Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Co udało się zmienić, dzięki współpracy PFSSK, PIGOSK I OIGOSK w ciągu 24 lat.

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

Zmiany w przepisach DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA wynegocjowane W OKRESIE MINIONYCH 24 LAT, przez reprezentujące środowisko szkoleniowe organizacje: PFSSK, PIGOSK I OIGOSK.

Pamięć ludzka jest ulotna, a młodsze pokolenia instruktorów i kierowników ośrodków nie wiedzą o negocjacjach i konsultacjach prowadzonych przez przedstawicieli PFSSK, PIGOSK i OIGOSK na szczeblu ministerialnym, rządowym i z posłami RP w minionych latach, przyjmując zastane rozwiązania jako obowiązujące od zawsze, dlatego pragniemy przypomnieć jakie zmiany w zakresie szkolenia i egzaminowania weszły w życie w kształcie, na  który na drodze konsultacji i negocjacji, miały wpływ  wspomniane organizacje.

1 – Wyeliminowanie wprowadzania zmian w bazie pytań egzaminacyjnych, przynoszące jedynie korzyści materialne firmom wydawniczym , a narażające na  straty moralne i finansowe ośrodków szkolenia kierowców i osoby przystępujące do egzaminu.

2 – Możliwość uczestniczenia instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego.

3 – Możliwość przeprowadzania egzaminu państwowego na pojazdach OSK.

4 – Zmniejszenie wymagań dotyczących parametrów cyfrowych urządzeń rejestrujących przebieg części praktycznej egzaminu państwowego  w samochodach szkoleniowych  podstawianych przez OSK na egzaminy w WORD-ach,  

5 – Możliwość skrócenia czasu trwania części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli wszystkie zadania będą wykonane prawidłowo.

6 – Przeniesienie części  zadań egzaminacyjnych z placu manewrowego do ruchu drogowego,

7 – Umożliwienie przebywania w samochodzie szkoleniowym, podczas szkolenia, dodatkowo innego kursanta.

8 – Zmiana (powiększenie stanowisk)wymiarów placu manewrowego w zakresie prawa jazdy kategorii D.

9 – Możliwość uczestniczenia przedstawiciela środowiska szkoleniowego w  komisji przetargowej na zakup samochodów w WORD-ach.

10 – Zmiana (poszerzenie) wymiarów pasa ruchu dla kat: ”B” przy wykonywaniu zadania jazdy do przodu i tyłu po prostej i łuku pasem ruchu.

11 – Wprowadzenie nowego systemu państwowych egzaminów teoretycznych.

12 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji weryfikacyjnej pytań egzaminacyjnych.

13 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji  egzaminacyjnej na uprawnienia instruktora techniki jazdy.

14 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w  Wojewódzkich Radach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

15 – Udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w komisji egzaminacyjnej na uprawnienia instruktora nauki jazdy.

16 – Uregulowanie przepisów z zakresu uprawnień instruktora do szkolenia na nowopowstałe kategorie prawa „AM’ i „A2”.

17- Zmiana wzoru karty przeprowadzonych zajęć.

18 – Możliwość rozpoczęcia szkolenia w zakresie kat:  „BE” i „CE” po zdaniu egzaminu na kat: „B” i „C” nie posiadając jeszcze prawa jazdy na te kategorie.

19 – Zmiana przepisów dotyczących badania technicznego pojazdów nauki jazdy, wydłużenia okresu pomiędzy kolejnymi przeglądami z 6 miesięcy do 1 roku.

20 – Umożliwienie przeprowadzania egzaminu wewnętrznego przez instruktora wyznaczonego przez kierownika OSK, innego niż instruktor prowadzący.

21 – Odstąpienie od opodatkowania szkolenia podatkiem VAT.

22 – Możliwość przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego pojazdami wyposażonymi: w czujniki parkowania; tylną kamerę cofania; lusterka wsteczne automatycznie opuszczające się podczas cofania; system wspomagania ruszania pod górę.

23 – Skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie się egzaminu praktycznego do 15 minut.

24. 1)Wymóg dla kandydata na instruktora nauki jazdy na prawo jazdy kat: C i C+E 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu kat Ci C+E.

     2) Wymóg dla kandydata na instruktora nauki jazdy na prawo jazdy kat: D lub D+E 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób lub transportu osób w komunikacji miejskiej.

25. Pytania egzaminacyjne stosowane podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy i testach kwalifikacyjnych w transporcie drogowym opracowywane i weryfikowane przez komisję ds. weryfikacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez właściwego ministra.

26. Sprzęganie samochodu z przyczepą w czasie 15 min.

27. Kat: B+E,C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T możliwość zatrzymania się i ponowienia jazdy do przodu w czasie nie dłuższym niż 5 min.

28. Możliwość realizacji egzaminów praktycznych na kat. AM poza siedzibą WORD.

29. Powołanie Rzecznika praw OSK oraz Rady Doradczej Rzecznika.

30. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniami  związanymi z rynkiem samochodów osobowych (Łowicz- spotkanie z Prezesami tych organizacji).

31. Zmiana parametrów placu manewrowego oraz realizacji niektórych manewrów w zakresie kat. C i C+E szczególnie z użyciem pojazdu członowego.

32. Szereg zmian dotyczących szkolenia kierowców zawodowych. Między innymi – wiek samochodów, realizacja do końca 2024 roku programu szkolenia bez posiadania pojazdu z automatyczną skrzynią biegów, urealnienie wymogów w zakresie informatycznej obsługi procesu szkolenia kierowców zawodowych.

33. Zmiany przepisów dotyczące akredytacji w kierunku możliwości prowadzenia kursów dla kandydatów na instruktorów oraz warsztatów dla instruktorów do końca 2024 roku.

34. Wprowadzenie alternatywnych rozwiązań dających możliwość przystąpienia do kursu kandydatów na instruktorów w zakresie kategorii C, C+E i D, D+E bez posiadania uprawnień do szkolenia na kat. B.

35. Ujednolicenie wymogów dla samochodów szkoleniowych podstawianych w WORD w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego (kwestia odpowiedzialności posiadanie AC i innych).

Życie przynosi wiele nieoczekiwanych sytuacji, które mają wpływ na funkcjonowanie sytemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, a trzy wspomniane organizacje starają się reagować na zaistniałe potrzeby i postulować zmiany w prawie. Przykładem tego jest powstały już projekt, który ma nie długo być wdrożony, umożliwiający zdawanie egzaminu państwowego z kwalifikacji zawodowej w języku ukraińskim.

Wkrótce przypomnimy postulaty środowiska szkoleniowego wypracowane przez zespół doradczy przy Dyrektorze Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie  Infrastruktury w ubiegłych latach oczekujące na realizację.

Prezes PFSSK Jan Szumiał

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najnowszy
Najstarszy Najczęściej głosowano
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Stefan
1 rok temu

Należy dodać jeszcze ten sukces:
kat: A2 – możliwość stosowania do szkolenia motocykli o pojemności silnika pow. 250 ccm zamiast 400 ccm – mniejsza masa motocykla co przynosi korzyść dla sporej części pań – kursantek.