.23

Odpowiadając na pisma z Urzędów Skarbowych w sprawie nie zgłoszenia niektórych Ośrodków Szkolenia Kierowców do opodatkowania VAT, zarząd GSOS postanowił wyjaśnić przedstawiony problem.

Życzenia prezesa PFSSK na Nowy Rok

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

29.12.22
Happy New Year 2023. Beautiful creative holiday web banner or flyer with red fireworks and Golden sparkling number 2023 on blue sky over sea

Życzenia Zarządu PFSSK na Święta i Nowy Rok

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.12.22

70 lecie działalności Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

09.11.22

W związku z 70 rocznicą rozpoczęcia działalności ITS w Warszawie, prezes PFSSK Jan Szumiał przesłał na ręce prof. dr hab. inż. Marcina Ślęzaka Dyrektora Instytutu list z gratulacjami za dotychczasowe osiągnięcia wraz z życzeniami na przeszłość dla Pana Dyrektora i całej kadry Instytutu.

List w załączeniu

20 lecie Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

26.10.22

W dniach 21-23 października 2022, w Nowym Adamowie, odbyła się jubileuszowa konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Radę Główną KSE.

Po przywitaniu uczestników jubileuszowej konferencji i zaproszonych gości przez Prezesa RG KSE Pana Tomasza Dziuganowskiego odbyło się wręczenie odznak honorowych KSE zasłużonym członkom stowarzyszenia i krótkie wystąpienia zaproszonych gości, składających na ręce prezesa KSE gratulacje i okolicznościowe listy.

 W konferencji oprócz członków organizacji wziął udział przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Naczelnik Wydziału Szkolenia Pan Bartosz Jabłonka, który przedstawił projekt przepisów zmieniających zasady wynagrodzenia egzaminatorów za przeprowadzanie przez nich egzaminów państwowych. W trakcie konferencji swoje wystąpienia mieli również: Pan Robert Dorosz- wice prezes RG KSE, egzaminator nadzorujący Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Przedstawił rozwiązania dotyczące zarządzania, nadzorowania i koordynacji procesu egzaminowania w jego WORD-zie. Panowie Michał Świtek i Mateusz Rusinowski ( radcy prawni) eksperci RG KSE  przedstawili analizę postępowań administracyjnych w przedmiocie zaskarżeń wyników i unieważnień egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy w oparciu o orzeczenia  sądów administracyjnych.

W drugim dniu konferencji, na terenie WORD Łódź, odbyła się prezentacja połączona z prelekcją i możliwością odbycia jazdy na terenie ośrodka oraz własnoręcznego sprzęgnięcia i rozprzęgnięcia zespołu składającego z naczepy i ciągnika siodłowego, przygotowana przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy firm: MAN, SCANIA i VOLVO. Udostępniono również do jazd testowych samochody z napędem elektrycznym marek: Dacia, Renault i Nissan, a także elektryczne pojazdy jednośladowe. Następnie odbyła się dyskusja, podczas której wymieniano spostrzeżenia, uwagi i wnioski związane z planowanymi i koniecznymi zmianami legislacyjnymi w regulaminach zadań egzaminacyjnych uwzględniając specyfikę pojazdów o napędzie elektrycznym m. in. sprawdzenie poziomu oleju w silniku, eco jazdy, hamowania z wykorzystaniem biegów. Poruszono także kwestię wpisania kodu do prawa jazdy w przypadku pojazdów o napędzie elektrycznym. Kolejnym tematem było omówienie zadania egzaminacyjnego dotyczącego  podłączania przyczepy i sposobu oceniania sygnalizowania kierunkowskazem wykonywania  manewru parkowania.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali i wzięli w niej udział prezesi: PFSSK Jan Szumiał; PIGOSK Krzysztof Szymański i OIGOSK Roman Stencel. Prezes RG KSE Pan Tomasz Dziuganowski i prezesi PFSSK, PIGOSK i OIGOSK wyrazili chęć dalszej współpracy i wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów  dotyczących szkolenia oraz przeprowadzania egzaminów państwowych, a także  wspólnego wypracowania propozycji zmian zapisów prawa, dostosowując je do realiów i zmieniających się technologii, mających wpływ na bezpieczeństwo na polskich drogach i przekazywanie ich do organów rządowych tj. ministerstwa, rządu i sejmu.

Jan Szumiał

Prezes PFSSK