Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

Przegładzasz wiadomości z działu: Slider

Konferencja w Parlamencie Europejskim

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

23.11.23

Cezary Drozdowski Vice Prezes PFSSK reprezentował Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców w konsultacjach dotyczących nowej unijnej dyrektywy związanej ze szkoleniem, egzaminowaniem itp. Konferencja została zorganizowana bezpośrednio w Parlamencie Europejskim a współorganizatorem była EFA ( Europen Driving Schools association). Jest to organizacja która zrzesza przedstawicieli branży OSK z wielu krajów europejskich i nie tylko. Siedziba EFA znajduje się bezpośrednio w Brukseli i ma ona bezpośredni wpływ na kształt regulacji na poziomie Unii Europejskiej. obecnie Polska nie jest członkiem EFA a zaproszenie na obrady było także zaproszeniem do członkostwa w ww organizacji. Pomimo , że nie otrzymałem rekomendacji członków władz oraz członków PFSSK do złożenia deklaracji członkowskiej mam deklaracje władz EFA, ze drzwi do EFA są dla nas otwarte a decyzja o przyjęciu nas do ww organizacji została już podjęta i jest pozytywna. Obecnie już tylko od nas zależy czy chcemy być częścią miedzynarodowej społeczności OSK i czy chcemy mieć realny wpływ na regulacje UE dotyczące tej kwestii.

Uwagi do projektu rozporządzenia skierowane przez PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do MI

Dodane przez Maria w Aktualności, Slider | 0 komentarz(y)

15.09.23

Zamieszczamy dokument z uwagami do projektu z 23.08.2023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. egzaminowania osób ubiegających się  uprawnienia do kierowania pojazdami, …  

mObywatel 2.0. Dowód osobisty od dzisiaj można zostawić w domu

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

30.07.23

W piątek 14 lipca weszła w życie ustawa o aplikacji mObywatel. Dostępna jest rządowa aplikacja na smartfona mObywatel 2.0. Pozwoli zostawić w domu dowód osobisty i załatwić kilka urzędowych spraw przez smartfona.

Resort uległ w sprawie terminu wymiany ciągników siodłowych.

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

30.07.23

Do Wykazu prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury zostało wpisane rozporządzenie Ministra Infrastruktury nowelizujące to w sprawie warunków technicznych pojazdów. Regulowana kwestia to zapowiedziany obowiązek wykorzystania do nauki jazdy i egzaminowania w ramach prawa jazdy kategorii C+E zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego i przyczepy spełniających określone wymagania. Czy resort uległ naciskom środowiska? Tak! Zaproponowano nowy termin 31 grudnia 2026 r.

25 lipca Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

25.07.23

W Dniu Bezpiecznego Kierowcy życzę nam wszystkim – aby żadne korki nie przeszkadzały, trasy się nie dłużyły, mandaty były rzadkością, a paliwo już więcej nie drożało. Zawsze zapinajmy pasy, dbajmy o siebie i innych uczestników ruchu.

SZEROKIEJ DROGI!

Nowe zarządzenie dyr. MORD Kraków nr 13/021/20230712 w sprawie regulaminu określającego zasady podstawiania pojazdów na egzaminy państwowy.

Dodane przez Maria w Aktualności, Slider | 0 komentarz(y)

24.07.23

Załączmy rozporządzenie MORD Kraków

Komunikat z obrad PFSSK-PIGOSK-OIGOSK w Radomsku 7 lipca 2023

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

20.07.23

W dniu 7 lipca 2023 r. w Radomsku odbyły się obrady Reprezentantów organizacji społecznych środowiska OSK
tj. PFSSK – PIGOSK – OIGOSK.

Statutowi przedstawiciele sygnatariuszy porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018 obradowali w trybie określonym przepisami § 3 porozumienia.

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były jednomyślnie zaakceptowane n/w obszary tematyczne:
1) dyskusja nt. przebiegu XXI Konkursu Instruktor Roku 2023,
2) zaprezentowanie, dyskusja i przyjęcie zmian Ramowego regulaminu Konkursu Instruktor Roku…
3) zaprezentowanie, dyskusja i przyjęcie Aneksu nr.1 do porozumienia z 28 grudnia 2018,
4) wyłonienie na II kadencję osoby Rzecznika Praw Przedsiębiorców prowadzących OSK /dalej Rzecznik Praw PpOSK /,
5) inne.

Wreszcie nie jesteśmy na końcu

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

21.06.23

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) poinformowała o przyznaniu Polsce nagrody PIN 2023 (Road Safety Performance Index) za osiągnięcia w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego. Nagroda została przyznana za znaczne osiągnięcia i zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach. W Polsce w latach 2012-2022 liczba ofiar śmiertelnych spadła o 47 proc., a w tym czasie średnia w UE wyniosła zaledwie 22 proc.
W ubiegłym roku liczba zabitych na polskich drogach spadła po raz pierwszy poniżej 2 tys. osób. Jednocześnie systematyczne maleje liczba ciężko rannych. Obecnie wynosi około 8 tys. rocznie.
Polska awansowała w rankingu państw UE o pięć pozycji (na 18. Miejsce) z wynikiem 51 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. Można zatem powiedzieć, że wreszcie nie jesteśmy na końcu, a wręcz odwrotnie – jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie w dziedzinie poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Nagroda PIN Award jest uznawana za odpowiednika Oscara w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Potrzeba zmian regulacji prawnych

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 0 komentarz(y)

16.06.23

15 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Tomalą Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury. W spotkaniu brali udział: Grzegorz Łapeta Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, Krzysztof Szymański Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, Roman Stencel Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszaline.

Postulowane obszary zagadnień wymagających pilnych zmian regulacji prawnych:

– podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie przerywania egzaminów w
niektórych województwach w okolicznościach braku przesłanek (bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego ) określonych przepisami art.52 ust.2 uokp i §16 ust.2 rozporządzenia ws. egzaminowania

Przepis art.52 ust.2 uokp jednoznacznie stanowi, cyt. „Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.”
Rozstrzygnięcia sądów administracyjnych (WSA, NSA) – potwierdzają egzekwowanie tego przepisu poprzez uwzględnianie skarg na przerwanie praktycznego egzaminu państwowego na podstawie §16 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019 r. ws egzaminowania … w okolicznościach braku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

wyeliminować z rozporządzenia ws. egzaminowania kryterium oceny „dwukrotne
nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego”

cyt. aktualny przepis § 28 ust.1 pkt.2 lit. a Rozporządzenia MI z 28 czerwca 2019 ws. egzaminowania … Dz.U poz.1206:
„Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli – dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne”!
Wieloletnie stosowanie tego nieobiektywnego kryterium skutkuje niesprawiedliwymi ocenami zachowań osób egzaminowanych – nieadekwatnymi do faktycznych umiejętności tych osób.

uchylić przepis §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U 2019 poz.2560

§ 2. Zespół pojazdów przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, o którym mowa w § 43 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia zmienianego w §1, w brzmieniu dotychczasowym, może odpowiadać
dotychczasowym warunkom technicznym do dnia 31 grudnia 2024 r., a dla ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2034 r. Przepis stosuje się do pojazdów, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r.
§ 3. Zespół pojazdów przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E dostosowuje się do wymagań, o których mowa w § 43 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r., a w przypadku ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż do dnia 31 grudnia 2034 r.
Nie znajdujemy, żadnych racjonalnych przesłanek uzasadniających możliwość prowadzenia
do dnia 31 grudnia 2024 r szkolenia i egzaminów państwowych w zakresie kat. C+E prawa jazdy zespołem pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego i przyczepy – pod warunkiem zamieszczonej w dowodach rejestracyjnych tych pojazdów adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego dokonanej do dnia 31 marca 2020 r.
Takie brzmienie przepisu §2 wymusza na przedsiębiorcy posiadającego uprawnienie i szkolącego w zakresie prawa jazdy kat. C+E konieczność zakupu już przed 1 stycznia 2025 ciągnika siodłowego z naczepą (wydatek na zakup nowego to ok.1 mln PLN), jeżeli z różnych powodów w okresie 1 kwietnia 2020 – 31 grudnia 2024 utracił samochód ciężarowy i (lub) przyczepę. Kwestionowana regulacja jest tym bardzie niezrozumiała w kontekście przywołanego powyżej przepisu §3 rozporządzenia, który jednoznacznie przesądza, że począwszy od 1 stycznia 2025 szkolenie i egzaminy państwowe w zakresie kat. C+E prawa jazdy będą mogły być prowadzone wyłącznie zespołem pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego z naczepą spełniających wymogi określone przepisem w § 43 ust.4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Instruktor Roku 2023

Dodane przez Ajar w Aktualności, Nowości, Slider | 1 komentarz(y)

04.06.23

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Instruktor roku 2023 odbyła się w dniach 2 – 3 czerwiec na torze WORD w Białymstoku. Zawodnicy obok wiedzy ogólnej musieli pokazać umiejętność praktyczne: cofanie samochodem kierując nim z fotela pasażera i dodatkowo wieźć piłeczkę w specjalnym talerzu oraz wyprowadzanie samochodu z poślizgu, czyli jazda na trolejach. 

Obejrzyj film z konkursu

Dziękujemy za wsparcie Marszałkowi Województwa Podlaskiego Arturowi Kosickiemu

Tytuł „Instruktora Roku 2023” w Konkursie rozegranym w dniach 23 czerwiec 2023 r.
w
 Białymstoku

zdobył:
1. 
Michał Cygan
OSK Luzik Sucha Beskidzka niezrzeszony,
III miejsce w konkursie Śląskiego Instruktora Roku 2023.

D
rugie miejsce zajął:
2.
 Paweł Łagoda  SSSK Białystok

a
 trzecie:
3.
 Łukasz Gaweł
OSK Luzik Sucha Beskidzka niezrzeszony,
I miejsce w konkursie Śląskiego Instruktora Roku 2023,


Zestawi
ono poniżej wyniki przeprowadzonych konkurencji Konkursu o tytuł „Instruktor Roku 2023

K1 Test teoretyczny dla instruktorów nauki jazdy wielokrotnego wyboru:
1.
 Michał Cygan
2.
 Łukasz Gaweł
3.
 Krzysztof Springer

K2 Jazda po łuku z pozycji instruktora z talerzem Stewarta:
1.
 Adrian Skrzypko
2.
 Łukasz Gaweł
3.
 Mariusz Grzelak

K3 Jazda pojazdem na trolejach:
1.
 Maciej Słomczyński
2.
 Michał Cygan
3.
 Adrian Skrzypko

K4 Parkowanie równoległe tyłem z lewej strony:
1.
 Paweł Łagoda
2.
 Adrian Skrzypko
3.
 Marcin Mącznik

K5 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej:
1.
 Michał Cygan
2.
 Maciej Słomczyński
3.
 Paweł Łagoda