Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

„Edukacja i zwiększanie umiejętności drogą do poprawy świadomości i bezpieczeństwa młodego cyklisty!”

Dodane przez Maria w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach to nie tylko okazja do doceniania codziennej pracy osób i instytucji zajmujących się edukacją w tym zakresie, ale również dzień podsumowania konkretnych programów skierowanych do uczestników ruchu drogowego.

Inicjując wystąpienie z petycją do Senatu RP w sprawie ustanowienia 25 maja Dniem Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach obchodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej myślimy o docenieniu wysiłków rzeszy osób i instytucji działających na rzecz edukacji służącej poprawie bezpieczeństwa. Są nimi: Ośrodki Szkolenia Kierowców, Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy, ale również Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zajmujące się zarówno egzaminowaniem kandydatów na kierowców jak i doszkalaniem kierowców, a także nauczyciele realizujący program wychowania komunikacyjnego, służby mundurowe tj. policja i straż miejska zajmujące się egzaminowaniem na kartę rowerową, psychologowie transportu, jak również publikatory propagujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze, po instytuty naukowe prowadzące badania nad stanem i sposobami poprawy bezpieczeństwa na drogach. Myślimy, że corocznie obchodzony Dzień mógłby być doskonałą okazją do podsumowania działań prowadzonych w oparciu o programy adresowane do konkretnej grupy uczestników ruchu drogowego, innej każdego roku. Rosnącą, z roku na rok, grupą  włączającą się do ruchu drogowego  są rowerzyści oraz użytkownicy urządzeń transportu osobistego(UTO), których obowiązują podobne zasady ruchu drogowego. UTO są szczególnie popularne wśród młodzieży.

Zgromadzenie Ogólne (ZO) Narodów Zjednoczonych przyjęło 14 marca 2022 rezolucję, inspirowaną przez byłego kolarza, prof. Leszka Sibilskiego, o włączeniu roweru do systemu transportu publicznego. Jest to już drugi dokument Narodów Zjednoczonych przyjęty z inicjatywy Polaka.  Rezolucja A/76/L.35 podkreśla m.in., że używany od dwóch stuleci rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym i przyjaznym dla środowiska, środkiem transportu. Ułatwia dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu. Pandemia Covid 19 zmieniła potrzeby i korzystanie z transportu. Skłoniła wiele miast do przemyślenia na nowo systemów transportowych, w których rowery odgrywają istotną rolę, oferując alternatywę ekonomiczną i nie zanieczyszczającą środowiska. Głosowały za jej przyjęciem  wszystkie państwa członkowskie ONZ.

Uwzględniając tendencje wzrastającego udziału w ruchu drogowym przedstawionych powyżej środków transportu, myślimy iż dobrą grupą wiekową rozpoczynającą działania wpisujące się w inicjowany przez nas Dzień, wydają się być dzieci i młodzież.

W tym miejscu warto przytoczyć słowa Teresy Turkowskiej Doradcy metodycznego m.st. Warszawy – „Współczesna edukacja komunikacyjna to nie tylko nauka przepisów ruchu drogowego, ale jej głównym celem jest nauczanie dzieci i młodzieży, jak nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym i jak ich unikać, jak funkcjonować bezpiecznie
w ruchu respektując potrzeby i prawa innych uczestników ruchu.”
Taką edukacją i metodyką przeprowadzanych dla dzieci i młodzieży zajęć zajmują się wszystkie wymienione powyżej podmioty zajmujące się tymi zagadnieniami zawodowo. Również stowarzyszenia działające społecznie i wypełniające w ten sposób swoje zadania statutowe. Dobrym rozwiązanie byłoby łączenie wysiłków przez różnego typu instytucje i wspólne działanie w oparciu o doświadczenie i posiadaną bazę oraz dostęp do adresatów konkretnego programu.

Kierując się koncepcją wspólnego działania, odbyłem jako Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, rozmowę z Dyrekcją Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie przy ul Bartniczej 2 dotyczącą  przeprowadzenia programu pod hasłem: „Edukacja i zwiększanie umiejętności  drogą do poprawy świadomości i bezpieczeństwa młodego cyklisty!”.  Zespół szkół obejmujących szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące wytyczy i wymaluje na parkingu zlokalizowanym na terenie szkoły przygotowaną przeze mnie trasę rowerową do doskonalenia umiejętności praktycznych z jazdy w ruchu drogowym. Będzie ona zawierać oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe: mobilne znaki drogowe mini na podstawach gumowych ustawiane w czasie zajęć na znakach namalowanych w formie piktogramów. Dzięki temu rozwiązaniu, bez konieczności przemieszczania się poza teren szkoły, możliwe będzie szkolenie, w dowolnej liczbie godzin,  również podczas lekcji wychowania komunikacyjnego, prowadzonych przez nauczyciela edukacji komunikacyjnej lub instruktorów z warszawskiego stowarzyszenia. Można będzie szkolić uczniów z wykorzystaniem nie tylko rowerów, ale również innych urządzeń transportu osobistego. Teren ten będzie ogólnodostępny dla dzieci także po zajęciach szkolnych.

 Mamy nadzieję, że liczne instytucje i organizacje zaproponują  w tym roku programy i działania adresowane do dzieci i młodzieży opierając się na rozeznaniu potrzeb konkretnego środowiska, własnych doświadczeniach i wypracowanych metodach, dzieląc się swoimi dokonaniami z opinią publiczną właśnie w tym Dniu.

Jan Szumiał Prezes PFSSK

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze