Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Działania w imieniu i na rzecz PFSSK w okresie od 19 marca 2022 do 16 marca 2023

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

Sprawozdanie Prezesa Jana Szumiał z działalności Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców za okres 19 marca 2022- 16 marca 2023

Szanowni Państwo

Okres w którym przyszło mi  przewodniczyć Federacji, ze względu na zachodzące zmiany  kierownicze i kadrowe w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, nie sprzyjał współpracy z MI .

Objęcie kierownictwa departamentu przez Panią Renatę Rychter, która przeszła z Inspekcji Transportu Drogowego , likwidacji dotychczasowego wydziału ds. szkolenia i egzaminowania w ramach restrukturyzacja departamentu,  utworzenie nowych wydziałów, powołania nowych naczelników , w większości młodych osób nie mających dotychczas styczności z zagadnieniami występującymi w tej branży i problematyką szkoleniową.

Współpraca PFSSK, PIGOSK i OIGOSK z Departamentem Transportu Drogowego właściwie jest nawiązywana od nowa.

A mimo to nowo powołany Zarząd PFSSK miał czym się zajmować.

Do najważniejszych i najpilniejszych należy zaliczyć:

1. Uaktualnienie wpisów reprezentacji PFSSK w Krajowym Rejestrze Sądowym, co było możliwe dopiero po całkowitym  zebraniu, podpisaniu i złożeniu w Sądzie odpowiedniego zgłoszenia zmian we władzach Federacji. Ostatni wpis miał miejsce w 2018 roku. W 2019 roku mimo zmian Zarządzie nie dokonano uaktualnienia w KRS

2. Uaktualnienie w rejestrze bankowym osób mających uprawnienia do podejmowania decyzji w operacjach finansowych. Ostatnia aktualizacja miała miejsce jeszcze podczas gdy Prezesem PFSSK był Pan Krzysztof Szymański

Zmieniłem konto bankowe na „SONATA 5000” w wyniku czego obsługa konta, karta płatnicza jest nieodpłatna. Warunek jest tylko jeden, nie możemy zejść z saldem poniżej 5000 zł.

3. Zrezygnowałem z obsługi księgowej dotychczasowego biura rachunkowego, za  którą płaciliśmy co miesiąc 300 zł, a podpisałem umowę o świadczeniu usług z innym biurem rachunkowym tj.: IMA TAX w Warszawie, które będzie sporządzać roczne sprawozdania finansowe  i zeznania CIT-8 za sumę 300 zł +VAT.

Czym jeszcze zajmowaliśmy się?

30 marca 2022r.  w ramach podpisanej przez wcześniejsze władze PFSSK  umowy o współpracy wystąpiliśmy wspólnie z PIGOSK i OIGOSK do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera o przesunięcie o trzy miesiące terminu wejścia w życie zmian w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

31 marca 2022r.  składając gratulacje Pani Renacie Rychter powołania jej na stanowisko Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego poprosiłem w imieniu Zarządu PFSSK  o spotkanie w celu przybliżenia problemów nurtujących środowisko szkoleniowe.

– 5 kwietnia 2022r.  uczestniczyłem w „Okrągłym stole”, w którym udział brało większość organizacji i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem na drodze

– 5 kwietnia 2022r.  poinformowałem Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka o zmianach we władzach PFSSK

– 21 kwietnia 2022 r. pożegnaliśmy długoletniego, aktywnego działacza PFSSK, w okresie  od 1994r. – 2016r. Prezesa Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców w Gorzowie Wielkopolskim Władysława Drzazgę

-23 maja 2022r. zwróciliśmy się do Dyrektora Transportu Drogowego Pani Renaty Rychter z wnioskiem i propozycją pilnych, doraźnych działań Ministerstwa Infrastruktury dla poprawienia sytuacji w szkoleniu kierowców zawodowych

– 28 lipca 2022r.  wystąpiłem do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury z wnioskiem o udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego w pracach grupy doradczej rozpatrującej postulaty egzaminatorów ponieważ miały być także poruszane sprawy dotyczące przeprowadzania egzaminów.

– 7 sierpnia 2022r. wspólnie z SOSK Warszawa zorganizowałem obchody Dnia Instruktora Nauki Jazdy. Z przykrością muszę stwierdzić, że odzew na prośbę o informowanie o podjętych działaniach, wśród Stowarzyszeń będących członkami PFSSK, był znikomy.

– 9-11 września 2022r.  uczestniczyłem w zorganizowanym przez GSOS w Katowicach pod patronatem PFSSK VI Zlocie Motocyklowym Instruktorów i Egzaminatorów w Uniejowie

– 16-18 września 2022r. uczestniczyliśmy wraz z V-ce Prezesem Grzegorzem Łapetą w konferencji szkoleniowej PIGOSK w Lubniewicach.

– 22 października 2022r. uczestniczyłem w obchodach 20-lecia zawiązania się Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów  połączonych z pokazem manewrów oraz złączania  rozłączania zespołu pojazdów składających z ciągnika siodłowego i naczepy a także  pojazdów jednośladowych i osobowych z napędem elektrycznym.

– 26 października 2022r. złożyłem w imieniu Zarządu PFSSK  pozytywną opinię  dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Jednocześnie stwierdziliśmy z przykrością pominięcie naszej organizacji w rozdzielniku jednostek poproszonych o konsultacje społeczne.  W  rozdzielniku ( w załączniku) uwzględniono tylko 6 podmiotów.

-2 stycznia 2023r. wystąpiłem do Zarządu UNIQA TU S.A za pośrednictwem Brokerskiego Biura Ubezpieczeń REGIS Mediator Pana Tomasza Żmudy o wsparcie finansowe w organizacji Konkursu: „ Instruktor Roku 2023” który odbędzie się 2-3 czerwca 2023r. w Białymstoku a zorganizowany będzie wspólne z PIGOSK, OIGOSK i Społecznym Stowarzyszeniem Szkolenia Kierowców w Białymstoku.

– 26 lutego 2023r. w imieniu Zarządu PFSSK V-ce Prezes Grzegorz Łapeta uczestniczyła  w obchodach 30-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie podczas których Prezes Honorowy PFSSK Pan Janusz Ujma trzem najaktywniejszym członkom Stowarzyszenia wręczył srebrne honorowe odznaki Federacji przyznane przez Zarząd PFSSK.

– 7 marca 2023r. odbyłem rozmowę z Dyrektorem ds. Sprzedaży Pojazdów Używanych Man Truck & Polska Panem Robertem Drozdą o podjęciu współpracy i przygotowaniu dla OSK oferty odsprzedaży samochodów używanych.  

– 14 marca 2023 przeprowadziłem z Dyrektorem Polskiego Związku Szkoleniowego rozmowę na temat zagadnień związanych z dostosowaniem polskich przepisów z zakresu prawa drogowego do unijnych.

– Przygotowałem petycję do Senatu RP o ustanowienie na terytorium Polski „Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na polskich Drogach” Rozesłałem do instytucji, podmiotów, uczelni, organizacji zajmujących się szkoleniem i bezpieczeństwem na drodze prośby o poparcie naszej inicjatywy, zbieramy podpisy pod petycją. Do tej pory otrzymaliśmy poparcie m.in. ITS, WAT, PZS, 4 WORD-ów, E-kierowca, czekamy na dalsze poparcia. Niestety WRD KG Policji nie jest przychylna tej inicjatywie.

– Po przekazaniu kompetencji do sejmików wojewódzkich dotyczących ustalania opłat za egzamin państwowy zwróciliśmy się dwutorowo tj. ja  jako PFSSK i wspólnie z PIGOSK oraz z OIGOSK z wnioskiem o zróżnicowanie opłat za praktyczny egzamin państwowy w zależności od tego czy egzamin przeprowadzany jest pojazdem będącym w dyspozycji WORD czy OSK. Dokładniejszą relację w tej kwestii przekaże Rzecznik Praw PPOSK Pan Roman Stencel.    

 Za Zarząd PFSSK Jan Szumiał -Prezes

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze