Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: December 2021

System wynagradzania egzaminatorów do zmian

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.12.21

Popieramy inicjatywę Komitetu Egzaminatorów RP dot. zmian systemu wynagradzania egzaminatorów oraz ustalania zasad i wysokości opłat za egzaminy państwowe osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
W pełni podzielamy argumentację zamieszczoną w uzasadnieniu Petycji 2021.
W/w organizacje społeczne skupiają przedsiębiorców i instruktorów, którzy codzienną pracą i ogromnym zaangażowaniem wpajają wiedzę oraz kształtują umiejętności niezbędne do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze kierującego pojazdem, a także decydują o stopniu przygotowania osoby do realizacji zadań wymaganych i ocenianych podczas egzaminu państwowego. Naszym zdaniem tylko egzaminator satysfakcjonująco wynagradzany, dobrze wypoczęty i pozytywne zmotywowany do pracy jest gwarantem sprawiedliwej i obiektywnej oceny osoby egzaminowanej oraz efektów pracy instruktora i osk.

Pismo popierające PETYCJĘ 2021 z 16 września 2021 ws. zmian i wykreowania nowego systemu opłat egzaminacyjnych oraz wynagradzania egzaminatorów prawa jazdy

Szkolenia dla kierowców zawodowych na odległość

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.12.21

Szkolenia dla kierowców zawodowych, w tym szkolenia okresowe w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu mogą być prowadzone tylko przez ośrodek szkolenia, który nieprzerwanie od co najmniej 3 lat działa w zakresie odpowiedniego bloku programowego. Pogląd na sprawę Ministerstwa Infrastruktury przedstawiony na nasze zapytanie z dnia 8 listopada 2021 r.

Pismo z Ministerstwa Infrastruktury do pobrania

Kartka świąteczna

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

12.12.21