Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: October 2019

FORUM INSTRUKTORÓW – „Czas na konkrety” – Zbigniew Muszyński SOSK Warszawa

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

31.10.19

23 października Komitet Redakcyjny projektu ustawy o SZIE wydał oświadczenie, że jest zaniepokojony rosnącą krytyką, w tym również poprzez szerzenie nieprawdziwych informacji. Problem w tym, że projekt ustawy jest zbiorem haseł i ogólników, a autorzy milczą, na publicznie zadawane pytania. To zawsze wzbudza niepokój i podejrzenia, że nie wszystko będzie tak, jak głoszą lotne hasła.

Z treści oświadczenia nie wynika :

  • jakie praktyczne narzędzia mają spowodować wzrost kompetencji instruktorów, i skąd pewność, że przyniosą zakładany skutek?
  • jakie są dowody, że nowe narzędzia przełożą się na wyższy poziom szkolenia, i wzrost BRD. Dotychczas nikt w żadnych badaniach nie wykazał że wypadki spowodowane są złym szkoleniem.
  • natomiast, wszędzie mówi się o ŚWIADOMYM naruszaniu przepisów, przekraczania prędkości, nie stosowaniu się do znaków i przepisów, jeździe po spożyciu alkoholu itp. Za przekroczenie prędkości o 19 km/h grozi mandat w wysokości 100 zł, czy to kogoś wzrusza?
  • w jaki sposób samorząd zamierza wpłynąć na oczyszczanie środowiska, podnieść poziom uczciwości i etyki zawodowej?  Czy tylko poprzez rozbudowany system represji? W projekcie ustawy aż jedna trzecia artykułów dotyczy właśnie systemu kar i dyscypliny. Skąd pewność, że zapisy te nie zostaną użyte w złym celu., przecież wiemy , że OSK działają w warunkach ostrej konkurencji.
  • ilu urzędników będzie trzeba zatrudnić w każdym z organów samorządu, żeby móc osiągnąć planowane cele?
  • biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, jakie są planowane koszty funkcjonowania samorządu? Uważam, że nie można zasłaniać się tym, że o wszystkim zadecydują wybrane władze. Każdy przedsiębiorca wie, że jak się za coś bierze to musi sporządzić biznesplan. Tak i tu musi być przedstawiona jakaś symulacja wielkości organizacji i analiza ekonomiczna. W przeciwnym razie skaczemy do basenu, w którym nie wiadomo czy jest woda.

Początkowo, inicjatorzy samorządu zaczęli realizować swój projekt na bazie krytyki istniejących społecznych organizacji branżowych. Federacja i stowarzyszenia, jako reprezentanci środowiska, nie zostały zaproszone do współpracy, przy opracowaniu projektu ustawy. .Dziś nieufność i wzajemne pretensje raczej nie są budujące dla obu stron. Wiele osób w naszym środowisku nie wierzy, że stworzenie samorządu poprawi ich sytuację zawodową, czy zwiększy bezpieczeństwo na drogach. Uważam, że nadszedł czas, w którym inicjatorzy samorządu powinni pokusić się o napisanie rzetelnego opracowania na temat szczegółów funkcjonowania samorządu, w tym m.in. odpowiedź na postawione przeze mnie, ale też innych kolegów pytania. Tylko w ten sposób dyskusja może przenieść nas na inny, merytoryczny poziom. Bez konkretów polemika przypomina smutne widowisko wzajemnych oskarżeń, które coraz bardziej skłócają nasze środowisko.  Inicjatorzy SZIE muszą zejść z poziomu haseł, że będzie lepiej, mądrzej, bezpieczniej, na poziom profesjonalnych wyliczeń, które uprawdopodobnią stawiane przez nich tezy. Myślę że to warunek dla powszechnej akceptacji projektu.

Zbigniew Muszyński

Stanowisko PFSSK, PIGOSK i OIGOSK odnośnie inicjatywy FZWD i PKE ws Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów /SZIE/

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

28.10.19

Stanowisko trzech organizacji wypracowane na I Wspólnej Konferencji 19.10.19

Dokument w formacie pdf    –   KonferencjaWspolna20191019Stanowisko,wsSZIE

Relacja z I wspólnej konferencji PFSSK, PIGOSK i OIGOSK – 19.10.19

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

24.10.19

W dniu 19.10.2019   odbyła się I Wspólna Konferencja Szkoleniowa zorganizowana przez

PFSSK, PIGOSK, OIGOSK pt. „Rzetelna wiedza=efektywne szkolenie”.

Na miejsce spotkania wyznaczono  Kompleks Gastronomiczno- Hotelowy GÓRSKI w miejscowości Proszenie koło Piotrkowa Trybunalskiego.

Prezes PFSSK Pan Krzysztof Bandos zabierając głos, przywitał obecnych na sali, i zapowiedział inaugurację pierwszego z cyklicznych corocznych spotkań . Poruszył temat braku zgody na wszechobecną krytykę nas, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów za złe szkolenie i egzaminowanie . Stwierdził że my instruktorzy nie możemy ponosić odpowiedzialności za rosnącą liczbę wypadków i kolizji, oraz za to, jaką drogą  pójdzie przyszły kierowca. Niestety brak naszemu środowisku przebicia politycznego. Federacja wielokrotnie ponawiała starania ,wskazując uwagi do istniejących przepisów, wykazując chęć współpracy przy tworzeniu zmian już w istniejących. Za każdym razem słysząc, że tak, ale nie teraz , później / wśród kierujących jest wielka rzesza wyborców, a więc może nie należy ich drażnić/.Dlatego też dobrze, że możemy w tak dużym gronie omówić nasze problemy.

Po powitaniu gości i uczestników konferencji rozpoczęła się merytoryczna część spotkania:

Pan Marek Staszczyk, Prezes KSD WORD dyr. WORD Toruń, w swoim wystąpieniu skoncentrował się na zapoznaniu środowiska szkoleniowego ze zmianami prawnymi w kwestii egzaminowania wchodzącymi w życie 1.01.2020. Omówił nowy model organizacji i planowania egzaminów oraz aktualną sytuację ośrodków egzaminowania.

Pan Robert Dorosz MORD Tarnów, przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów przedstawił. krótką prezentację o zmianach prawnych w egzaminowaniu od 1.lipca br.

Pan Tomasz Żmuda- przedstawiciel Brokerskiego Biura Ubezpieczeń Regis Mediator z Koszalina. wypowiedział się na temat problemów ubezpieczeniowych  w OSK,  w sytuacji kolizji pojazdów leasingowanych. Wskazał na problemy przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych dla pojazdów leasingowych,

Najbardziej oczekiwanym tematem konferencji było zaawansowanie prac nad aktualnym projektem Ustawy ws. SZIE i projektami regulaminów, Zaproszono do udziału w konferencji Pana Tomasza Matuszewskiego- przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego projektu Ustawy ws. SZIE. Z wielkim rozczarowaniem przyjęto nieobecność przewodniczącego KR. Przesłał on do organizatorów list z przeprosinami, uzasadniając niemożność swojej obecności na konferencji koniecznością udziału w  innym zaplanowanym wcześniej spotkaniu. .Organizatorzy chcąc zastąpić nieobecnego Pana Tomasza Matuszewskiego, wystosowali pismo z zaproszeniem do Pana Mariusza Sztala. Jednak i ten przedstawiciel SZIE nie był zainteresowany spotkaniem z naszym środowiskiem, wystosowując pismo pełne zarzutów pod adresem organizatorów. Nie mniej znalazł czas na obserwację obrad Kongresu, w relacji umieszczonej przez jednego z obecnych na sali za pośrednictwem Internetu i na napastliwy i niewybredny komentarz pod adresem uczestników konferencji.

Prezes OIGOSK Pan Roman Stencel przedstawił symulacje ewentualnych składek do SZIE.

Zaproszono również przedstawiciela Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, – który miał wypowiedzieć się na temat, zmian prawnych w zakresie szkolenia i egzaminowania.. Niestety przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury nie przybył przesyłając list z przeprosinami.

Po wystąpieniach prelegentów rozpoczęła się dyskusja na temat inicjatywy powołania samorządu.

Zabierający głos zwracali uwagę na zagadnienia związane z  działaniami tzw. grupy inicjatywnej SZIE, badaniem opinii instruktorów, analizie efektów działania istniejących już samorządów zawodowych, kosztów jakie generuje działalność samorządów.

Po przeanalizowaniu działania samorządów: architektów i pielęgniarek wynika jasno, że te twory są ukierunkowane na maksymalizację zysków dla osób pracujących dla tych organizacji, jednocześnie do minimum ograniczając możliwość wpływu członków na kierunki działania swoich samorządów.

Samorządy dotychczas powstałe nie wyeliminowały patologii w środowisku zawodowym. Mimo ideałów z jakimi wychodzą, dalej mamy afery wśród lekarzy, prawników oraz innych grup zawodowych.

Samo przystąpienie do samorządu nie powoduje nagłego podniesienia kwalifikacji, wyjątkowej transparentności działań, podniesienia etyki zawodowej, zwiększenia efektywności pracy, podniesienia prestiżu zawodowego.

Prezes SOSK odczytał list wystosowany do PIGOSK, OIGOSK , PFSSK, z którego wynika absolutny brak zgody na samorząd w takiej formie .

Podczas dyskusji padła propozycja z sali aby przeprowadzić glosowanie wśród zebranych w temacie zgody na powstanie samorządu.

Na 130 osób biorących udział w głosowaniu: 129 było na „NIE”,1 była na „TAK”

W konkluzji konferencji należy uznać, że nie ma naszej zgody na założenie samorządu zawodowego w proponowanym kształcie

Sprzeciwiamy się ODGÓRNEJ inicjatywie mającej na celu zaspokojenie emocjonalnych potrzeb pojedynczych osób.

 

Na tym konferencję zakończono.

 

Relacja

Marzena Franiewska SOSK Warszawa

 

 

 

Dwie odpowiedzi na pismo Zarządu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym w sprawie kształtu SZIE

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

16.10.19

Przytaczamy dwie opinie adresatów tzw. konsultacji w sprawie kształtu SZIE, a przed nimi pełna lista adresatów pisma:

– Automobilklub Polski
– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
– DEKRA Polska Sp. z o.o.
– Fundacja „JEDŹ BEZPIECZNIE”
– Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
– Fundacja PL
– Fundacja S.O.S. Odpowiedzialne Szkoły Jazdy
Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia
– Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
– Instytut Transportu Samochodowego
– Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD
– Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD
– Liga Obrony Kraju – Zarząd Główny
Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców
– Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
– Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK
– Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego
– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.pl
– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Uczestników Ruchu Drogowego Świadomy-Bezpieczny
– Opolskie Stowarzyszenie Instruktorów
– Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Bemowo
– Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
– Polska Izba Gospodarcza OSK
– Polska  Izba Firm Szkoleniowych
– Polska Unia Transportu
– Polski Związek Automobilowy
– Polskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy
– Pomorskie Stowarzyszenie Instruktorów Nauki Jazdy
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne
– Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Regionalne Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w Bydgoszczy
Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
– Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Pile
Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Sieradzu
– Stowarzyszenie Instruktorów i Szkół Nauki Jazdy ELKA w Wałbrzychu
Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców  w Lublinie
– Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie
Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie
Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego
– Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPINKA
– Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce
Stowarzyszenie Właścicieli i Instruktorów OSK MOST w Skierniewicach
– Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców
– Stowarzyszenie Właścicieli OSK i Kandydatów na Kierowców AUTOS w Łodzi
Stowarzyszenie Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców w Gorzowie Wielkopolskim
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów
– Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
– Związek Powiatów Polskich
– Związek TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA
– Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

 

Witam Szanowną Panią Bożenkę i pozostałych adresatów.
Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców z Krakowa, zgłaszała wielokrotnie postulaty naszych członków oraz środowiska szkoleniowego kierowców z Małopolski, że nie można łączyć instruktorów z egzaminatorami, bowiem instruktorzy sprzedają „towar” a egzaminatorzy go kupują, lub nie kupują – dla tego zdarzają się różne sytuacje korupcyjne.
My postulujemy, aby egzaminator państwowy był odpowiednio wykształcony i nie zależny od pracodawców oraz posiadał swoje własne biuro, jak poseł, sędzia, prokurator, czy notariusz.
Natomiast propozycja stworzenia jeszcze jednej organizacji zrzeszającej instruktorów nauki jazdy – mija się z celem, bowiem środowisko szkoleniowe jest coraz biedniejsze i nie stać ich na płacenie składek członkowskich oraz różnych opłat z tym związanych.
Ta branża już upada i całkiem upadnie, po wprowadzeniu zapisów, że kursant do egzaminu może uczyć się samodzielnie w rodzinie bez konieczności uczestniczenia w wykładach (co już jest) i bez obowiązku brania lekcji w szkołach jazdy.
Takie zasady już od dawna obowiązują w niektórych krajach UE.
Jeżeli już, to proponujemy – na bazie istniejących organizacji branżowych stworzyć „coś” np. zrzeszenie, co pozwoli jednym głosem mówić i potrafi skutecznie rozmawiać z „ustawodawcami” i wdrażać odpowiednie przepisy.
Warto zastanowić się nad przedstawionym głosem, aby bez dodatkowych obciążeń finansowych realizować nasze wnioski i postulaty.
Życzę owocnych obrad oraz pełnego sukcesu w dążeniu do celu, dla dobra całej branży szkoleniowej.

Ps.
Naszą opinię można opublikować.

To zły  adresat…powinno być ministerstwo, nasza federacja i izby gospodarcze

  Należało dodać , że takie organizacje instruktorów istnieją w regionach już od ponad 25 lat wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców, gdzie w Statucie jest współpraca z egzaminatorami. Wiadomo, że nasze organizacje były dyskryminowane przez WORD-y , a egzaminatorom zabroniono witać się z instruktorami w ramach walki z korupcją. Jak to wyszło ?  Afera goni aferę. Teraz w „Komitecie”  dla samorządowców  widzimy  tych samych sprawców  wadliwego systemu szkolenia i egzaminowania  kierowców  w Polsce ( nb. nie spotykanego nigdzie w Europie). To nie integracja – a rozbicie  już  i tak  wątłego środowiska , o którym pisze pan prezes T. Szewczyk.

Pozdrawiam
Janusz Ujma