Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Prośba o interwencję w sprawie

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

Wysłaliśmy prośbę o interwencję do Rzeczników: Małych i Średnich Przedsiębiorców, Praw Obywatelskich , Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z negatywnym rozpatrzeniem naszego wniosku z dnia 27.10. 2020 r. przez Ministra Infrastruktury. Wniosek dotyczył podjęcia działań legislacyjnych zmniejszających ryzyko zarażania się chorobą COVID-19. Staraliśmy się o zawieszenie obowiązku odbycia szkoleń przez instruktorów pod sankcją skreślenia z ewidencji skutkujący pozbawieniem prawa wykonywania zawodu instruktora, o którym mowa w art.33 ustawy o kierujących pojazdami.

Zostało już tak niewiele czasu na konieczne zmiany legislacyjne ( 7 stycznia 2021 upływa termin złożenia zaświadczenia w organie ewidencyjnym) tj. proponujemy dodać w art.12a w ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pkt. 4) w brzmieniu:
4) art.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38 ust.5 pkt.2 i 3, art.38a, art.63 ust.1 pkt.2 i 3, art.63a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341)”.

Przesyłając korespondencję w tytułowej sprawie do
– Biuro Klubu Parlamentarnego PiS  ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, e-mail: kp-pis@kluby.sejm.pl/
– Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni ul. Wiejska 4/6/8 00-489 Warszawa, e-mail: kp-ko@kluby.sejm.pl
– Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy  ul. Złota 9, lok. 4 00-019 Warszawa, e-mail: kp-lewica@kluby.sejm.pl
mamy nadzieję na wsparcie przez Parlamentarzystów starań zawieszających obowiązek odbycia szkoleń przez instruktorów pod sankcją skreślenia z ewidencji skutkujący pozbawieniem prawa wykonywania zawodu instruktora, o którym mowa w art.33 ustawy o kierujących pojazdami.
Realizacja w/w obowiązku w stanie pandemii koronawirusa stanowi również naruszenie art.32 ust.1 i 2 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem wszyscy są wobec prawa równi oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast w przedmiotowym przypadku obowiązek odbywania szkoleń przez instruktorów nauki jazdy stanowi przejaw skrajnej niesprawiedliwości społecznej szczególnie uwzględniając prawne okoliczności dopuszczania do uczestnictwa w ruchu drogowym kierujących pojazdami z poważnymi, zagrażającymi bezpieczeństwu problemami zdrowotnymi, albowiem stosownie do przepisu art. 12a ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – na czas obowiązywania stanu pandemii koronawirusa SARSCoV-2 między innymi zawieszono obowiązek poddania się okresowemu badaniu w razie upływu terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
Z poważaniem

W imieniu PFSSK, PIGOSK i OIGOSK

Roman Stencel
prezes OIGOSK  +48 502 532 405  www.izbaosk.eu

Prośba o interwencję w sprawie zawieszenia obowiązku odbycia szkoleń przez instruktorów

0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze