Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Potrzeba zmian regulacji prawnych

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

15 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Tomalą Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury. W spotkaniu brali udział: Grzegorz Łapeta Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, Krzysztof Szymański Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, Roman Stencel Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszaline.

Postulowane obszary zagadnień wymagających pilnych zmian regulacji prawnych:

– podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie przerywania egzaminów w
niektórych województwach w okolicznościach braku przesłanek (bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego ) określonych przepisami art.52 ust.2 uokp i §16 ust.2 rozporządzenia ws. egzaminowania

Przepis art.52 ust.2 uokp jednoznacznie stanowi, cyt. „Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.”
Rozstrzygnięcia sądów administracyjnych (WSA, NSA) – potwierdzają egzekwowanie tego przepisu poprzez uwzględnianie skarg na przerwanie praktycznego egzaminu państwowego na podstawie §16 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019 r. ws egzaminowania … w okolicznościach braku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

wyeliminować z rozporządzenia ws. egzaminowania kryterium oceny „dwukrotne
nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego”

cyt. aktualny przepis § 28 ust.1 pkt.2 lit. a Rozporządzenia MI z 28 czerwca 2019 ws. egzaminowania … Dz.U poz.1206:
„Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli – dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne”!
Wieloletnie stosowanie tego nieobiektywnego kryterium skutkuje niesprawiedliwymi ocenami zachowań osób egzaminowanych – nieadekwatnymi do faktycznych umiejętności tych osób.

uchylić przepis §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U 2019 poz.2560

§ 2. Zespół pojazdów przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, o którym mowa w § 43 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia zmienianego w §1, w brzmieniu dotychczasowym, może odpowiadać
dotychczasowym warunkom technicznym do dnia 31 grudnia 2024 r., a dla ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2034 r. Przepis stosuje się do pojazdów, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r.
§ 3. Zespół pojazdów przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E dostosowuje się do wymagań, o których mowa w § 43 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r., a w przypadku ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż do dnia 31 grudnia 2034 r.
Nie znajdujemy, żadnych racjonalnych przesłanek uzasadniających możliwość prowadzenia
do dnia 31 grudnia 2024 r szkolenia i egzaminów państwowych w zakresie kat. C+E prawa jazdy zespołem pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego i przyczepy – pod warunkiem zamieszczonej w dowodach rejestracyjnych tych pojazdów adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego dokonanej do dnia 31 marca 2020 r.
Takie brzmienie przepisu §2 wymusza na przedsiębiorcy posiadającego uprawnienie i szkolącego w zakresie prawa jazdy kat. C+E konieczność zakupu już przed 1 stycznia 2025 ciągnika siodłowego z naczepą (wydatek na zakup nowego to ok.1 mln PLN), jeżeli z różnych powodów w okresie 1 kwietnia 2020 – 31 grudnia 2024 utracił samochód ciężarowy i (lub) przyczepę. Kwestionowana regulacja jest tym bardzie niezrozumiała w kontekście przywołanego powyżej przepisu §3 rozporządzenia, który jednoznacznie przesądza, że począwszy od 1 stycznia 2025 szkolenie i egzaminy państwowe w zakresie kat. C+E prawa jazdy będą mogły być prowadzone wyłącznie zespołem pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego z naczepą spełniających wymogi określone przepisem w § 43 ust.4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze