Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Viewing posts from: July 2022

Karta rowerowa – czy lekcje wychowania komunikacyjnego w szkole w dostatecznym stopniu przygotowują uczniów do zdania egzaminu na kartę rowerową i później do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym?

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.07.22

Często i wiele mówi się o zapewnieniu bezpieczeństwa młodemu pokoleniu a także odpowiedniego jego uświadomienia o zagrożeniach występujących na drodze oraz właściwego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym, również prawidłowego korzystania z infrastruktury drogowej przeznaczonej dla nich

Niektórzy rodzice lekceważą obowiązek posiadania przez dzieci, które ukończyły 10 rok życia, karty rowerowej, uważając że jest niepotrzebna ponieważ dziecko najczęściej jeździ pod ich opieką lub albo po podwórku lub drogach o małym ruchu, że policjant nie ukarze dziecka mandatem, że kierowcy powinni zachować odpowiednie środki  ostrożności względem dzieci i to oni ponoszą odpowiedzialność w razie jakiegoś zdarzenia z udziałem młodocianego.

W szkołach w ramach zajęć praktyczno-technicznych w klasie IV szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia zwane „Wychowaniem Komunikacyjnym”. Materiał opracowany jest prawidłowo pod względem pedagogicznym i metodycznym, ale nie w wystarczającym  stopniu przekazuje wiedzę niezbędną do zdania egzaminu, a później zgodnego z przepisami poruszania się po drodze. Treści w podręcznikach szkolnych nie są aktualizowane, a jeżeli już, to z dużym opóźnieniem,  nie nadążają za zmianami zachodzącymi w przepisach ruchu drogowego. Ostatnie 5 lekcji z wychowania komunikacyjnego przed egzaminem na kartę rowerową powinno mieć charakter podsumowujący uwzględniający wszystkie, a szczególnie nowo wprowadzane, przepisy dotyczące rowerzystów.

Brakuje również zajęć praktycznych prowadzonych w szkole, pozostawiając problem edukacji praktycznej rodzicom. Tu rodzi się pytanie – gdzie świadomi rodzice, w bezpiecznych warunkach, mogliby doszkolić swoje dziecko, żeby przystępując do egzaminu praktycznego było odpowiednio przygotowane?

W ramach szkolenia dziecko powinno mieć zapewnioną możliwość, w wymiarze co najmniej 2 godzin lekcyjnych w okresie przedegzaminacyjnym odbycia pod okiem fachowym: nauczyciela, instruktora, egzaminatora, szkolenia praktycznego w miasteczku ruchu drogowego utworzonym przez samorządy regionalne, z odpowiednio rozrysowanymi różnego rodzaju skrzyżowaniami i ustawionymi znakami drogowymi. Prawdopodobnie radni gmin, dzielnic, starostw, powiatów stwierdzą, że  w kasie brak środków finansowych na ten cel, że są ważniejsze potrzeby. A może wspomoże je w tym resort: oświaty, zdrowia, czy infrastruktury? Instruktor mógłby być zatrudniany okresowo w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień przez wydział oświaty w poszczególnych w urzędach starostw, gmin. Tu zapewne pojawią się głosy, iż są miasteczka, wybudowane za duże pieniądze, które są zamknięte i świecą pustkami. Może o tym decyduje fakt, iż często takie miasteczka oddalone są od szkół kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, na które dzieci ze szkół, aby się do nich dostać, musiałyby poświęcić cały dzień, dlatego wykorzystywane są tylko do wyjątkowych akcji. Nam zależy na miasteczkach usytuowanych w pobliżu szkół, żeby tętniły życiem, korzystały z nich szkoły w ramach lekcji do zajęć praktycznych oraz indywidualnie korzystali rodzice z dziećmi, a nie stały martwe. Są co najmniej dwa sposoby takiego zorganizowania miasteczek rowerowych, aby korzystanie z nich było ułatwione dla lokalnej społeczności, a ich przygotowanie nie pociągało nadmiernych kosztów. W gminach czy dzielnicach miast, gdzie znajdzie się grupa świadomych obywateli: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół może powstać projekt stacjonarnego miasteczka rowerowego, który stanie do konkursu w Budżecie Obywatelskim, z którego po wygranej projektu, uzyskane będą środki na jego budowę.

Niektóre szkoły dysponują terenem przy szkole, na którym jest możliwe rozrysowanie takiego miasteczka na stałe, a na czas szkolenia poustawianie odpowiednio znaków drogowych, co nie pociąga za sobą zbyt dużych kosztów.

Niezależnie z jakich środków powstałby taki obiekt, to bezspornym jest fakt, że tego typu szkolenia na pewno miałyby znaczny wpływ na umiejętności i oswojenie przygotowującego się do egzaminu ze znakami występującymi na drodze i odpowiedniego obserwowania sytuacji drogowych.

Nie idźmy na łatwiznę twierdząc, że właściwego zachowania na drodze nauczą rodzice. Nie nauczą. Często widać kierowców lekceważących przepisy i dzieci obserwujące jak postępuje tatuś lub mama, a później biorący z nich przykład. Problem najczęściej uwidacznia się dopiero w chwili jakiegoś nieszczęścia, kiedy okaże się że dziecko jadące bez uprawnień rowerem nie otrzyma odszkodowania za odniesione obrażenia, a rodzice zostaną ukarani za brak nadzoru nad młodocianym. Może się zdarzyć, że w przypadku dojścia do wypadku z udziałem dziecka, rodzice będą próbować winą obarczać szkołę za niedostateczne wyszkolenie.

W ostatnim czasie ze względu na powstanie nowych urządzeń służących do poruszania się po drodze tj.: hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego(UTO), dobrze byłoby stworzyć  również możliwość  szkolenia praktycznego w bezpiecznym miejscu na tego typu urządzeniach.

Właściwym posunięciem byłoby opracowanie i stworzenie ujednoliconych pytań egzaminacyjnych na kartę rowerową przez grupę specjalistów w całej Polsce. Słyszę często o błędnych, niejednoznacznych pytaniach lub zawartych w nich odpowiedziach. Nie będę ich przytaczał żeby nie wchodzić w polemikę z ich autorami.

Warto zastanowić się co jest ważniejsze? Wybudowanie bulwaru, ukwiecenie ulic w celach estetycznych, postawienie pomnika, czy jednak odpowiednie wyszkolenie dzieci-rowerzystów żeby nie dochodziło do wypadków z ich udziałem?

Dlatego warte pochwały i wsparcia są wszelkie inicjatywy obywatelskie zmierzające do powstawania ogólnodostępnych miasteczek rowerowych, z których nieodpłatnie mogłyby korzystać zarówno zorganizowane grupy uczniów, jak i rodzice ze swoimi pociechami.

Polska nadal przoduje w Europie w ilości zdarzeń i ofiar na drodze.

Nie przerzucajmy się,  kto powinien zająć się tym i rozwiązać problem. Zacznijmy działać wspólnie dla dobra wszystkich.

Jan Szumiał Prezes PFSSK i SOSK Warszawa

7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

17.07.22

W dniu 7 sierpnia 2018 roku odbyło się forum, w którym wzięło udział 15 akcjonariuszy organizacji skupiających instruktorów nauki jazdy, właścicieli szkół oraz instytucji i fundacji współpracujących ze środowiskiem szkoleniowym. Podczas tego forum wystąpiono do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polski o wpisanie Dnia Instruktora Nauki Jazdy do katalogu oficjalnych świąt branżowych ( załączeniu)

Senatorowie uczestniczący w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podczas posiedzenia w dniu 28 maja 2019 roku nie podzielili argumentów podniesionych w petycji i zdecydowali o nie podejmowaniu dalszych prac nad nią.

Zgodnie ze złożoną obietnicą podczas tegorocznego zjazdu PFSSK ponowimy petycję  do Marszałka Senatu RP o wpisanie Dnia Instruktora Nauki Jazdy do katalogu oficjalnych świąt branżowych.

Mimo negatywnej, krzywdzącej opinii o nas i naszej trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy, jak niektórzy mówią misji, mającej bardzo duży wpływ na przygotowanie przyszłych uczestników ruchu i podnoszenie ich kwalifikacji a przez to bezpieczeństwo na polskich drogach, zachęcam w okolicach dnia 7 sierpnia do zamanifestowania spójności naszego środowiska  przez  spotkania instruktorów w regionach w zależności od możliwości np. wspólne ognisko z kiełbaskami, jakieś konkurencje sprawnościowe lub w inny sposób, jeżeli ktoś ma ciekawy pomysł oraz oznakowanie pojazdów szkoleniowych. Pokażmy, że potrafimy się jednoczyć  i dążyć do uzyskania należnego naszemu środowisku szacunku , uznania i powagi.

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie przy udziale Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz wsparciu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców organizuje tegoroczne obchody w dniu 8 sierpnia pod hasłem: „ Wielka bitwa instruktorów”, odbędzie się przejazd z Warszawy do Otwocka, gdzie instruktorzy stoczą bitwę na kulki z farbą, odbędą się również próby sprawnościowe na trolejach i z talerzem , a następnie ognisko z pieczoną kiełbaską. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli władz i instytucji współdziałających z naszym środowiskiem.

Czekamy na informację, jak ten dzień będzie wyglądał w Waszych regionach  lub relację z tego jak świętowaliście ten ważny dla nas dzień.

Jan Szumiał- Prezes PFSSK i SOSK Warszawa

Zaproszenie SOSK w Warszawie na obchody Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

10.07.22

Z okazji DNIA INSTRUKTORA NAUKI I TECHNIKI JAZDY Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców i przy udziale Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców zapraszają na WIELKĄ BITWĘ INSTRUKTORÓW. W tym roku 8 SIERPNIA organizujemy aktywne świętowanie w formie rywalizacji w dwóch konkurencjach. Pierwsza to gra w PAINTBALL. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie drużyny i na terenie dawnego hotelu oraz w leśnym plenerze będą walczyć na kulki z farby. Wielu z nas będzie miało okazję przypomnieć sobie stare dobre czasy poligonów w wojsku. Druga konkurencja, którą rozegramy równocześnie, będzie dla tych, którzy z usposobienia są pacyfistami, i chcą się sprawdzić w umiejętnościach precyzyjnego prowadzenia pojazdu. Rywalizacja będzie polegała na pokonaniu toru jazdy pojazdem na TROLEJACH z dodatkowo przymocowanym TALERZEM STEWARTA. Po zakończeniu obu konkurencji wszyscy spotkamy się przy ognisku, gdzie przy aromacie pieczonych kiełbasek pojawi się świetna okazja do miłych rozmów, wspomnień i wymiany poglądów  na tematy nurtujące nasze środowisko.

  8 sierpnia 2022 r. – program imprezy

10.00 – zbiórka na parkingu przy Stadionie Narodowym w Warszawie, wzdłuż Alei Zielenieckiej,  a następnie przejazd w kolumnie do Otwocka, na ul. Armii Krajowej 56, na teren dawnego hotelu Pol Hot.

11.30 – początek trwających równocześnie zawodów w dwóch konkurencjach:

         1. Paintball – uczestnicy zostaną podzieleni na dwie drużyny i stoczą ze sobą półtoragodzinną bitwę na kulki z farbą. Cały sprzęt i odzież ochronną zapewnia organizator. Osoby spoza stowarzyszenia płacą 90 zł, członkowie biorą udział nieodpłatnie.

         2. Konkurs sprawnościowy jazdy samochodem na placu manewrowym z użyciem trolei i talerza Stewarta. Niezbędny sprzęt zapewni SOSK Warszawa.

         Dla zwycięzcy cenna nagroda !

  Ok. 13.00 rozpocznie się spotkanie integracyjne przy ognisku.

Szykuje się pyszna zabawa, na którą zapraszamy zarówno instruktorów, właścicieli OSK, jak również przedstawicieli urzędów i instytucji współpracujących ze środowiskiem szkoleniowym.

    Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału do 28 lipca  mailem na adres sosk@sosk.waw.pl z deklaracją wyboru konkurencji.