INSTRUKTOR PODLASIA 2016 - Rostrzygnięty

Szkolenie - zmiany w procesie egzaminowania wynikające z nowego rozporządzenia  obowiązującego od 4 marca 2016r. 


INSTRUKTOR PODLASIA 2016

Pożegnanie instruktora z ponad czterdziestoletnim stażem.

22 marca 2016 r godz. 11.00 

Rozporządzenie Ministra w sprawie

egzaminowania i szkolenia

Zmiany w zasadach funkcjonowania OSK-Konferencja 22.03.2016

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo -  Wyborcze

 

Podsumowanie 2015 Gorzów Wielkopolski

Spotkanie środowiska szkoleniowego w WORD Warszawa

 

Zawieszenie członkostwa w PFSSK

 

Rok 2014
podsumowany
w G.Wielkopolskim   

 

Spotkanie noworoczno
karnawałowe członków 
SIiOSK w Pile

 

 

 

 

 

.

Pogarszająca się sytuacja finansowa wielu ośrodków szkolenia kierowców z przyczyn często niezależnych od nich sprawia, że coraz więcej podmiotów szkolących zastanawia się nad sensem dalszego prowadzenia swoich małych przedsiębiorstw. Jednak jako główną przyczynę poważnych problemów ekonomicznych OSK wymienia się problem zbyt niskich cen kursów spowodowany nieuczciwą konkurencją.

SONDAZagłosuj i podyskutuj

 


 

KOMUNIKAT:

Osoby które zadeklarowały chęć uczestnictwa w wycieczce (zapisały się w biurze podróży) proszone są o powiadomienie organizatora Krzysztofa Skałeckiego telefonicznie lub drogą e-mail o fakcie zapisu.

tel. kom. 691 057 299  

e-mail skala622@o2.pl


Wycieczka do Austrii – najpiękniejsze alpejskie panoramy  16-21.08.2016

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Krzysztof Skałecki

TERMIN ZGŁOSZEŃ  

DO 15.07.2016 r.


TYDZIEŃ NA POLSKICH DROGACH
2016.07.18 - 2016.07.24

STATYSTYKI WYPADKÓW  

2016.01.01 - 2016.07.29

WCZORAJSZE STATYSTYKI  2016.07.29

MIESIĄC BIEŻĄCY  PODSUMOWANIE

STATYSTYKI W 2015 ROKU


Aktualności PFSSK

XV Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców

na Jasną Górę

w Jubileuszowym ROKU MIŁOSIERDZIA

sobota, 14 maja 2016     

        

 

Hasło Pielgrzymki:

Miłosierni na drogach  

 

 

MIVA Polska

i

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców

serdecznie zapraszają     

do udziału w 15. Pielgrzymce Kierowców na Jasną Górę,

aby przekroczyć Jasnogórską Bramę Miłosierdzia.

 

Centrum Konferencyjno-Rozrywkowe Maraton w Skierniewicach XVIII ZDS PFSSK 11-12. 03. 2016 roku.

  

Efektem spotkania jest uzgodniony pakiet postulatów środowiska osk w zakresie niezbędnych zmian regulacji prawnych.Po niezbędnych pracach redakcyjnych uzgodniony pakiet postulatów ok. 10 lutego br. zostanie przekazany wiceministrowi MIB Panu Jerzemu Szmitowi.

     

 
podpisy:
  1. Grzegorz Jarząbek, prezes LOK
  2. Krzysztof Bandos, prezes PFSSK
  3. Krzysztof Szymański, prezes PIGOSK
  4. Roman Stencel, prezes OIGOSK

Celem działalności PFSSK jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, obrona praw i interesów stowarzyszeń i jednostek szkolących kandydatów na kierowców oraz działanie na rzecz kształtowania etyki zawodowej członków stowarzyszeń. Realizujemy nasze cele poprzez organizowanie spotkań, kursów, narad szkoleniowych i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy, techniki motoryzacyjnej i innych pokrewnych zagadnień, współdziałanie z organami państwowej administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla w zakresie tworzenia i realizowania „Prawa o ruchu drogowym” oraz publiczne wyrażanie opinii w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Średnie ceny paliw w Polsce z dnia: 2016-07-30

 

        
4,31
4,66
4.10
1,56