Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Slider

V Motocyklowy Zlot Instruktorów i Egzaminatorów Skorzęcin 2021

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

04.07.21

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców zaprasza do udziału w V zlocie instruktorów i egzaminatorów, który odbędzie się w tym roku w Skorzęcinie od 10 do 12 września. Atrakcją tego zlotu będzie wspólny przejazd na motocyklach przez Gniezno i Biskupin oraz wieczorne grillowanie. Bogato wyposażone domki letniskowe z aneksem kuchennym zapewnią nam komfort pobytu. Zdjęcia zarezerwowanych domków można zobaczyć na stronie www.karolinkaskorzecin.pl/al–promienista.html.

W załączeniu przesyłamy druk zgłoszenia dla zainteresowanych uczestnictwem osób, które po wypełnieniu należy przesłać mailem na adres gsosk@wp.pl, albo zrobić jedynie zdjęcie i odesłać SMS-em na podane na ulotce numery telefonów. Wzięcie udziału w zlocie wraz z pobytem kosztuje każdą osobę 200 zł. Zapłacić należy przelewem do 31 sierpnia podając nazwisko z adnotacją „zlot” na konto bankowe GSOS o nr: 98 1090 2037 0000 0001 3059 3161

Franciszek Saługa
sekretarz Zarządu GSOS

Druk zgłoszenia do pobrania

Projekt rozporządzenia o egzaminowaniu jest gotowy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

23.06.21

W projekcie rozporządzenia o egzaminowaniu zaakceptowano 5 pozycji zmian postulowanych przez współpracujące branżowe organizacje PFSSK – PIGOSK – OIGOSK:

1. Uniemożliwiono zatrudnienie egzaminatora nadzorującego nie spełniającego wymogu minimalnego 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu egzaminów na każdą kategorię prawa jazdy.

2. WORD w okresach półrocznych ma przekazywać informację starostom o zdawalności osób za pierwszym podejściem do egzaminu państwowego.

3. Zmiana oceny pozytywnego sprzęgania przyczepy na egzaminie o uprawnienia B96 i na kat. B+E, zwiększono  odległość pomiędzy urządzeniem sprzęgającym przyczepę z pojazdem do 0,5 m.

4. W zadaniu egzaminacyjnym parkowania prostopadłego wjazd tyłem wyjazd przodem, pozostawiono do wyboru osobie egzaminowanej kierunek wjazdu z lewej albo z prawej strony.

5. Dla kat. C+E egzamin przeprowadzany ciągnikiem siodłowym z naczepą, poszerzono stanowisko zatrzymania pojazdu za łukiem z 4,5 m. do 5 m.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Portal OSK do 1 września 2021 r. bez zmian

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

16.06.21

Informujemy, że do dnia 1 września 2021 Portal OSK będzie udostępniany na dotychczasowych zasadach tj. wersja podstawowa bezpłatna oraz wersja rozszerzona z zachowaniem dotychczasowego cennika.

Komunikat zespołu PWPW

Komunikat z obrad Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

26.05.21

19 maja 2021 w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyły się inauguracyjne obrady w trybie §11 regulaminu Rady opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK, dalej Rada.
W obradach uczestniczyli:
Roman Stencel – Rzecznik Praw PPOSK,
Krzysztof Bandos – członek Rady, prezes PFSSK wskazany uchwałą XXII ZDS PFSSK nr XXII/07/2020 z 03.10.2020,
Michał Szypura – członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą Zarządu PIGOSK nr 373 z 08.07.2020,
Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK, jako zaproszony gość.

Pełna treść komunikatu z obrad do pobrania

Roman Stencel Rzecznik Praw Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców udostępnia

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

18.05.21

Odpowiedź Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na pismo z dnia 19 kwietnia 2021 r. dotyczące zmian Regulaminu dla podmiotów korzystających z Portalu OSK.

Pełna treść pisma

Hulajnogi elektryczne od 20 maja mają wreszcie własne uregulowania prawne

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

01.05.21

Wszystkie nowe przepisy mieszczą się w zmianach do ustawy Prawo o ruchu drogowym opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1348 i 2020. Zmianie uległo wiele nawet podstawowych definicji np. droga, uczestnik ruchu, pojazd silnikowy, ustąpienie pierwszeństwa pieszemu itd. Wprowadzono też nowe definicje: elektryczna hulajnoga, urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspomagające ruch.

W myśl nowych przepisów hulajnogami będzie można jeździć po ścieżkach rowerowych z maksymalną prędkością 20 km/h, po ukończeniu 10 roku życia i wyłącznie w pojedynkę.

Użytkownicy hulajnóg będą mogli skorzystać z chodnika, jeżeli chodnik zlokalizowany jest wzdłuż jezdni, na której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością wyższą niż 30 km/h. W takiej sytuacji kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych oraz bezwzględnie ustępować im pierwszeństwa. Nie można też transportować ładunków oraz przewozić innych osób.

Uznanie hulajnóg elektrycznych za pojazdy, wyłączając je z tzw. urządzeń transportu osobistego, skutkuje bezwzględnym zakazem korzystania z nich po spożyciu alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających. Za przyłapanie przez policję lub straż miejską na tym przewinieniu, będzie groziła grzywna, ale nie będzie to groziło utratą prawa jazdy.

II edycja ogólnopolskiego programu społeczngo „Mistrzowie w drodze”

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

30.04.21

Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Grupą Lotos realizuje drugą edycję ogólnopolskiego programu społecznego „Mistrzowie w drodze”. Ambasadorem akcji jest kierowca rajdowy, Wicemistrz Świata WRC2 – Kajetan Kajetanowicz. Program ma nie tylko edukować, ale i angażować młodych kierowców w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem działań zaplanowanych w ramach programu jest edukacja i promowanie bezpiecznej jazdy wsród młodych kierowców. Jednym z elementów programu „Mistrzowie w drodze” są szkolenia z doskonalenia techniki jazdy.

Ośrodki Szkolenia Kierowców mogą zarejestrować się na stronie https://www.brd.org.pl/mistrzowie-w-drodze do udziału w programie i zadbać o to, by ich kursanci przedłużyli proces szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

W pierwszej kolejności do udziału w programie „Mistrzowie w drodze” BRD zaprasza instruktorów nauki jazdy. To oni mają zachęcać swoich kursantów do udziału w aktywnościach z BRD. Kursant po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, by zakwalifikować się na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy, musi wypełnić test on-line, który będzie dostępny na stronie w terminie od 1 sierpnia do 5 września 2021 r.

Kierowcy, którzy kurs prawa jazdy mają już za sobą, ale od zdobycia uprawnień nie minęły jeszcze dwa lata, też mają szanse na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy.
Mogą wystartować w konkursie w którym należy przygotować i przesłać materiał promujący bezpieczną jazdę: film/mem/scenariusz/plakat. Prace konkursowe będą przyjmowane od 20 sierpnia 2021 do 20 września 2021 r. Na zwycięzców konkursu poza udziałem w szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy czeka zestaw niezbędnych akcesoriów samochodowych i BON NA PALIWO o wartości 500 zł

Zapoznaj się z:
– pismem Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego skierowanym do PFSSK
– regulaminem programu „Mistrzowie w drodze”
– zgłoszeniem dla OSK
– zgłoszeniem dla uczestników kursu na prawo jazdy

Tarcza Antykryzysowa 9.0

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.04.21

W piątek 16 kwietnia Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie o udzieleniu pomocy firmom szczególnie dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi – Tarcza Antykryzysowa 9.0 ( Dz.U. 2021 poz. 713). Rozszerzając dotychczasową ilość dotowanych branż, dodano jeszcze możliwość porównania spadku obrotów o 40% w lutym i marcu br. do lutego lub września 2020 r. O dofinansowanie przez trzy miesiące do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców, można ubiegać się od 26 kwietnia na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy. O zwolnienia z opłacania składek ZUS i świadczenia postojowe można składać odpowiednie wnioski przez portal PUE ZUS dopiero od 4 maja br.

Zestawienie wyników egzaminowania na prawo jazdy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

08.04.21

Wykonane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą OSK z Koszalina zestawienie wyników pracy wszystkich ośrodków egzaminowania, daje możliwość porównania wyników egzaminowania w każdym regionie Polski w okresie nawet kilkunastu lat. Ta dobrze wykonana praca daje pełny obraz wyników egzaminowania na każdą kategorię prawa jazdy. Zestawienie tak wielu danych w formie tabel oraz nawet graficzne przedstawienie  wyników, stwarza możliwość wyciągnięcia stosownych wniosków o egzaminowaniu na prawo jazdy. Wiele dodatkowych szczegółów można znaleźć również na tej autorskiej stronie www.izbaosk.eu/index.php/zdawalnosc-egzaminu-w-word-ach

Zdawalność egzaminów praktycznych kat. B prawa jazdy / na podstawie danych pozyskanych z 49 WORD-ów w latach 2006 – 2020
Wyniki egzaminów teoretycznych kat. B Word-ów w latach 2013 – 2020

Drakońska podwyżka obsługi portalu OSK

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

01.04.21

Portal OSK – aplikacja webowa umożliwiająca gromadzenie i przetwarzanie danych, związanych z prowadzeniem Ośrodka Szkolenia Kierowców, a także przekazywanie tych danych do Starosty, podnosi ceny dla OSK korzystających z portalu.

Nowy regulamin korzystania z Portalu