Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Szczegółowy Regulamin XX Ogólnopolskiego Konkursu Instruktora Roku – Katowice 2019

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

R E G U L A M I N   Z A W O D Ó W
I.
Organizacja zawodów.
1. Organizatorami zawodów o tytuł Instruktora Roku są: Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców PFSSK, Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia GSOS.
2. Komitet Organizacyjny jest najwyższą władzą w składzie:
Wiceprezes PFSSK – Mirosław Małecki,
Zarząd PFSSK – Jarosław Kliś,
Komandor – Piotr Drapa,
Wicekomandor – Grzegorz Łapeta.
3. Komisję Sędziowską tworzą:
Sędzia Główny – Marcin Gąciarek
Sędzia pomocniczy – Rafał Sadowski
Sędzia pomocniczy – Piotr Makioła
Sędziowie ze Szkoły Policji
1. Robert Czyżycki w Katowicach
2. Michał Adamczyk Wydział Ruchu Drogowego
3. Paweł Dobaj
4. Łukasz Rybiński
5. Dorota Dziubek
II.
Warunki uczestnictwa.
1. W konkursie mogą uczestniczyć instruktorki i instruktorzy z ważnymi legitymacjami
instruktora.
2. Każde regionalne stowarzyszenie będące członkiem PFSSK deleguje dwóch uczestników
zawodów. Organizator ma prawo
wystawienia dwóch takich drużyn.
3. Warunkiem przyjęcia na zawody jest wypełnienie karty zgłoszenia pobranej ze strony
www.gsos.pl i przesłanie jej na adres gsosk@wp.pl
4. Zgłaszając
zawodnika na zawody należy wpłacić za każdego 100 zł. na konto GSOS
w mBanku o nr: 12 1140 2004 0000 3802 7783 5594
Opłata za zawodnika zawodów spoza struktur regionalnych stowarzyszeń wynosi 300 zł.
5. Zgłoszenie uczestników zawodów należy dokonać do 1 czerwca br.
III.
Zasady ogólne.
1. Każdy zawodnik otrzymuje „kartę zawodnika” z numerem startowym nadanym wg kolejności
zgłoszenia swojego uczestnictwa. Sędziowie wpisują w tej karcie uzyskane wyniki po
wykonaniu każdej konkurencji.
2. Konkurencje odbywać się będą jednocześnie w równych grupach ustalonych przez sędziów
głównych wg numerów startowych listy uczestników.
3. Każdą konkurencję zaprezentuje najpierw jeden ze sędziów konkurencji. Pojazdy zapewnia
organizator zawodów.
4. O kolejności startów w danej grupie każdej konkurencji zawodów, decydować będzie komisja
sędziowska.
5. Suma punktów z każdej konkurencji decyduje o miejscu w klasyfikacji generalnej zawodów.
6. W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji generalnej decydującym będzie wyższa
pozycja w konkurencji – test teoretyczny. W przypadku dalszej równej ilości punktów, będzie
zorganizowana dogrywka w losowo wybranej konkurencji. Losowania dokonuje sędzia
główny zawodów.
7. W każdej konkurencji czas wykonania zadania uzyskany przez zawodnika wraz
z doliczonym czasem karnym, decyduje o przyznaniu przez komisję sędziowską
odpowiedniej ilości punktów.
8. Za zdobycie I miejsca w każdej konkurencji komisja sędziowska przyznaje maksymalną ilość
punktów równą ilości zawodników, a za zdobycie kolejnych miejsc przyznaje odpowiednio
niższą ilość punktów.
9. Każdą konkurencję wykonuje się dwukrotnie z wyborem lepszego czasu do klasyfikacji
danego zadania. Biorąc pod uwagę ilość zgłoszonych zawodników i czas
realizacji zawodów, komisja sędziowska może zdecydować przed rozpoczęciem zawodów o ograniczeniu do jednego przejazdu w niektórej konkurencji.
10. Pomiar czasu wykonania zadania dokonuje sam zawodnik – rozpoczynając zadanie
uruchamia stoper, a kończąc zada nie również osobiście sam go zatrzymuje. Ewentualne
błędy pomiaru czasu korygują sędziowie każdej konkurencji.
11. Błędy najechania linii ograniczającej zadanie, potrącenie pachołka lub przewrócenie go
skutkuje doliczeniem karnych 5, 10 lub 15 sekund
12. W przypadku odstąpienia od wykonania którejś konkurencji zawodów lub nie ukończenia jej,
zawodnik otrzymuje za tą konkurencję 0 pkt. w klasyfikacji ogólnej.
13. Konkurencja motocyklowa jest dodatkowym nieobowiązkowym zadaniem, która nie jest
sumowana do ogólnego wyniku zawodów, a jest odrębnie klasyfikowana i nagradzana.
14. W sprawach spornych decyzję podejmuje komisja sędziowska
IV.
Konkurencje zawodów
K 1 -Testy z przepisów ruchu drogowego.
K 2 – Parkowanie precyzyjne na planie krzyża równoramiennego.
K 3 – Slalom pomiędzy bramkami przodem i tyłem pojazdu.
K 4 -Parkowanie skośne, wjazd tyłem do stanowiska prostopadłego i parkowanie
równoległe tyłem.
K 5 Parkowanie równoległe tyłem bez możliwości obserwacji tyłu pojazdu.
K 6 Wykonanie motocyklem dla kategorii A1 slalomu powolnego i pięciokrotnie ósemki.
K 1
Testy z przepisów ruchu drogowego i zasad szkolenia:
Konkurencja odbędzie się w piątek 7 czerwca o godz. 18.oo na sali konferencyjnej Park Hotel
Diament w Katowicach, ul. Wita Stwosza 37, w którym to hotelu jesteśmy zakwaterowani. Testy z przepisów ruchu drogowego i zasad szkolenia kierowców w formie papierowej będą podobne do testów egzaminacyjnych.
K 2
Parkowanie precyzyjne na planie krzyża równoramiennego:
zadanie polega na przejeździe pomiędzy poszczególnymi ramionami krzyża – wyjazd przodem
w prawo następnie tyłem w lewo, przodem w prawo i tyłem w lewo do miejsca rozpoczęcia.
Zadanie wykonywane z miejsca kierowcy samochodu z kierownicą po prawej stronie
– tzw. „anglik”. Pola parkingowe będą wyznaczone pięcioma pachołkami.
Zawodnik samodzielnie włącza stoper i samodzielnie go wyłącza. Zadanie wykonujemy
w zapiętych pasach bezpieczeństwa. Nie sygnalizujemy
poszczególnych manewrów. Ocenie
podlega czas przejazdu oraz prawidłowe ustawienie pojazdu wewnątrz pola postojowego.
Zadanie kończy się zabezpieczeniem pojazdu i wyłączeniem silnika.
Doliczany czas:
5 sekund za zgaśnięcie silnika, 10 sekund za ustawienie pojazdu nad linią – ocena wzrokowa sędziego,
15 sekund za potrącenie pachołka lub za najechanie linii ograniczającej pole parkingowe.
K 3
Slalom pomiędzy bramkami przodem i tyłem pojazdu: zawodnik wykonuje zadanie z pozycji instruktora bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,obsługując tylko pedały instruktorskie. Szerokość rozstawienia bramek jak i odległość ich ustawienia, jest uwarunkowana wielkością placu przeznaczonego dla tej konkurencji. Zawodnik przed rozpoczęciem konkurencji sam ustawia fotel i lusterka. Samochód ustawiony będzie przed linią START z włączonym silnikiem, włączonym hamulcem postojowym oraz otwartymi drzwiami pasażera. Zawodnik samodzielnie włącza stoper przed rozpoczęciem zadania. Wykonanie zadania polega na jeździe do przodu pomiędzy
5 bramkami, a po przejechaniu całym samochodem ostatniej bramki, następuje powrót tą samą trasą tyłem do linii START. Po zatrzymaniu za linią START, sędzia poprzez uniesienie ręki do góry i wydanie komendy „zaliczone”, zezwala na opuszczenie samochodu i wyłączenie stopera. Zawodnik ma możliwość wielokrotnego wykonywania korekty toru jazdy.
Doliczany czas:
5 sekund za zgaśnięcie silnika, 10 sekund za najechanie lub przewrócenie pachołka,
15 sekund za ominięcie bramki.
K 4
Parkowanie skośne, wjazd tyłem do stanowiska prostopadłego i parkowanie równoległe tyłem:
zadanie wykonywane z pozycji instruktora, pojazd stoi z otwartymi prawymi drzwiami na pozycji
początkowej oddalonej 2 m. od stanowiska. Zawodnik sam włącza stoper, wjeżdża do stanowiska
skośnego, cofa do stanowiska prostopadłego i następnie parkuje w zatoczce. Konkurencja
kończy się po ustawieniu pojazdu na stanowisku początkowym, a po zabezpieczeniu go wyłącza
stoper.
Wymiary stanowisk będą zbliżone do wymiarów dawnego placu egzaminacyjnego dla samochodu osobowego.
Doliczany czas:
5 sekund za zgaśnięcie silnika, 10 sekund za najechanie na linie ograniczające pole lub zaparkowanie pojazdu nie w pełni stanowiska, 15 sekund za potrącenie pachołka.
K 5
Parkowanie równoległe bez możliwości obserwacji tyłu pojazdu : Pojazd typu Van, bez możliwości obserwacji tyłu pojazdu przez szybę tylną. Wymiary zatoczki jak w zadaniu K 3. Zadanie wykonuje się z pozycji kierowcy z linii startu oddalonej 2 m. od stanowiska. Zawodnik sam włącza stoper, zapina
pasy, parkuje w zatoczce, wraca do pozycji początkowej, wyłącza silnik, zabezpiecza pojazd i
zatrzymuje czas stoperem.
Doliczany czas:
5 sekund za zgaśnięcie silnika, 10 sekund za najechanie na linie ograniczające pole lub zaparkowanie pojazdu nie w pełni stanowiska, 15 sekund za potrącenie pachołka.
K 6
Wykonanie motocyklem dla kategorii A1 slalomu powolnego i pięciokrotnie ósemki.
Konkurencja motocyklowa jest odrębnie klasyfikowana i nie jest obowiązkowa. Pomiar czasu przejazdu będzie mierzony przez właściciela urządzeń do pomiaru prędkości motocykla. Zawodnik ubiera kask i rękawiczki, uruchamia silnik i upewnia się o możliwości bezpiecznego ruszenia. Przejeżdża slalom powolny pomiędzy 5 bramkami, objeżdża 5 krotnie wokół dwóch pachołków w kształcie cyfry 8, wracając przez slalom powolny pomiędzy 5 bramkami, zatrzymuje czas przejazdu
poprzez przejazd przez bramkę pomiarową.
Doliczany czas:
5 sekund za zgaśnięcie silnika,, 15 sekund za potrącenie pachołka lub podparcie nogą, za ominięcie bramki – powrót do slalomu powolnego.
Na wniosek komisji sędziowskiej organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych zadań w poszczególnych konkurencjach.
Opracował:
za Zarząd GSOS Przewodniczący GSOS: mgr inż. Franciszek Saługa i Piotr Drapa
0 0 Głosy
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze